• 18 בנובמבר 2013

    הגבלה לחזרה בצוואה סעיף 27 (ב) לחוק ירושה

    בסעיף כתוב " הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה - בטלה." האם בטלה פירושו שכל הצוואה בטלה, או רק סעיף זה שמגביל אבל הצוואה כשרה

    18 בנובמבר 2013