• 27 באפריל 2014

  ירושה

  שלום רב
  האם צוואה חייבת להקרא בפני עורכי דין או שאחד היורשים יכול לקבל את הצוואה מעורך דין ולהראות אותה לשאר היורשים.

  תודה
  עדי

  27 באפריל 2014
 • 28 באפריל 2014

  ירושה

  עדי שלום
  אין צורך לקרוא את הצוואה במשרדו של עורךהדין .(בסרטים זה עובר יפה...) עורך הדין צריך להעביר לידי הנהנים על פי הצוואה העתק מהצוואה ולקבל הודעתם למי למסור המקור. אם אין הסכמות בין הנהנים על פי הצוואה למי ימסר המקור, עליו להעביר המקור לרשם הירושות, עורך הדין לא יכול ולא צריך לדעת אם קיים סכסוך בין היורשים ולכן תפקידו לוודא שכל הנהנים על פי הצוואה יקבלו עותק מהצוואה .
  אם לא כל היורשים החוקיים הם הנהנים על פי הצוואה לגיטימי מצד היורשים לדרוש ולקבל עותק מהצוואה כדי לגבש החלטה אם הם מעוניינים להגיש התנגדות לצוואה.

  28 באפריל 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?