• 13 באוגוסט 2014

  מבחן נזקקות שיקבע זכאות לקבלת מזונות

  במזונות מהעיזבון של קטינים יש מבחן נזקקות על פי הפסיקה על פיו בכלל קובעים האם יש זכאות לקבלת מזונות מהעיזבון ולוקחים בחשבון את הכנסות הקטינים מכל מקור שהוא. האם בכדי לקבוע האם הקטינים זכאים למזונות מהעיזבון ביהמ"ש מתחשב גם בהכנסותיה של אמם של הקטינים ממשכורת חודשית ומקיצבת שאירים שהיא מקבלת עבור עצמה כאלמנה ולא עבור הקטינים.
  והאם ביהמ"ש מתחשב גם בכך שיש לה נכס על שמה ושוויו של הנכס.
  משה

  13 באוגוסט 2014
 • 14 באוגוסט 2014

  מזונות

  משה שלום, התשובה לשאלה זו היא חד משמעית כן!!!
  בית המשפט לא ממהר לפסוק מזונות מהעיזבון והוא בוחן מספר דברים בין היתר את יכולתה הכלכלית של האם /או האב הנותר בחיים לכלכל את הקטינים לרבות את רכושם ולאחר שבחן את הדברים מעריך את גובה המזונות.

  14 באוגוסט 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?