• 20 באוקטובר 2014

  עיכוב הליכים פליליים

  איך

  משפיע על עיכוב הליכים / סגירה של תיקים פליליים


  המשטרה הגיע לבית של מישהו ולקחה


  ממנו חפץ ואותו לתחנה


  בלי להראות צו חיפוש והסברים

  20 באוקטובר 2014
 • 20 באוקטובר 2014

  עיכוב הליכים פליליים

  שלום,
  הפניה שלך לא ברורה. אנא פנה טלפונית.
  עיכוב הליכים פליליים: בכל עת שלאחר הגשת כתב האישום ולפני מתן הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעכב הליכים פליליים שננקטו כנגד נאשם, וזאת בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט. עם הגשת ההודעה בדבר עיכוב ההליכים, מצווה בית המשפט להפסיק את ההליכים באותו משפט (בהתאם להוראות סעיף 231 (א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982).
  ההחלטה לעכב הליכים תינתן רק על יסוד טעמים יוצאי דופן, הנובעים מנסיבות מיוחדות של העבירה או מנימוקים אישיים מיוחדים של הנאשם.
  בברכה

  20 באוקטובר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?