• 23 בנובמבר 2015

    חוק המכר שכר טרחה לעו"ד - וקבוצות רכישה

    שלום רב,
    האם חוק המכר אשר מגביל את שכ"ט ל0.5% מערך הבית או ל5000 ש"ח - תקף גם בקבוצות רכישה?

    23 בנובמבר 2015