מעמד ייפוי כוח נוטריוני כללי לפעולות בנקאיות והגנותיו - פורום נוטריון

שאלה חדשה
 • ממממ

  נשלח ע"יממממ 11:33, 3 במאי 2012

  ברשותי ייפוי כוח נוטריוני לביצוע פעולות בבנק ומיופי הכוח הלכו לעולמם. הייפוי כוח מעולם לא הוגבל לאיזו שהם פעולות בחשבון, כאשר מדובר בייפוי כוח נוטריוני כללי המסמיך אותי לפעול בשם המנוחים בחייהם בבנק בכל דבר ובכל פעולה ועניין. משום מה, קרובי המנוחים תובעים ממני, כי אתן להם דו"ח מה עלה בכספי חשבון העו"ש שהיה בידי המנוחים שבניהולי כמיופה כוחם בזמנים הרלוונטיים כשהמנוחים היו בחיים, וכי אתן לאותם קרובים אסמכתאות לפעולות שעשיתי בחשבון או שאשיב את הכספים אליהם אשר לקחתי מאותו חשבון הנ"ל. הייפוי כוח היה על שמי בלבד וניתן כייפוי כוח נוטריוני כללי בלבד, כאשר בכל מקרה הוצאתי את הכספים אך ורק לרווחת המנוחים ובעיותיהם השונות, אשר נאלצו המנוחים להתמודד בגפם ונזקקו לעזרתי הבלעדית בניהול החשבון והוצאותיו עפ"י בחירתם ומרצונם החופשי, אך אין ולא חשבתי לשמור בידיי אסמכתאות לאותם פעולות ובכלל ולא לקחתי את כספים אלו לידיי כלל ולשימושיי. האם ייפוי הכוח הנוטריוני הכללי מגן עלי? האם בכלל אני חייב לאותם אנשים דו"ח בעניין ולהסביר ולהשיב את הכסף? עקרונית, האם משמעות ייפוי הכוח הכללי שלא מוקד בדבר ספציפי, הינו מדבר בעד עצמו ואינני חייב כל דין וחשבון לאחר וכי אין לאף אחד עילת תביעה נגדי, וזה לא משנה מה עשיתי ומה היו אופי פעולותיי בבנק כמיופה כוח של המנוחים ובכלל ולתת דו"ח או כל תגובה על כך (בלי קשר לכך שאני חוזר ואומר שהכל הושקע בענייני המנוחים ופיתרון וסיוע בבעיותיהם השונות)? תודה מראש וסופ"ש נעים

  השב
 • 15:11, 3 במאי 2012

  אם לטענתך הכל נעשה באמת ובתמים וביושר, מה מונע ממך ליתן להם דוח מפורט ובמקרה שאין לך קבלות וכדו' תן תצהיר.
  אני משער כי אם התשובות שתתן להם לא יניחו את דעתם הם יפנו לבית המשפט. מיופה הכוח אמור לפעול בנאמנות וביושר כלפי זה שנתן לו את ייפוי הכוח ובמקרה זה כלפי יורשיו. ראה הנאמר בסע' 8 לחוק השליחות: "קיבל אדם עליו להיות שלוח, חייב הוא לנהוג כלפי השולח בנאמנות..."

  תגובה

השירות הנוטריוני ניתן למשרדי עורכי דין, לחברות, ולציבור הרחב, וכולל תרגומים ואישורים נוטריוניים, לרבות אישור נוטריון על נכונות תרגום, אישור נוטריון להצהרת מתרגם, אישור נוטריוני לחתימה על ייפויי כוח, תצהירים, ומסמכים אחרים, אישור נוטריוני לנכונות העתק מסמך, אישור צוואה בפני נוטריון, אימות הסכמי ממון ע"י נוטריון כחוק, אישורי חיים, ושירותים נוטריוניים נוספים כמוגדר בחוק הנוטריונים תשל"ו – 1976 והתקנות על פיו. 
תעריף השירות הנוטריוני מחייב, והוא נקבע ע"י משרד המשפטים.