פיצויים על פיטורין - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • ניסן

  נשלח ע"יניסן 21:19, 26 במרץ 2012

  שלום אני עבדתי בחברה 4.5 שנים ופיטרו אותי ללא הודעה מוקדמת מה אני אמור לעשות

  השב
 • 14:40, 27 במרץ 2012

  הוציא מכתב דרישה בדואר רשום ולדרוש תשלום של חודש משכורת כתמורת הודעה מוקדמת. אם לא יעזור להגיש תביעה בבית דין לעבודה (ישנם טפסים) והתיק יקבע בדיון מהיר

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.