התפטרות בעקבות מעבר דירה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • סול ש

  נשלח ע"יסול ש 15:57, 19 באפריל 2012

  אני עוברת דירה למקום העולה על 40 ק"מ ממקום עבודתי הנוכחי והנבתי שאני זכאית לפיצויים מלאים. שאלתי היא האם זה חוקי לפצל משכורת אחרונה לחלקים: חודש אחד שכר בסיס וחודש אח"כ הבראה וימיי חופשה בתשלום? ובנוסף האם על פי החוק ניתן לפצל פיצויי פיטורים לתשלומים. בתודה מראש, סול.

  השב
 • 17:28, 19 באפריל 2012

  קודם כל, מעבר דירה לא מזכה בפיצויי פיטורים, אלא אם זה בעקבות נישואין או גירושין או אם זה לישוב באזור פיתוח, יישוב חקלאי או התנחלות או האחזות וכל זה על פי רשימה שמופיעה בחוק. את המשכורת והפיצויים יש לשלם בתשלום אחד וכך גם במשכורת האחרונה יש לשלם פדיון חופשה ובהבראה. רק אם העובד מסכים, ניתן לחלק את התשלומים

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.