חלופת עבודה מחלקה נסגרת - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • בועז

  נשלח ע"יבועז 10:52, 8 במאי 2012

  אני עובד מזה 12 שנים בגוף ציבורי (איגוד ערים לביוב חיפה) יש לי קביעות ואנו מאוגדים בהסתדרות המנהל שלי הודיע לי על כך שמחלקת פיקוח נסגרת והאלטרנטיבה היחידה שלי היא לעבור למחלקת היצור בתור פועל(כרגע אני מפקח בכיר לשפכי תעשיה)שאלתי היא האם עצם העובדה שאני מפקח בכיר בין המפקחים אמורה לתת לי עדיפות בבחירת העבודה החלופית על פני המפקחים האחרים.האם המעביד מחוייב לתת לי עבודה המתאימה לדרגתי והמעמד(בכיר)תןדה מראש על התשובה המנומקת

  השב
 • 13:09, 8 במאי 2012

  אנא ראה תגובתי למכתבך הקודם

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.