• 23 בפברואר 2012

    פיטורים בתקופת טיפולי פוריות

    דנה שלום,

    אכן המדובר באיסור על פיטורים באשר לילד הראשון והשני, אולם אם המדובר בילד ראשון מבן זוג חדש חל איסור על פיטוריך.

    23 בפברואר 2012