• 5 במרץ 2013

    שאלה על התשובה

    האם הזמן של חופשת הלידה נחשב כחודשי עבודה לגבי חישוב זמן ההודעה המוקדמת?

    5 במרץ 2013