• 12 במאי 2013

    היעדרות בזמן טיפולי פוריות

    האם אני זכאית לימי היעדרות בזמן טיפולי פוריות, שהם מעבר ל-18 ימי המחלה שעומדים לזכותי עפ"י חוק?

    12 במאי 2013