• 30 באוקטובר 2012

    התנגדות בשלב "קובל" לאחר בחינה ראשונה ושניה

    אם סימן מסחר הגיע לשלב "קובל" לאחר בחינה ראשונה ושניה.ובשלב הזה קיבל התנגדות,האם הרשם מתייחס אחרת לסימן שהגיע לשלב קובל? או אין לזה כלל משמעות.
    תודה רבה

    30 באוקטובר 2012