• 1 בדצמבר 2013

    חיקויים של חברות מוכרות

    בחנות בגדים ומוצרי ספורט ראיתי חיקויים ממש דומים למותגי ספורט מוכרים ואמיתיים.
    איך אפשר להזהיר את הציבור? המ אפשר לעשות כנגד התופעה?

    1 בדצמבר 2013