• 26 בינואר 2015

  ריבית והצמדה הנהוגים עד מועד פסק דין

  היי
  מה הריבית וההצמדה הנהוגים עד מועד פסק הדין?
  ומהו השיעור לאחריו?
  בתודה,

  26 בינואר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד ירון הראל 28 ביולי 2015

  ריבית

  שגיא שלום רב,
  כאשר נכתב בפסק הדין שהתשלום שנפסק ישא בהפרשי הצמדה וריבית כחוק, אזי זה בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-, 1961, בסיפא של ס' 5(ב) לחוק נכתב "הפרשי הצמדה וריבית, בצירוף ריבית צמודה, בשיעור ובדרך חישוב שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת (להלן - ריבית פיגורים)."
  על מנת שתוכל לחשב ו/או לחלץ את הסכום המדוייק אפנה אותך לבנק ישראל בו מפורסמים שיעורי הריבית האמורים וכן לסך המדד שמתפרסם כל 15 לחודש.
  ירון

  28 ביולי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?