נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

נהיגה תחת השפעת אלכוהול

אחת מעבירות התעבורה החמורות ביותר היא נהיגה תחת השפעת אלכוהול. מי שנתפס נוהג כשהוא תחת השפעה, צפוי לעונשים של פסילה מנהלית - שלילת הרישון לתקופה הקבועה בחוק באופן מיידי; ולאחר מכן אישום בבית משפט שיגרור ענישה נוספת שתכלול, שלילת רישיון ו/או קנס.

נהג שנתפס ב"נהיגה בשכרות" הוא מי שבבדיקת נשיפה ("ינשוף”) או בבדיקת דם נמצא שיכור; כשלעניין הסעיף המסדיר את האיסור של נהיגה תחת השפעת אלכוהול, הערכים שהמעידים על שכרות וגוררים ענישה הינם למעלה מ290- מיקרוגרם של אלכוהול בליטר אוויר שננשף, או כמות של 50 מ"ל של אלכוהול בדם שנדגם מגופו של החשוד בעבירה.