נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

עבודה בחגים וזכויות עובדים - שאלות ותשובות מהפורום

החגים כבר בפתח. רובנו ננוח ולא נגיע לעבודה, אבל ישנם עובדים, שיעבדו בערב החג מספר שעות. מה קובע החוק בנושא? על עבודה בחגים, תשלום ימי מחלה, התפטרות ממקום עבודה ועוד - שאלות ותשובות מפורום דיני עבודה בפורטל משפטי

מאת: עו"ד גל גורודיסקי | | 4
עבודה בחגים וזכויות עובדים - שאלות ותשובות מהפורום

עבודה בערב חג ראש השנה

שאלה: עובדי יצור אמורים לעבוד אצלנו במפעל בערב חג שעה פחות - ז"א 7.36 שעת, ולקבל עבור 8.36 שעות. כלומר: תשלום של יום עבודה מלא בערב חג. מה קורה אם העובד עובד רק 3 שעות או רק 5 שעות - האם גם אז חייבים להשלים ליום עבודה מלא? האם יש מינימום זמן עבודה כדי לקבל ע"פ חוק? אין כלום בהסכם.

תשובה: במקומות עבודה מאורגנים, נקבעות הזכויות לפי ההסכם הקיבוצי החל על העובדים והמעסיק. התשובה לשאלה תלויה בתחולת ההסכם הקיבוצי על המעסיק - עניין אותו יש לבחון לפי נסיבות המקרה הספציפי. אם חל הסכם קיבוצי, ניתן לאתר אותו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה ולאתר את התשובה על פי תוכנו של ההסכם. בנסיבות המתוארות, יש לבחון את המקרה לגופו לרבות ההסדרים וההסכמים החלים על פי הנתונים הספציפיים של המקרה על מנת לקבל החלטה נכונה. ככלל, חוק שעות עבודה ומנוחה קובע בסעיף 2(ב) כי ביום שלפני חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות עבודה.

תשלום ימי מחלה שישי שבת

שאלה: יש לי אישור מחלה שמתחיל ביום שישי ומסתיים ביום שני כולל. כשהגעתי לעבודה והזנתי את ימי המחלה במערכת הממוחשבת, הופיע לי שאני מקבל 50% רק על יום שני ועל יום ראשון כלום. מדוע? להבנתי ימי מחלה נספרים גם בשישי שבת- הלא כן?

תשובה: על פי סעיף 2 לחוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976 עובד זכאי לקבל מחצית מדמי המחלה רק בעד הימים השני והשלישי להיעדרו ותשלום מלא החל מהיום הרביעי. דמי המחלה יהיו בגובה שכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל אילו המשיך בעבודתו. בהיעדר הסדר מיטיב אחר לעובד, אין חובת תשלום למעסיק עבור יום המחלה הראשון.

האם למעביד מותר לאלץ עובד לקחת חופש?

שאלה: אני עובדת במשרד 30 שנה. את ימי חופש אני לוקחת בתיאום עם העובדות האחרות. השבוע המעביד החליט לצבוע את המשרד ונאלצנו לקחת ימי חופש על חשבוננו למרות שרצינו לבוא לעבודה. האם זה חוקי?

תשובה: המעסיק הוא אשר קובע את מועדי החופשה. החופשה תהיה רצופה, אלא שבהסכמת העובד והמעסיק ובאישור ועד העובדים במקום, אם ישנו, אפשר לחלקה, ובלבד, שפרק אחד ממנה יהיה לפחות שבעה ימים.

מתי מתחיל תשלום עבור משמרת?

שאלה: אני עובד כמלצר במסעדה. יש 3 משמרות ביום. שאלתי מתייחסת לתחילת העבודה. אני מתבקש להגיע ב 10:30 למקום העבודה, כאשר תחילת המשמרת בשעה 12:00 .שכרי משולם משעה 12:00. האם זה תקין וחוקי?

תשובה: בנסיבות המתוארות יש לכאורה הפרת הדין מצד המעסיק. במקרה כזה ניתן לשלוח מכתב דרישה למעסיק ואם לא ייענה למכתב הדרישה ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה.

לעניין חישוב פיצויי פיטורים, במקרה בו השכר החודשי השתנה מדי חודש ע"פ מס' ימים/שעות - יש לחשב את "השכר החודשי" לעניין פיצויי הפיטורים ע"פ ממוצע הימים/השעות ב-12 החודשים האחרונים לעבודה, כפול התעריף היומי/השעתי האחרון

התפטרות ממקום עבודה לאחר 5 שנים

שאלה: אני עומד להתפטר ממקום העבודה לאחר 5 שנים. אשמח לקבל הסבר לגבי הפרטים הבאים: לפי מה מחושב סכום הפיצויים? משכורת אחרונה לפי הברוטו \ נטו \ שכר יסוד? הבנתי שהיו לאחרונה שינויים בחוק (מיסוי \ תשלומים נוספים ללא קשר לקיימות סעיף 14), כיצד הם משפיעים והאם הם פועלים כבר? אין לי סעיף 14 בחוזה ההעסקה שלי.

תשובה: ככלל, עובד מתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים, למעט קבלת צבירת הפיצויים מההסדר הפנסיוני שלו בהתאם להפקדות המעסיק לפיצויים בשיעורים הקבועים לפי צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה בכלל המשק. מדובר בדרך כלל בסכומים נמוכים מחבות הפיצויים של המעסיק. יחד עם זאת, אם כספי הפיצויים מופקדים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים לקצבה בשיעורים גבוהים יותר מהקבועים בצו ההרחבה הכללי (למשל כאשר יש הסכם קיבוצי או צו הרחבה הקובע תנאים פנסיונים משופרים), ניתן לטעון שבמקרה של התפטרות המעסיק אינו רשאי להחזירם אליו, דהיינו, הם מגיעים לעובד לפי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים.

לעניין חישוב פיצויי פיטורים, במקרה בו השכר החודשי השתנה מדי חודש ע"פ מס' ימים/שעות - יש לחשב את "השכר החודשי" לעניין פיצויי הפיטורים עפ"י ממוצע הימים/השעות ב-12 החודשים האחרונים לעבודה, כפול התעריף היומי/השעתי האחרון. מרכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורין: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית. ישנם רכיבים נוספים שהוכרו בפסיקה כשכר חודשי.

חל"ת לאחר חופשת לידה

שאלה: אני עובדת במקום עבודתי ברציפות מזה שנת 2011 במגזר הפרטי. ילדתי ב-21/3/16 תאומות. ברצוני לצאת לחל"ת, אך לא ברור לי לכמה שבועות אני זכאית. אני חד הורית. לכמה ימי מחלה אני זכאית?

תשובה: עובדת שעבדה אצל המעסיק שלה או באותו מקום עבודה 24 חודשים לפחות עד תחילת הלידה, רשאית לצאת לאחר חופשת הלידה לחופשה ללא תשלום. משך חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה הוא רבע ממספר החודשים שעבדה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, אך בסך הכל לא יותר מ- 12 חודשים. חופשה זו, איננה מזכה את העובדת בתשלום כלשהו, ואינה נמנית לעניין זכויות הוותק של העובדת. אם העובדת יצאה לחופשה ללא תשלום ומעוניינת לקצרה, יכול המעסיק לדחות את חזרתה לעבודה ב- 4 שבועות לכל היותר.
עובד זכאי לזקוף עד 8 ימי מחלה בשנה בשל מחלת ילד, ולהורה יחיד עד 16 ימים בשנה. 

משכורת, פיצויים, תנאי העסקה - זכויות עובדים

תנאים סוציאליים לגבי עמלות של איש מכירות

שאלה: האם לאיש מכירות שעבד במהלך שנים רבות בחברה וקבל עמלות באופן קבוע כתוצאה ממכירות ועמידה ביעדים מגיעים גם תנאים סוציאליים על העמלות, פיצויי פיטורים וכל מה שמגיע לגבי שכר בסיס? לצורך העניין אין חוזה מסודר בכלל בנושא הזה בין עובד ומעביד.

תשובה: על פי צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה, השכר הפנסיוני (השכר ממנו שי להפקיד לפנסיה), הוא השכר ממנו מחשבים את פיצויי הפיטורים: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת-משפחה, תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית, ועמלות. יש להפקיד לפנסיה גם בגין תשלומים לימי חג, חופשה, מחלה ומילואים. תקרת ההפקדה על פי צו ההרחבה הכללי היא השכר הממוצע במשק. השכר הפנסיוני אינו כולל בדרך כלל שעות נוספות. יחד עם זאת, יש לברר אם חל עליך הסדר הפנסיוני אחר בהתאם להסכם קיבוצי מפעלי או ענפי. מידע זה קיים בהודעה לעובד שעל כל מעסיק לתת לעובד בתחילת עבודתו או בשינוי תנאי העבודה או לפי בקשת העובד. במקרים בהם העובד זכאי על פי הסכם להסדר פנסיוני טוב יותר מאשר זה הקבוע בצו ההרחבה הכללי אין תוקף להסדר הכללי. במקרים רבים זכאי עובד לפיצויי פיטורים גם על עמלות.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הסכם עבודה פיצויי התפטרות ימי מחלה
עו"ד גל גורודיסקי

קבע פגישה עם
עו"ד גל גורודיסקי

עו"ד גל גורודיסקי, עורך דין ונוטריון, שותף מייסד של גורודיסקי ושות'. בעל תואר ראשון במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. בוגר...

לפרופיל המלא