נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

התנהלות החייב בהליכי פשיטת רגל

על מה חשוב להקפיד בהליך פשיטת רגל וממה כדאי להימנע?

מאת: עו"ד אריה לרנר | | 4
התנהלות החייב בהליכי פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל הם הליכים המעניקים לחייבים רבים שנקלעו לחובות כבדים מקלט, ואת הזכות לבקש מבית המשפט חנינה שתפטור אותם מחובותיהם הרבים ותזכה אותם בהפטר חלוט. 

התנהלות בתום לב משמעותית להליך, עוד בשלב הפנייה של החייב לבית המשפט בבקשה להכריז עליו כפושט רגל ולאורך ההליך כולו

מחויבויות החייב לאורך ההליך

בקשת ההכרה בחייב כפושט רגל והזכות לקבלת ההפטר, היא למעשה מערכת יחסים דו צדדית, שבה גם על החייב מוטלות מחויבויות שונות שעליו להקפיד לעמוד בהן במהלך הליך פשיטת הרגל, והתנהגותו בהליך חייבת להיות תמת לב, תוך כדי שיתוף פעולה מלא עם הגורמים המעורבים בהליך שלו.

תום לב - התנהלות בתום לב משמעותית להליך, עוד בשלב הפנייה של החייב לבית המשפט בבקשה להכריז עליו כפושט רגל ולאורך ההליך כולו. על מנת להגדיל את הסיכוי לקבלת הפטר, על החייב להוכיח כי החובות שבעקבותיהם הוא פונה להליך פשיטת הרגל נצברו בתום לב. ברוב המקרים אדם שצבר את חובותיו שלא בתום לב (למשל אדם שרימה את הרשויות המדינה, "עקץ" גורמים שונים אחרים, צבר חובות כתוצאה מניהול הליך משפטי בו הורשע, צבר חובות בעוולה וכו'), לא יקבל בסוף התהליך את ההפטר הנחשק.  

עמידה בתשלומים - הפטר: אין משמעותו פטור מהחוב כולו, ובית המשפט קובע את הסכום שעל החייב לשלם, בהתאם לנסיבות. לאורך התהליך על החייב להקפיד לעמוד בתשלומים החודשיים שהוטלו עליו, ואסור לו לפגר בהם, או לא לשלמם באופן סדרתי ושוטף.

במסגרת ההליך, החייב אינו רשאי לצאת מגבולות הארץ, ויציאתו תעוכב עד שישולם מלוא החוב שנדרש לשלם במסגרת פסק הדין

עיכוב יציאה מהארץ - במסגרת ההליך, החייב אינו רשאי לצאת מגבולות הארץ, ויציאתו תעוכב עד שישולם מלוא החוב שנדרש לשלם במסגרת פסק הדין. 

התנהלות כלכלית ראויה - במסגרת ההליך התנהלותו הכלכלית של החייב צריכה להיות נאותה ולא משתמעת לשתי פנים. על החייב לחיות את חייו בצניעות, לצמצם את הוצאותיו ככל האפשר, לא לפזר כספים לצרכים שאינם הכרחיים ובסיסיים ולנסות להגדיל את הכנסותיו.

במסגרת ההליך חשבון הבנק של החייב מוגדר כחשבון מוגבל, המשמש אך ורק לצורך כניסה והוצאה של משכורת

איסור יצירת חובות חדשים - החובות שנוצרו אצל החייב לפני קבלת צו הכינוס, הם בגדר "חובות תביעה בהליכים" ולפיכך כלולים בבקשה לקבלת ההפטר. אם החייב יצור חלילה חוב כלשהו לאחר שניתן לו צו הכינוס, הרי שהחוב הזה הוא בגדר חוב חדש, שאינו בר תביעה כחלק מהליכי פשיטת הרגל. משמעות הדברים היא שביצירת חוב חדש, החייב למעשה מגדיל את חובותיו במקום לצמצם אותם - התנהגות העלולה להתפרש כחוסר תום לב וניצול לרעה של ההליכים, מה שעלול להוביל לביטול ההליכים.

במסגרת ההליך חשבון הבנק של החייב מוגדר כחשבון מוגבל, המשמש אך ורק לצורך כניסה והוצאה של משכורת (אין צ'קים, אין כרטיס אשראי, אין מסגרות וכו'). חוב חדש הוא כל חוב של החייב כלפי גורמים כלשהם, שנוצר בכתב או בע"פ. כך למשל, חובות כלפי רשות המיסים ו/או רשויות אחרות, הלוואות, קנסות, או אי תשלום עבור שכירות. 

שיתוף פעולה מלא - לאורך ההליך כולו, נדרש החייב לשתף פעולה באופן מלא וכן עם הגורמים הרלוונטיים המעורבים בפשיטה. עליו להצהיר באופן מלא על כל הנכסים, ההכנסות וההוצאות שלו לפני ובמהלך ההליך. כל הסתרה, או אי הצהרה על פרט כזה או אחר, עלולה בסופו של דבר להטיל צל של ספק על אמינותו ועל התנהלותו בתום לב של החייב.

הגשת דו"חות - משמעותו של צו כינוס (הכרזה על החייב כפושט רגל) כוללת גם פרידה מכל נכסיו של החייב, כך שבמהלך תהליך פשיטת רגל, הנכסים השונים של החייב אינם שייכים לו עוד, אלא לאחד מבעלי התפקידים (נאמן או מנהל מיוחד). לאורך ההליך כולו, על החייב לדווח בכל חודשיים על התנהלותו הכלכלית, הכנסותיו והוצאותיו השונות. 

הגשת הדו"חות בצורה פגומה, הגשת דיווחים לא נכונים או לא מדויקים לגבי ההכנסות ו/או ההוצאות, גם אם נעשו בתמימות ומחוסר ידע, עלולים להתפרש, כהסתרת נכסים וכחוסר תום לב, ולכן חשוב מאוד לדעת להגיש את הדוחות הדו-חודשיים באופן הדרוש.

אי עמידה באחד או יותר מהתנאים, עלולה להוביל לביטול מוחלט של הליכי פשיטת הרגל כנגד החייב, ולהחזרתם של כל החובות שבגינם הגיש את הבקשה

משמעות אי עמידה באחת מהמחויבויות

אי עמידה באחד או יותר מהתנאים, עלולה להוביל לביטול מוחלט של הליכי פשיטת הרגל כנגד החייב, ולהחזרתם של כל החובות שבגינם הגיש את הבקשה, להמשך הליכים במסגרת הלשכה להוצאה לפועל. אם החייב צבר חובות חדשים, שהובילו לביטול ההליכים, יצורפו החובות החדשים לחובות ה"ישנים".

לכן, חשוב מאוד להבהיר כי הגשת בקשה להכרזתו של החייב כפושט רגל, אינה סוף פסוק. 

חייבים רבים טועים בשוגג לחשוב שעצם הגשת הבקשה מטעמם, מזכה אותם אוטומטית בהפטר חלוט, שזהו למעשה סיום ההליך ופטירת החייב מחובותיו.
הדרך שבה יתנהל החייב במסגרת ההליך, הידיעה וההקפדה על הדברים שעליו לעשות וההימנעות מדברים שאין עליו לעשות, תכריע בסופו של יום את גורלו של תיק החייב. על כן חשוב ומומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בענייני פשיטת רגל, שלו יש את המומחיות והידע לנהל בחוכמה את ההליכים עבור כל חייב ולהימנע מעשיית טעויות וממחדלים.

בהתאם לרפורמה החדשה, ההליכים מתנהלים בתוך פרק זמן של 18 חודשים שלאחריהם מקבל החייב מתווה אפשרי לסיום ההליכים שלו

משך ההגבלות בתהליך פשיטת רגל

עד לכניסתה של הרפורמה החדשה, תהליך פשיטת הרגל לא הוגבל בזמן. 
בהתאם לרפורמה החדשה, ההליכים מתנהלים בתוך פרק זמן של 18 חודשים שלאחריהם מקבל החייב מתווה אפשרי לסיום ההליכים שלו, מה שמעניק לחייב ודאות והופך את התהליך למוחשי יותר. 

בעקבות הרפורמה מעניקים לחייב גם הסדר הפטר מותנה - הפטר המותנה בסיום תשלום החוב שפסק בית המשפט כי על החייב לשלם כדי לקבל את ההפטר החלוט. 
בית המשפט קובע את סכום החוב בהתאם לנסיבותיו האישיות של החייב, יכולת כושר ההשתכרות שלו, מצבו הבריאותי, גילו, התנהלותו בהליך פשיטת הרגל, מצבו המשפחתי ונסיבות אחרות. את הסכום שנקבע, פורס השופט למספר תשלומים מרבי, כאשר החייב רשאי להשיב את החוב לפני תום הזמן.

ברגע שהחייב סיים לשלם את מלוא הסכום ומקבל על כך אישור מהכונס הרשמי או ממנהל המיוחד, באפשרותו לפנות לשופט ולקבל צו הפטר חלוט.

זה מה שנשאר בארנק...

* הכותב הוא עורך דין, מומחה לענייני פשיטת רגל.

ליצירת קשר עם עורך דין אריה לרנר
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פשיטת רגל צו עיכוב יציאה מהארץ אזהרה לחייב
עו"ד אריה לרנר

קבע פגישה עם
עו"ד אריה לרנר

עו"ד אריה לרנר, בעל תואר ראשון במשפטים, מנהל משרד פרטי בב"ש העוסק בתחום המשפט האזרחי. שירותי המשרד כוללים ייעוץ וייצוג...

לפרופיל המלא