נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

שירות לתועלת הציבור - מה זה של"צ?

ביהמ"ש יכול להטיל על נאשם צו שירות לתועלת הציבור במקום מאסר בפועל. בנסיבות מסוימות, ניתן להפקיע את הצו

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר| | 4
שירות לתועלת הציבור - מה זה של"צ?

היום (10.11.2019) פורסם, כי בית המשפט גזר את עונשו של כוכב הילדים "יובל המבולבל", אשר הורשע בשישה מקרים של החזקת קוקאין. "יובל המבולבל" נדון ל-300 שעות לטובת הציבור, מאסר על-תנאי של שלושה חודשים, קנס של 2,500 שקל וצו מבחן לשנה.

מה זה אומר שעות לטובת הציבור? המידע לפניכם.

של"צ - שעות לטובת הציבור

שירות לתועלת הציבור, ובראשי תיבות: של"צ, זהו מושג מתחום העולם הפלילי. בסעיף סעיף 71א. (א) לחוק העונשין נקבע, כי בית משפט שהרשיע נאשם ולא גזר עליו עונש מאסר בפועל, רשאי לחייב את הנאשם בצו שירות לתועלת הציבור או הזולת. במאמר מוסגר יצוין, כי מאסר שאמור להיות מרוצה בדרך של עבודות שירות נחשב למאסר בפועל.

תקופת ביצוע צו של"צ היא למשך שנה אחת ולא יותר, ותבוצע בשעות הפנאי של הנאשם וללא כל שכר

באילו נסיבות ביהמ"ש יתן צו של"צ?

בית משפט יתן צו של"צ, רק לאחר ששוכנע ע"פ תסקיר של קצין מבחן שהנאשם יכול לבצע את הצו.
תקופת ביצוע צו של"צ היא למשך שנה אחת ולא יותר, ותבוצע בשעות הפנאי של הנאשם וללא כל שכר.

במקרה שהנאשם לא ציית להוראות קצין המבחן או לא מלא אחר הוראות ביהמ"ש בצו, לביהמ"ש יש סמכות לבטל את צו השל"צ

האם ניתן להפסיק צו של"צ?

במקרה שהנאשם לא ציית להוראות קצין המבחן או לא מלא אחר הוראות ביהמ"ש בצו, לביהמ"ש יש סמכות לבטל את צו השל"צ. ואז, במקרה כזה, ביהמ"ש רשאי לגזור על הנאשם כל עונש שהוא, אבל בדר"כ ביהמ"ש גוזר על הנאשם עונש של מאסר על תנאי או קנס כספי.
לאחרונה, בימ"ש השלום בבאר שבע דן בבקשת שירות מבחן לדיון מחודש בצו של"צ שניתן בעניינו של נאשם בגזר דין שניתן תוך אימוץ הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים, לצד הטלת הוצאות בסך 1000 ₪ על הנאשם והמנעות מהרשעת הנאשם.

שירות המבחן ציין, כי הנאשם ביצע שלוש שעות מתוך 150 שהוטלו עליו בצו השל"צ. שירות המבחן הוסיף, כי הנאשם התקשה לגלות אחריות ויוזמה

שירות המבחן: הנאשם בצע 3 שעות מתוך 150 שהוטלו עליו בצו השל"צ

בבקשה שהוגשה ע"י שירות המבחן, ביקש שירות המבחן לבחון את מחויבותו של הנאשם לביצועו השל"צ שהוטל עליו. שירות המבחן ציין, כי הנאשם ביצע שלוש שעות מתוך 150 שהוטלו עליו בצו השל"צ. שירות המבחן הוסיף, כי הנאשם התקשה לגלות אחריות ויוזמה כדי לבצע את השעות שהוטלו עליו ולא שמר על קשר עם שירות המבחן, גם לאחר שנעשה ניסיון לבחון את האפשרות לסייע לו להתמודד עם קשייו האובייקטיביים (מצבה הרפואי של אמו).

לטענת המדינה, הנאשם הוזהר בדבר משמעות העדר שיתוף פעולה עם שירות המבחן

עבירת שידול להתפרצות וקבלת נכס שהושג בפשע

יצוין, כי כתב האישום ייחס לנאשם עבירות של שידול להתפרצות וקבלת נכס שהושג בפשע. 
מעובדות כתב האישום המתוקן עולה שהנאשם, ביחד עם נאשם נוסף ועם קטין הגיעו לישיבה בירוחם. הנאשם והאחר הבגיר שידלו את הקטין להתפרץ לישיבה. הקטין התפרץ לישיבה  והוציא משם מחשב נייד ופריטים נוספים אותם העביר לנאשם ולאחר הבגיר.

המדינה בקשה כאמור, להפקיע את הצו, וכן היא בקשה להרשיע את הנאשם ולהשית עליו עונשים של מאסר מותנה וקנס חלף צו השל"צ. 
לטענת המדינה, הנאשם הוזהר בדבר משמעות העדר שיתוף פעולה עם שירות המבחן. המדינה ציינה, כי בשל טעות אנוש לא הוגשה בקשה להארכה או הפקעה של צו השל"צ אף שחלפו שנתיים ממועד מתן הצו. 

ביהמ"ש: אין ברירה אלא להפקיע את צו השל"צ

השופט, ד"ר יובל ליבדרו, קבע כי לאחר שבחן את נסיבות העניין וטענות הצדדים, הרי שאין מנוס מלהפקיע את צו השל"צ שהוטל על הנאשם, ולהטיל עליו עונש חלופי.
"כעולה מבקשת שירות המבחן", כתב השופט, הנאשם ביצע אך 3 שעות מתוך 150 השעות שהוטלו עליו בצו השל"צ, לא שיתף פעולה עם שירות המבחן על מנת לבצע את צו השל"צ וזאת אף לאחר שהוזהר אודות נפקות אי שיתוף הפעולה במסגרת גזר הדין".

"סבורני כי הגבלת "חרב" העונש החלופי על הנאשם רק לתקופה בה על הנאשם לבצע את צו השל"צ מעקרת את תכלית התיקון ופוגעת בהרתעת הנאשם להתחמק מביצוע צו השל"צ", כתב השופט

סמכות ביהמ"ש אינה מוגבלת בזמן

השופט הוסיף, כי מהוראות חוק העונשין, ואף מדברי ההסבר להצעת החוק, ניתן ללמוד כי המחוקק לא ביקש להגביל בזמן את סמכותו של בית המשפט להטיל עונש חלופי על מי שמפר התחייבותו לביצוע צו של"צ.
"סבורני כי הגבלת "חרב" העונש החלופי על הנאשם רק לתקופה בה על הנאשם לבצע את צו השל"צ מעקרת את תכלית התיקון ופוגעת בהרתעת הנאשם להתחמק מביצוע צו השל"צ", כתב השופט.

השופט הוסיף, כי יש להקפיד על הגשת בקשות הפקעה בזמן סביר, אך בנסיבות המקרה לא מדובר בשיהוי בלתי סביר.
באשר לקביעת העונש החלופי, השופט ציין כי הפרת השל"צ היא לא העבירה העומדת כעת על הפרק בשעה שנבחן העונש המתאים. העונש החלופי ניתן על העבירות המקוריות שיוחסו לנאשם בכתב האישום  המתוקן. יחד עם זאת, משבחר הנאשם שלא למלא את חלקו בהסדר הטיעון ולא ביצע את צו השל"צ, יש להשית עליו את העונשים ההולמים את מעשיו תוך התחשבות בחלוף הזמן  ובעונשים האחרים שהוטלו עליו.

השופט ציין, כי במקרה הנדון, הן המאשימה והן ב"כ הנאשם  עתרו להטיל על הנאשם עונש מאסר מותנה. המאשימה עתרה אף לרכיב ענישה כלכלי. "בנסיבות העניין סבורני כי ניתן להסתפק ברכיבי ענישה צופי פני עתיד בלבד. בהקשר זה נתתי  דעתי לחלוף הזמן, לנסיבותיו האישיות משפחתיות של הנאשם, לרבות מצבו הכלכלי, לעובדה כי הנאשם נעדר הרשעות קודמות ולרכיב הענישה הנוסף שהוטל על הנאשם במסגרת גזר הדין המקורי", פסק השופט.

בהתחשב באמור, ביהמ"ש החליט להרשיע את הנאשם, והטיל עליו 4 חודשי מאסר על תנאי, למשך שנתיים מהיום, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירות רכוש. כמו-כן הוטל על הנאשם לחתום על כתב התחייבות בסך של 3000 ש"ח להימנע מביצוע עבירת רכוש  למשך שנתיים מהיום. 

(מדינת ישראל נגד מנקס גיטלמן ואח')

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תסקיר שירות מבחן מאסר על תנאי חוק העונשין
עו"ד אורנית אבני-גורטלר

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא