נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חשיבותה של צוואה בגירושין או בזוגיות שנייה

לעריכת צוואה בעת כניסה להליך גירושין או זוגיות שנייה חשיבות רבה, שכן היא מבטאת את צרכי המוריש ורצונו

מאת: עו"ד ענבל עמר | | 4
חשיבותה של צוואה בגירושין או בזוגיות שנייה

על פי סעיף 10 בחוק הירושה, היורשים על פי דין הם מי שהיה במות המוריש בן זוגו.  
לעריכת צוואה חשיבות רבה. היא מהווה ביטוי של רצונו האחרון של האדם בחייו. אנשים רבים נוטים להקל ראש בנושא, נמנעים מעריכת צוואה או עורכים צוואות בעלות נוסח כללי ולאקוני. כל אלה עלולים להוביל פעמים רבות לסכסוכים משפחתיים ומשפטיים שמבקש המוריש למנוע מראש באמצעות הצוואה.

לכן, צוואה צריך לתכנן, וככל שצוואה תהיה מפורטת ומדויקת יותר, כך יימנעו מראש מחלוקות וסכסוכים בין האנשים היקרים ביותר למוריש. מומלץ לערוך את הצוואה בליווי עורך דין המכיר את הפסיקה ואשר יכול לייעץ בנושא ולחשוב ביחד עם המוריש על שאלות כגון: מי היורשים על פי חוק ולמי רוצים להוריש בפועל? מה כוללת הירושה? כיצד מבקשים לחלק את הירושה בין היורשים השונים ומדוע? עורך הדין יכול גם לסייע בהבנת הפרשנויות העשויות לצוץ בדיעבד מהצוואה, ולייעץ כיצד ניתן למנוע ניסוח שיביא לפרשנויות שאינן עולות בקנה אחד עם רצונותיו של המוריש. לבסוף, מומלץ ליידע את היורשים בדבר הצוואה ותוכנה בעוד שהמוריש מצוי בחיים, כדי למנוע הפתעות לאחר מותו. 

חוק הירושה קובע היררכיה ברורה בנושא, ומרגע שאחד מבני הזוג נפטר, הירושה מתחלקת חצי בחצי בין בן או בת הזוג שנותרו בחיים לבין הילדים, אם ישנם

מהי חשיבותה של עריכת צוואה בעת הליך גירושין או בכניסה לזוגיות שנייה?

על פי החוק, לכל אדם, אם לא כתב אחרת בצוואה, יורשים טבעיים. היורשים הם בן או בת הזוג והילדים. החוק אף קובע היררכיה ברורה בנושא, ומרגע שאחד מבני הזוג נפטר, הירושה מתחלקת חצי בחצי בין בן או בת הזוג שנותרו בחיים לבין הילדים, אם ישנם. משום כך, מומלץ מאוד לכל אחד מבני הזוג הנכנסים לתהליך גירושין או זוגיות שנייה, לערוך צוואה אישית, כדי להבטיח שרכושם יחולק לפי רצונם וראות עיניהם ולא באופן להסתמך על חוק הירושה בלבד. 

קיימים מספר תרחישים אפשריים הקשורים בהורשה וגירושין והורשה וזוגיות שנייה, המצביעים על חשיבות עריכת הצוואה - רכוש שנצבר במהלך הנישואים, רכוש שנצבר לאחר הנישואים, ילדים שבאו לעולם במסגרת הזוגיות השנייה וסוגיית הידועים בציבור. 

עם הכניסה להליך הגירושין, היורשים הטבעיים על פי חוק הירושה הם אוטומטית בן הזוג והילדים. לכן, מומלץ לערוך צוואה עם תחילת הליך הגירושין, כדי להבטיח מראש את רצונו של המוריש בעודו בחיים

מהי חשיבותה של עריכת צוואה במקרה של גירושין?

התרחיש הראשון נוגע לרכוש המשותף שצוברים בני הזוג במהלך נישואיהם. עם הכניסה להליך הגירושין, היורשים הטבעיים על פי חוק הירושה הם אוטומטית בן הזוג והילדים. לכן, מומלץ לערוך צוואה עם תחילת הליך הגירושין, כדי להבטיח מראש את רצונו של המוריש בעודו בחיים - שרכושו לא יגיע לבן או בת הזוג מולם הוא מצוי בהליך גירושין.

תרחיש שני ונפוץ, הקשור גם הוא בגירושין, נוגע להסכמי ממון ולרכוש שנצבר לפני הנישואים והורשתו. לפי תרחיש זה, אחד מבני הזוג, או שניהם, מגיעים לנישואים עם רכוש שנצבר לפני כן ועם הסכם ממון בנוגע לרכוש זה. אם וכאשר חל נתק ביניהם והם מתחילים בהליך גירושין, במידה שאין צוואה, עם מותו של אדם מתבטלים כל ההסכמים שחתם בימי חייו, כולל הסכמי ממון, והיורש הטבעי הופך להיות בן או בת הזוג מולם מצויים בהליך גירושים, ולא פחות מכך - גם ילדיהם, שיקבלו מחצית מהרכוש. לכן, עם הכנת הסכם הממון מומלץ להכין גם צוואה, ועל אחת כמה וכמה עם הכניסה לתהליך גירושין.

במקרה של פרק ב' - מבחינת החוק, במידה שאין צוואה, עם מותו של אחד מבני הזוג, הרכוש שלו מתחלק חצי חצי בין בן הזוג שנותר בחיים לבין כלל הילדים, מכל אחד מהפרקים

מהי חשיבותה של עריכת צוואה במקרה של זוגיות שנייה?

חשיבותה של הצוואה עולה פי כמה וכמה כשמתחילים מערכת יחסים כלשהי של פרק ב' - בין אם בברית נישואים ובין אם בחיים משותפים של ידועים בציבור. וכך, תרחיש שלישי ונפוץ גם הוא נוגע לסוגיית הילדים הנוספים ממערכת היחסים השנייה, כמו גם הילדים ממערכת היחסים הראשונה. 

כל אחד מבני הזוג מגיעים פעמים רבות למערכת זוגית שנייה עם רכוש משלו, וחשוב לא פחות - ילדים מפרק א', שהם גם היורשים הטבעיים של בן הזוג השני בזוגיות פרק ב'. כדי להוסיף למורכבות המצב, פעמים רבות בזוגיות פרק ב' מביאים בני הזוג ילדים נוספים. כל אלה מובילים לכך שנוצרת משפחה מורכבת ביותר, עם רצונות וצרכי הורשה מורכבים אף הם. 

מבחינת החוק, לעומת זאת, במידה שאין צוואה, עם מותו של אחד מבני הזוג, הרכוש שלו מתחלק חצי חצי בין בן הזוג שנותר בחיים לבין כלל הילדים, מכל אחד מהפרקים. משום כך, מקרים מורכבים כאלה מהווים פעמים רבות מקור לסכסוכים משפחתיים ומשפטיים משום שלעיתים הרכוש אינו צריך להיות מחולק באופן שווה, כפי שקובע החוק. צוואה הנכתבת במהלך הגירושין של פרק א' או עם הכניסה למערכת זוגית ומשפחתית שנייה, יכולה למנוע את הסכסוך המשפטי והמשפחתי בנושא.

על אף שההגדרה של ידועים בציבור הפכה להיות מאוד רחבה, הרי שעל פי הדין, לידוע בציבור זכויות מלאות. וכך, כשאחד הולך לעולמו השני יורש על פי דין

מהי חשיבותה של עריכת צוואה במקרה של ידועים בציבור?

סוגיית הידועים בציבור הפכה גם היא לסוגיה מרכזית התופסת מקום נכבד בפסיקה של השנים האחרונות. אם בעבר חוק יחסי ממון קבע שידועים בציבור הם בני זוג שמנהלים משק בית משותף, הרי שלימים מושג זה התרחב, וכיום, כמעט כל שיתוף בין בני זוג הופך אותם לידועים בציבור. 

על אף שההגדרה של ידועים בציבור הפכה להיות מאוד רחבה, הרי שעל פי הדין, לידוע בציבור זכויות מלאות. וכך, כשאחד הולך לעולמו השני יורש על פי דין. 
גם מקרים כאלה של ידועים בציבור עשויים להוות מקור לסכסוכים משפטיים ומשפחתיים סבוכים, משום שהילדים עשויים במידה רבה לחוש ראויים לכל הירושה. עריכת צוואה עם הכניסה למערכת יחסים של ידועים בציבור מסדירה את מעמד הילדים והמשפחה האחרת מול הידוע בציבור, ומגדירה את היורשים באופן מדויק לפי רצונו של המת לפני שנפטר.

אישור צוואה - הליך חשוב

לסיכום, אדם צריך להיות מודע לחשיבות הצוואה ולא להתבייש לעשותה ולדבר עליה עם יורשיו. גם צוואה יש לערוך כראוי ולא כלאחר יד - התועלת מעריכת צוואה יכולה להיות עצומה ולמנוע סכסוכים משפחתיים ומשפטיים ארוכי שנים.

 

* סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר כתב זאפ משפטי

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הליכי גירושין חוק הירושה עריכת צוואה
עו"ד ענבל עמר

קבע פגישה עם
עו"ד ענבל עמר