נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מפגעים בסביבת מגורים - ייתכן שמגיע לכם פיצוי

גיליתם אנטנה ליד ביתכם? בנו מולכם מפעל או עסק שמפריע, חסמו לכם את הנוף והאוויר? אפשר שמדובר במטרד או במפגע. איך לפעול ומה זכויותיכם? קראו ולמדו

מאת: עו"ד נבו למפל | | 4
מפגעים בסביבת מגורים - ייתכן שמגיע לכם פיצוי

במסגרת שגרת חיינו, אנו נתקלים במקרים בהם מפגעים שונים, בדמות מבנים שהוקמו על ידי שכן, חברה או רשות מקומית או פעולות מסוימות המבוצעות על ידי הללו, ממוקמים או מתקיימים בקרבת נכסינו.

מפגעים לעיתים מסכנים בטיחותית את האנשים הגרים בקרבתם, פוגעים בכל הנוגע ליכולת ניצול נכס המצוי בקרבתם, וכתוצאה מאילו, ערך הנכס בפועל יורד

פגיעה בשגרת החיים

מפגעים, מטבעם, גורמים לתחושת פחד וחשש, הן בריאותי והן פסיכולוגי, פוגעים בשגרה ובאיכות החיים של האנשים, לעיתים מסכנים בטיחותית את האנשים הגרים בקרבתם, פוגעים בכל הנוגע ליכולת ניצול נכס המצוי בקרבתם, וכתוצאה מאילו, ערך הנכס בפועל יורד.
לעתים קרובות, קשישים, חולים וילדים מצויים בסמוך למפגעים ומטרדים. מצבים אלו מעלים, לעיתים אף ביתר שאת, את חששם של אלו ושל בני משפחותיהם. 

מפגעים עלולים לפגוש אותנו בקרבת נכסינו, בין היתר, בדמות מתקני שידור סלולרים וחשמל, אנטנות סלולריות, קווי מתח גבוה, מפעלים מזהמים ומרעישים, פעילות קבלנית מרעישה, שיפוצים, בנייה החוסמת נוף ואויר, גינות ציבוריות, עסקים שפעילותם מפריעה. במקרים מעין אלו ובהתאם לנסיבות, ניתן לפעול משפטית להסרת אותם מפגעים או לקבלת פיצוי בגין הימצאותם או התקיימותם. 

יצוין כי הנזק, כפי שמתבטא בפקודת הנזיקין, הינו נזק כספי ואף נזק גוף שמתקיים לאור המפגע הסמוך.

המאחד בין המפגעים הוא העובדה, כי הללו גורמים למטרד והפרעה לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר אשר כתוצאה מכך נגרם נזק לאדם האחר

מטרד והפרעה לשימוש סביר במקרקעין

נסיבות קיומו של מפגע יכולות להשתנות ממקרה למקרה. אולם המאחד בין המפגעים הוא העובדה, כי הללו גורמים למטרד והפרעה לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר אשר כתוצאה מכך נגרם נזק לאדם האחר. 

מפגע שאינו גלוי, מטבעו מהווה מטרד ככל שהוא גורם לחשש ולפחד בלתי סבירים אצל האנשים שקנו את הנכס, פוגע באיכות חייהם ובערך נכסם 

מפגע סמוי מן העין

לעיתים המפגע המצוי בקרבת הנכס סמוי ואינו נגלה לעין או לחילופין טרם הוקם. משכך, עלולים קונים של נכס לגלות בוקר בהיר אחד, ככל שלא עודכנו על כך כנדרש על ידי המוכרים, בפתח ביתם או בקרבתו, מפגע אשר לא ידעו על קיומו כלל בעת רכישתם את הנכס. מפגע זה מטבעו מהווה מטרד ככל שהוא גורם לחשש ולפחד בלתי סבירים אצל האנשים שקנו את הנכס, פוגע באיכות חייהם ובערך נכסם. 

זכות המקרקעין מהווה זכות מוגנת. בתי המשפט נכנסים לעובי הקורה במצבים הנוגעים להתנהלות בלתי סבירה של מחזיק בקרקע אשר גורמת למטרד בלתי סביר

העדר עדכון מטעם הרשות המקומית

מקרים נוספים עלולים להיווצר כאשר רשות מקומית או עירייה לא מעדכנות כנדרש את התושבים בדבר הקמתו של מפגע. כתוצאה מכך, אנשים המתגוררים בדירותיהם שנים, יכולים להיתקל במפגע שיצוץ לפתע בסמוך לדירתם מבלי שהרשות המקומית עדכנה אותם בדבר כך, או להתוודע לקיומה של תכנית מזיקה בקרבתם, עליה לא עודכנו.

בנוסף, יתכנו מקרים בהם המפגע נוצר עקב פעולות שכנים ומתבטא לדוגמא ברעש, ריח עז, הטלת צל, אשר פוגע בשגרת חייהם של הסמוכים, ומהווה מטרד בלתי סביר עבורם.

זכות המקרקעין מהווה זכות מוגנת. בתי המשפט נכנסים לעובי הקורה במצבים הנוגעים להתנהלות בלתי סבירה של מחזיק בקרקע אשר גורמת למטרד בלתי סביר למחזיק אחר במקרקעין ויוצרת כלפיו נזק.

המחזיק במקרקעין יחשב כאחראי לא רק למטרד הנגרם על ידו אלא גם על ידי שלוחיו, כקבלנים, שיפוצניקים, עובדי אינסטלציה

מטרד ליחיד

המשפט הישראלי מעמיד כלים המאפשרים להתמודד עם מפגעים שכאלו המצויים בקרבת המקרקעין וגורמים למטרד לא סביר לבעליהם. פקודת הנזיקין מגדירה בסעיף 44 את המטרד ליחיד כמצב בו: "כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעין התפוסים בידו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם, אך לא ייפרע אדם פיצויים בעד מטרד ליחיד אלא אם סבל ממנו נזק". דהיינו, סעיף מטרד ליחיד בפקודת הנזיקין למעשה מהווה את בסיס הסעדים המשפטיים הבאים להתמודד עם עוולה נזיקית מעין זו ומאפשר למעשה לסלק את המפגע או לקבל פיצוי בגינו עקב היותו מטרד הגורם להפרעה לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר וגורם לו נזק.

יצוין, כי המחזיק במקרקעין יחשב כאחראי לא רק למטרד הנגרם על ידו אלא גם על ידי שלוחיו, כקבלנים, שיפוצניקים, עובדי אינסטלציה. דהיינו, פעילות שמבוצעת על ידי שלוחיו של המחזיק במקרקעין עצמו ומהווה מטרד בלתי סביר כלפי מקרקעין של אחר, הינה, ככלל, בגדר אחריותו של מחזיק במקרקעין אשר בשטחו נוצר המטרד. 

מלבד פקודת הנזיקין המאפשרת קבלת סעד עקב מפגעים ומטרדים, קיומם של הללו עשוי גם להוות הפרה של חוקים והוראות חוק שונות, כדוגמת חוק התכנון והבנייה, חוק המקרקעין, חוק הבתים המשותפים ועוד

הפרה של חוקים נוספים

מלבד פקודת הנזיקין המאפשרת קבלת סעד עקב מפגעים ומטרדים, קיומם של הללו עשוי גם להוות הפרה של חוקים והוראות חוק שונות, כדוגמת חוק התכנון והבנייה, חוק המקרקעין, חוק הבתים המשותפים, חוק הגנת הסביבה, תקנון הבית המשותף וכל זאת בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

אף אם ניתנו לפעילות מסוימת אישורים נדרשים, ככל שהאחרונה מהווה מטרד בלתי סביר למקרקעין של אחר וגורמת לו לנזק, אזי ניתן לפעול משפטית להסרתה

חוקיות המפגע לא בהכרח רלוונטית להיותו מטרד בלתי סביר

יצוין בנוסף, כי חוקיותו של המפגע אינה בהכרח רלוונטית להיותו מטרד בלתי סביר עבור הניזוק. דהיינו, אין רלוונטיות בהכרח לדבר חוקיותו או אי חוקיותו של המפגע. אף אם ניתנו לאותה פעילות אישורים נדרשים, ככל שהאחרונה מהווה מטרד בלתי סביר למקרקעין של אחר וגורמת לו לנזק, אזי ניתן לפעול משפטית להסרתה, הפסקתה או קבלת פיצוי בגינה וזאת בהתאם לנסיבות ולעמידה בתנאי הסעיף.

פנייה לערכאות משפטיות להסרת המפגע

לסיכום, מפגע יתקיים ככל שהוא יוצר הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם, בהתחשב עם מקומם וטיבם ויוצר כלפיו נזק. מצב דברים זה מאפשר לניזוק לפנות לערכאות המשפטיות בבקשה להסיר את המפגע, להפסיק את פעילותו או לחילופין לקבל פיצוי בגינו. 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מטרד ליחיד מפגעים סביבתיים פיצוי נזיקי
עו"ד נבו למפל

קבע פגישה עם
עו"ד נבו למפל

עו"ד בעל תואר ראשון במשפטים LL.B, בעל תואר שני במשפט מסחרי - LL.M של אוניברסיטת בר אילן. במסגרת התמחותו התמקד...

לפרופיל המלא