נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מקווין ספייסי ועד נתן זהבי - זהירות, הטרדה מינית

גל התלונות על הטרדות מיניות ששוטף את העולם לאחרונה, מעלה לראש סדר היום את הנושא החשוב. מה מותר ומה אסור? מדריך

מאת: עו"ד מיכל מסורי | | 4
מקווין ספייסי ועד נתן זהבי - זהירות, הטרדה מינית

זה התחיל בהארווי וינשטיין ונמשך במבול של תלונות: קווין ספייסי, נתן זהבי, אלכס גלעדי וגבי גזית. נגד כל אחד מהם הועלו בשבועות האחרונים טענות על הטרדות מיניות, ונדמה כאילו בכל יום מצטרף לרשימה שם נוסף, שמעורר את הדיון סביב הנושא החשוב.

מה מותר ומה אסור, מהי הטרדה מינית, ואילו התנהגויות היא כוללת על פי החוק בישראל. בכך נבקש לדון בשורות הבאות. להלן יוצגו מס' מקרים של הטרדות מיניות שנדונו בפסיקה, ולבסוף ניתן מס' טיפים כיצד להתמודד כראוי עם הטרדה מינית מבלי לוותר על זכויות.

הטרדה מינית כוללת גם אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני, וכן פרסום סרט, הקלטה או תצלום של אדם באופן שעלול להשפיל את אותו אדם - כאשר לא ניתנה הסכמתו של לפרסום האמור

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית כוללת מגוון רחב של התנהגויות. על פי החוק, הטרדה מינית כוללת, בין היתר, סחיטה באיומים בעלת אופי מיני, מעשים מגונים, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, והתייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני.

כמו כן, הטרדה מינית כוללת גם אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני, וכן פרסום סרט, הקלטה או תצלום של אדם באופן שעלול להשפיל את אותו אדם, וזאת כאשר לא ניתנה הסכמתו של לפרסום האמור.

יצוין, כי הטרדה מינית יכולה להתרחש בנסיבות מסוימות גם אם המוטרד כלל לא הראה למטריד שאיננו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות כלפיו. נסיבות אלה כוללות, בין היתר, ניצול יחסי מרות בעבודה, ניצול יחסי מרות בלימודים, ניצול במסגרת יחסי מטפל מטופל ועוד. 

במישור האזרחי הפיצוי שניתן לקבל על הטרדה מינית, ללא הוכחת נזק, הוא עד 120 אלף שקלים

מהן הסנקציות נגד הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא גם עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית. במישור הפלילי העונש על הטרדה מינית הוא עד שנתיים מאסר, והעונש על התנכלות (פגיעה שנגרמת על רקע הטרדה מינית, תלונה או תביעה על הטרדה) הוא עד שלוש שנות מאסר.

במישור האזרחי הפיצוי שניתן לקבל על הטרדה מינית, ללא הוכחת נזק, הוא עד 120 אלף שקלים. יצוין, כי תביעה על הטרדה מינית בעבודה תוגש לבית הדין לעבודה, ותביעה על הטרדה מינית שאינה בעבודה תוגש לבית משפט השלום.

יש לשים לב לתקופת ההתיישנות, שבמסגרתה ניתן להגיש תביעה אזרחית על הטרדה מינית, העומדת נכון להיום על שבע שנים מיום הווצרות העילה (בגין הטרדות שבוצעו לפני 31.12.11 ישנה התיישנות בת 3 שנים בלבד).

המעסיק נדרש ליידע את עובדיו על האיסור להטריד מינית ולהתנכל, וכן למסור לעובדיו או לתלות במקום העבודה עותק של התקנון למניעת הטרדה מינית הקיים

מה קובע החוק לגבי הטרדה מינית בעבודה? 

חלק נכבד מהחוק מוקדש לנושא ההטרדה המינית בעבודה, ומפרט גם את החובות המוטלות על מעסיק שבמקום העבודה שלו בוצעה הטרדה מינית. החוק מפרט באילו אמצעים נדרשים מעסיקים לנקוט כדי למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה. אי נקיטת צעדים אלה חושפת מעסיקים לתביעות אזרחיות ואכיפה פלילית מצד המדינה מעבר לסנקציות המוטלות על המטריד. 

בין יתר החובות, נדרש המעסיק ליידע את עובדיו על האיסור להטריד מינית ולהתנכל, וכן למסור לעובדיו או לתלות במקום העבודה עותק של התקנון למניעת הטרדה מינית הקיים. בנוסף, מעסיק שקיים אצלו תקנון משמעת נדרש לקבוע, כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות משמעת חמורות ולמנות ממונה למניעת הטרדה מינית.

על המעסיק מוטלת חובה לברר תלונות על הטרדה מינית, המוגשות על ידי עובדים (כולל כאלה המועסקים על ידי קבלן כוח אדם במקום העבודה). בירור התלונה ייעשה על ידי גביית עדויות מהמתלונן או המתלוננת וממי שנגדו או נגדה הוגשה התלונה.

בפסק הדין קבע בית הדין הארצי, כי בהטרדה מינית בעבודה מצד בעל מרות לא נדרשת הבעת חוסר הסכמה, וגם היענות של מנהל ליוזמת מי שכפופה לו, יכולה להיחשב ניצול יחסי מרות

דוגמאות לפסקי דין בהם נדונה הטרדה מינית

רומן בהסכמה במקום העבודה - בפרשת פלונית (ע"ע 274/06 פלונית נ' אלמוני) דן בית הדין הארצי בקשר אינטימי שהתפתח בין עובדת והממונה עליה, אשר כלל קיום יחסי מין במקום. לאחר גירושיו של המנהל, הוא החל בקשר עם אשה אחרת, והעובדת תבעה אותו על הטרדה. בפסק הדין קבע בית הדין הארצי, כי בהטרדה מינית בעבודה מצד בעל מרות לא נדרשת הבעת חוסר הסכמה, וגם היענות של מנהל ליוזמת מי שכפופה לו, יכולה להיחשב ניצול יחסי מרות. לעובדת ניתן פיצוי של 35 אלף שקל על הטרדה מינית, ונפסק לה שכר טרחת עורך דין בגובה 5,000 שקל.

יצירת אווירה עוינת בעבודה - בפרשה זו (עש"מ 5771/01 ישראל פודולובסקי נ' נציב שירות המדינה) דן ביהמ"ש העליון בערעור על החלטת בית הדין למשמעת של נציבות שירות המדינה. אותו מקרה נגע למנהל הלשכה להכוונת חיילים משוחררים, שהציג עצמו בפני חיילות כסקסולוג, שאל אותן שאלות אינטימיות, ואמר להן ביטויים בעלי אופי מיני. ביהמ"ש העליון קבע, שהמעשים המיוחסים לו הינם הטרדה מינית, היות שהם בגדר "מעשה בעל אופי מיני", ובחר שלא להתערב בהחלטת בית הדין למשמעת, שהוריד את פודולובסקי בדרגה והרחיק אותו מתפקידו למשך שנה. 

מעסיק שלא העביר לבירור שמועות על הטרדה מינית - באותה פרשה (סעש (ת"א) 42650-06-14‏ ‏ פלוני נ' תעבורה) נדון עניינו של עובד שהופצו לגביו שמועות כי הטריד מינית בעבודה. מנהליו לא פעלו לברר את שמועות אלה, ולאחר שפוטר העובד ממקום העבודה הגיעו השמועות למעסיקים אחרים - מה שמנע מהעובד להתקבל לעבודה. הוא טען כי מעסיקו לשעבר הפר את חובתו להעביר את השמועות לבדיקת האחראי על הטרדה מינית בחברה. בית הדין קבל את התביעה, וקבע כי החובה להעביר את המידע לבדיקה מיועדת להגן לא רק על נשים שהוטרדו מינית, אלא גם על גברים שמואשמים על לא עוול בכפם. בשורה התחתונה, נקבע לעובד פיצוי של 25 אלף שקל.

תקיפה מינית על ידי הממונה על הטרדה מינית בחברה - סוכנת מכירות (אשר יוצגה על ידי הח"מ), אשר ביומה הראשון לעבודה הותקפה מינית על ידי מנהלה שגם ניסה לנשקה ולגעת במקומות מוצנעים בגופה במהלך נסיעה משותפת במסגרת העבודה. למרבה הצער והפליאה, אותו מנהל היה גם הממונה על ההטרדות המיניות בחברה עצמה! בסופו של דבר, ההליך נגמר בפשרה, שבה פוצתה העובדת ב-100 אלף שקלים.

חשוב: לתעד הכל. הטרדות מיניות נעשות לרוב בחדרי חדרים, ולא פשוט להוכיח אותן. כדאי לתעד שיחות עם המעסיק ועם חברים קרובים שנעשות באותה תקופה, פניות ותלונות בעניין ההטרדה

טיפים חשובים לנפגעי הטרדה מינית

ראשית, לא לפחד ולהתלונן. לפנות למשטרה ולממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה/אם אין ממונה יש לפנות לגורם בכיר במקום העבודה. אי הגשת תלונה למשטרה ו/או לממונה ייתכן שתקשה על ההליך המשפטי, אולם גם עם זאת ניתן להתמודד ברגע שישנם טעמים סבירים להתנהלות המוטרד/ת. אופן התנהלות זה מאפיין נשים מוטרדות רבות שנוטות לקפוא/לחשוש מהגשת תלונה ובשל כך לספוג התנכלות או אף לאבד את מקום העבודה.

שנית, לתעד הכל. הטרדות מיניות נעשות לרוב בחדרי חדרים, ולא פשוט להוכיח אותן. כדאי לתעד שיחות עם המעסיק ועם חברים קרובים שנעשות באותה תקופה, פניות ותלונות בעניין ההטרדה. מומלץ גם להדפיס תרשימי ווטסאפ, מסרונים והודעות דוא"ל. המטרה: למנוע סיטואציה שבה המוטרד/ת "רודפים" אחרי הראיות.

שלישית, לא "לישון על הזכויות" ולתבוע אותן בזמן אמת. יש לשים לב לתקופת ההתיישנות. 

רביעית, לשים לב לכל ניסיון להתעמר בכם ולשיחות שנעשות אתכם לאחר התלונה על ההטרדה (לרבות טענות כלפיכם שלא היו עד כה, הזמנה ללא התראה מוקדמת לשיחות, העברה לתפקיד אחר וכיוב'). לתעד שיחות אלה, במידת האפשר, וככל שנערך הליך בירור אצל הממונה על הטרדה מינית במקום העבודה, לבקש העתקים של כל המסמכים הרלוונטיים, וכן תיעוד של כל השיחות שנערכות אתכם.

הטרדה מינית - חשוב לדווח

בנוסף, לפנות לעורך דין מיומן מיד לאחר שמתרחשת ההטרדה, קל וחומר אם פוטרת לאחר הטרדה מינית שממנה סבלת. עורך הדין שאליו פונים חייב להיות בעל ניסיון רב, לעסוק בדיני עבודה ולהיות בעל התמחות מיוחדת בהטרדות מיניות.

ליצירת קשר עם עו"ד מיכל מסורי
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
החוק למניעת הטרדה מינית בית הדין הארצי לעבודה הטרדה מינית בעבודה
עו"ד מיכל מסורי

קבע פגישה עם
עו"ד מיכל מסורי

עו"ד מיכל מסורי מעניקה ייעוץ וייצוג משפטי בתחומים הבאים: דיני עבודה, משפט מסחרי, דיני משפחה ודיני מקרקעין. כמו כן, היא...

לפרופיל המלא