פיטורי הענק בטבע: זכויות עובדים לאחר סגירת מקום העבודה

סגירתם של מפעלי טבע בירושלים ובפ"ת צפויה לגרום למאות עובדים להיפלט ממעגל העבודה. אלו הזכויות המגיעות להם

11.01.18
תאריך עדכון: 30.03.24
6 דק'
פיטורי הענק בטבע: זכויות עובדים לאחר סגירת מקום העבודה

המשבר העמוק אליו נקלעה טבע, הוביל את המנכ"ל קאר שולץ להכריז לפני כמה שבועות על תכנית קיצוצים אגרסיבית, הכוללת פיטורים של 1,700 עובדים בישראל, ועוד פיטורים של אלפי עובדים נוספים של טבע ברחבי העולם.

במסגרת המהלך, הודיעה החברה על סגירתם של שלושה מפעלים שלה בירושלים ובפתח תקווה, צעד שהוביל לתחושות של זעם, כאב ובעיקר חוסר ודאות, נוכח גורלם הלוט בערפל של העובדים, שלפחות המבוגרים שבהם יתקשו לשוב למעגל העבודה.

כדי להקל במעט על עובדים אלה, נבקש לפרט בשורות הבאות את הזכויות של עובדים, שמקום עבודתם נסגר. נסביר למה זכאי עובד טרם פיטוריו, מה הוא יכול לדרוש מן המעסיק, ואילו זכויות מגיעות לו לאחר סגירת המפעל וסיום ההעסקה.

עובדי טבע, העומדים בפני פיטורים, זכאים להליך של שימוע לפני מימוש כוונה זו. לרוב, זימון להליך של שימוע נעשה בכתב, ולעובד ניתן פרק זמן של כמה ימים כדי להתכונן אליו

למה זכאים כבר עכשיו עובדי טבע שאמורים להיות מפוטרים?

עובדי טבע, העומדים בפני פיטורים, זכאים להליך של שימוע לפני מימוש כוונה זו. לרוב, זימון להליך של שימוע נעשה בכתב, ולעובד ניתן פרק זמן של כמה ימים כדי להתכונן אליו. העובד יכול לצרף לשימוע עורך דין, ולהעלות במהלכו את כל טענותיו כנגד הפיטורים.

על אף שטבע ודאי תעניק לעובדים את זכות השימוע, בהתחשב באופי ההליך ובכוונת החברה לסגור מפעלים ולפטר את כל עובדיהם, קשה להאמין שהעובדים יצליחו למנוע את הפיטורים. 

מצב משפחתי קשה, מצב כלכלי רעוע או מחלה שממנה סובל העובד ו/או מי מבין בני משפחתו הקרובה, עשויים להוות סיבה טובה להעביר עובד מהמפעל שנסגר למפעל אחר

מה בכל זאת יכול לטעון בשימוע עובד טבע שעומד בפני פיטורים?

עובדי טבע יכולים לנסות לשכנע את המעסיקים שלהם, באופן פרטני, כי יש מקום לשקול להעביר אותם למפעל אחר, בהתחשב במצבם.

מצב משפחתי קשה, מצב כלכלי רעוע או מחלה שממנה סובל העובד ו/או מי מבין בני משפחתו הקרובה, עשויים להוות סיבה טובה להעביר עובד מהמפעל שנסגר למפעל אחר. טבע עשויה להתחשב גם בעובדות הנמצאות בהיריון או בעובדים שבטיפולי פוריות, שסיום העסקתם טעון היתר של משרד הכלכלה.

עובדים שהחברה תחליט על סיום העסקתם, יכולים לבקש מטבע לסייע להם למצוא מקום עבודה חדש, בין אם באופן אקטיבי ממש או על ידי כתיבת מכתב המלצה

טענות העובד לא התקבלו, והוא בדרך הביתה. מה הוא יכול לבקש כעת?

עובדים שהחברה תחליט על סיום העסקתם, יכולים לבקש מטבע לסייע להם למצוא מקום עבודה חדש, בין אם באופן אקטיבי ממש או על ידי כתיבת מכתב המלצה (שאף פעם אינו מזיק). ככל הידוע, הנהלת טבע אכן שוקדת בסיוע ההסתדרות על איתור מקומות עבודה עבור המפוטרים.

ככל שהמעסיק קיבל החלטה לסיים את העסקת העובדים, יש לתת להם תקופת הודעה מוקדמת כקבוע בחוק, על מנת לאפשר להם לחפש עבודה

לאילו זכויות נוספות זכאים העובדים העומדים בפני פיטורים?

ככל שהמעסיק קיבל החלטה לסיים את העסקת העובדים, יש לתת להם תקופת הודעה מוקדמת כקבוע בחוק, על מנת לאפשר להם לחפש עבודה.

תקופה זו נגזרת מתקופת ההעסקה של כל עובד ומאופן העסקתו, בין אם כעובד במשכורת חודשית, ובין אם כעובד שעתי, המרוויח שכר לפי מספר השעות שבהן עבד בפועל. 

לאחר תקופת ההודעה המוקדמת, אמור המעסיק לערוך לעובד גמר חשבון

למה זכאי העובד לאחר תקופת ההודעה המוקדמת?

לאחר תקופת ההודעה המוקדמת, אמור המעסיק לערוך לעובד גמר חשבון. במסגרת זאת, ייפדו לעובד ימי החופש שלהם הוא זכאי, וישולמו לו דמי ההבראה המגיעים לו (זכות הניתנת לכל עובד שהשלים שנת עבודה אצל המעסיק, ומשתנה בהתאם לוותק) ככל שלא שולמו במהלך תקופת העסקתו. בנוסף, ישולמו לעובד פיצויי הפיטורים המגיעים לו.

חשוב לפנות לקרן הפנסיה, לבקש פירוט - כמה כסף הופרש מהמשכורת לאורך השנים וכמה העביר המעסיק בפועל

לאילו תשלומים נוספים צריכים העובדים המפוטרים לשים לב?

על העובדים לבחון לעומק את תלושי השכר שלהם, ולבדוק, בין היתר, ששולמו להם כל הכספים המגיעים להם עבור שעות נוספות, עבודה בחגים ודמי נסיעות. כמו כן, על העובדים לבחון אם בוצעו עבורם כל ההפרשות המגיעות להם לפנסיה.

יש לשים לב שבמקרים רבים בתלוש השכר מצוין שבוצעה הפרשה לפנסיה, אבל בפועל הפרשה זו איננה עוברת לקרן, דבר המהווה עבירה פלילית. על כן, חשוב לפנות לקרן הפנסיה, לבקש פירוט - כמה כסף הופרש מהמשכורת לאורך השנים וכמה העביר המעסיק בפועל.

באותם מפעלים שיימכרו, רצף הזכויות של העובדים התלוי בוותק אמור להישמר (ימי חופש, ימי מחלה, דמי הבראה, פנסיה וכו'). גם תנאי ההעסקה של כל עובד, לרבות תנאי השכר שלו, אמורים להישאר זהים

למה זכאים עובדי טבע באותם מפעלים שיימכרו, ולא ייסגרו? 

באותם מפעלים שיימכרו, רצף הזכויות של העובדים התלוי בוותק אמור להישמר (ימי חופש, ימי מחלה, דמי הבראה, פנסיה וכו'). גם תנאי ההעסקה של כל עובד, לרבות תנאי השכר שלו, אמורים להישאר זהים. 

ככל שתנאי העובדים במפעלים שיימכרו יורעו (למשל, יאמרו לעובדים שהם ימשיכו לקבל את אותו שכר, אך הם יידרשו לעבוד מספר רב יותר של שעות), יוכלו אותם עובדים לפנות לבעלים החדשים ולהתריע בפניהם (בכתב) בדבר הרעת תנאיהם. ככל שלאחר מכן הרעת התנאים לא תבוטל, תהא שמורה לעובדים הזכות להתפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה שלהם, ולקבל פיצויי פיטורים כאילו פוטרו, הווה אומר פיטורים בדין מפוטר. 

באופן עקרוני, בזמן שביתה, הסכם העבודה של העובד מושהה, והוא לא זכאי לקבל שכר, ואולם, קשה להאמין כי בסופו של דבר תבחר טבע בנתיב זה

האם עובדי טבע צריכים לחשוש מהורדת שכר עבור הימים שבהם שבתו? 

באופן עקרוני, בזמן שביתה, הסכם העבודה של העובד מושהה, והוא לא זכאי לקבל שכר. העובד אמור לספק עבודה למעסיק, ותמורת אותה עבודה המעסיק משלם לו שכר.

ואולם, קשה להאמין כי בסופו של דבר תבחר טבע בנתיב זה, בין היתר בשל הביקורת הציבורית נגדה בשבועות האחרונים. 

על רקע הליווי הצמוד של המאבק על ידי ארגוני העובדים, סביר להניח כי בסופו של דבר יגיעו הצדדים להסכם כלשהו שיוביל לתשלום עבור ימי השביתה (בין אם בדרך של עבודה נוספת או בדרך אחרת).

ככל שהחברה החליטה לסיים את העסקתכם, הוציאו את הסכם העבודה שלכם ובדקו באמצעות עורך הדין שכל הכספים המגיעים לכם שולמו

טיפים חשובים לעובדי טבע שעומדים בפני פיטורים

ראשית, אל תילחצו, והבינו שהלחץ פועל נגדכם. קיבלתם זימון לשימוע? פנו לעורך דין המתמחה בדיני עבודה. התייעצו איתו והחליטו אם אתם מעוניינים לצאת למאבק נגד הפיטורים. 

שנית, ככל שהחברה החליטה לסיים את העסקתכם, הוציאו את הסכם העבודה שלכם ובדקו באמצעות עורך הדין שכל הכספים המגיעים לכם שולמו.

אנשים רבים עומדים להיות מפוטרים

שלישית, פנו לקרן הפנסיה שלכם כדי לבחון את כל ההפרשות השוטפות שבוצעו אליה, כדי לוודא שלא קופחתם ושההפרשות בוצעו בהתאם לחוק.

האם מאמר זה עזר לך?

ZAP משפטי
צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מאמרים נוספים
עמיר אושפיז - משרד עורכי דין

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה