zap group mishpati logo

5 דברים שחשוב לדעת על הסכמי עבודה

מעסיק חייב להודיע לעבוד בכתב מהם תנאי העבודה, אחרת עלול למצוא עצמו מחויב לשלם פיצוי לעובד ו/או קנס למשרד התמ"ת

12.02.18
תאריך עדכון: 30.03.24
5 דק'
5 דברים שחשוב לדעת על הסכמי עבודה

1. עריכת הסכם עבודה אינה מחויבת על פי חוק

בניגוד למה שמקובל לחשוב, מעסיק אינו מחויב להחתים עובד על הסכם עבודה. אין חוק שמחייב מעסיקים לערוך לכל אחד מהעובדים שלהם הסכם מסודר, אלא מדובר בנוהג שמקובל ברוב מקומות העבודה. נוהג זה מתבקש, היות שהוא מייצר ודאות באשר לזכויות ולחובות העובד. 

על המעסיק להודיע לעובד בכתב מהם תנאי עבודתו. הודעה זו צריכה לכלול מספר פרטים, ביניהם: זהות המעסיק; תאריך תחילת העבודה; תיאור עיקרי התפקיד של העובד ועוד

2. עם זאת, העובד חייב לדעת מהם תנאי עבודתו

מה כן חייב המעסיק לעשות? עליו להודיע לעובד בכתב מהם תנאי עבודתו. הודעה זו צריכה לכלול את הפרטים הבאים: זהות המעסיק; תאריך תחילת העבודה ותאריך סיומה (ככל שמדובר בחוזה לתקופה קצובה); תיאור עיקרי התפקיד של העובד; ציון שמו של הממונה הישיר עליו; סך כל התשלומים שמועברים לעובד ומועד תשלום השכר; אורכו של יום העבודה של העובד; יום המנוחה השבועי שלו; התשלום שמועבר לו עבור תנאים סוציאליים; ושם ארגון העובדים של העובד. המעסיק חייב לספק לעובד הודעה כזאת, אלא אם תנאים אלה מפורטים בהסכם עבודה.

מעסיק שלא מספק לעובד "הודעה בדבר תנאי העסקתו" מפר חוק וחשוף לשורה של סנקציות

3. המעסיק הפר את החוק? הוא מסתכן בעיצום כספי

מעסיק שלא מספק לעובד "הודעה בדבר תנאי העסקתו" (או שלחילופין איננו מפרט את תנאי העסקה אלה בהסכם העבודה של העובד) מפר חוק וחשוף לשורה של סנקציות. 

ראשית, הוא עשוי לשלם פיצויים לעובד, ללא הוכחת נזק, בשיעור של עד 15 אלף שקל.
שנית, משרד התמ"ת עשוי לפתוח נגדו בהליך מינהלי (שעלול אף להסתבך ולהפוך להליך פלילי, אם המעסיק איננו משתף פעולה) ולהטיל עליו עיצום כספי בגובה של 20,160 שקל.

ע"פ תיקון שנכנס לתוקף בשנת 2009 יש למסור לבני נוער הודעה על תנאי עבודתם תוך 7 ימים מיום תחילת ההעסקה

4. מעסיק קטינים? להם תצטרך להודיע על תנאי העבודה קודם

המחוקק ביקש להגביר את ההגנה על זכויותיהם של נערים ונערות עובדים, ועל פי תיקון שנכנס לתוקף בשנת 2009 יש למסור להם הודעה על תנאי עבודתם תוך 7 ימים מיום תחילת ההעסקה. לעובדים בגירים, מעל גיל 18, ניתן למסור הודעה על תנאי ההעסקה תוך 30 יום מתחיל העבודה.

הפיצוי לעובד שלא נמסרה לו הודעה על תנאי עבודתו עשוי להיות גבוה בהרבה מ-15 אלף השקלים שקבועים בחוק. כך למשל, אם תתקבל תביעה שיגיש העובד לבית הדין לעבודה

5. זהירות, נטל ההוכחה במקרה של תביעה עלול להתהפך 

הפיצוי לעובד שלא נמסרה לו הודעה על תנאי עבודתו עשוי להיות גבוה בהרבה מ-15 אלף שקלים. הסיבה: במקרה שבו העובד מגיש נגד המעסיק תביעה, ולא נמסרה לעובד הודעה על תנאי עבודתו, מתהפך הנטל הראייתי, והמעסיק הוא זה שיידרש להוכיח כי שילם כל סכום שנוי במחלוקת. לדוגמה: אם קיימת בין הצדדים מחלוקת מתי התחיל העובד את עבודתו או שהעובד טוען שבוצעה לו העלאת שכר, אך זו אינה מתועדת - המעסיק יצטרך להוכיח להיפך בבית הדין.

לקראת חתימה על הסכם עבודה, בחן רכיבים נוספים שעשויים להיכלל בהסכם העבודה, ובכלל זה אם מגיע לך טלפון או שתקבל תשלום עבור אחזקתו; האם החוזה כולל תשלום עבור אחזקת רכב ועוד

טיפים חשובים לפני חתימה על הסכם העבודה

ראשית, הועבר לעיונך הסכם עבודה? קרא אותו היטב. לפני החתימה, ודא שאתה מבין מה החובות שחלות עליך, ומה מצופה ממך מבחינת מילוי התפקיד. לדוגמה: גויסת לתפקיד איש מכירות? ודא אם מדובר במכירות טלפוניות או שהתפקיד מחייב יציאה לשטח.

שנית, הקדש תשומת לב מיוחדת לנושא השכר. בדוק מהו שכר הבסיס שלך בחוזה, והאם תקבל תשלום עבור השעות הנוספות שתבצע בפועל או שתקבל עבורן תשלום גלובלי. 

שלישית, בחן רכיבים נוספים שעשויים להיכלל בהסכם העבודה, ובכלל זה אם מגיע לך טלפון או שתקבל תשלום עבור אחזקתו; האם החוזה כולל תשלום עבור אחזקת רכב; האם המעסיק יפתח עבורך קרן פנסיה או ביטוח מנהלים ואיזה הפרשות צפויות לך; והאם ניתנת לך קרן השתלמות.

רביעית, ככל שהתפקיד שאליו גויסת בכיר יותר, והסכם העבודה מפורט ומורכב יותר (וכולל למשל נספח סודיות, נספח אי תחרות, נספח קניין רוחני ועוד) שקול להתייעץ עם עורך דין לפני החתימה. עליך להיוועץ בעורך דין מיומן ובעל ניסיון בדיני עבודה, שמכיר הסכמים מסוג זה. 

על פי תיקון לחוק, שנכנס לתוקף ב-2014, מעסיק חייב למסור למועמד שעבר הליכי מיון הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון בעניינו ועל אי קבלתו לעבודה

הרחבת החובה למסור לעובד הודעה על תנאי עבודתו

חובת היידוע של עובדים באשר למצבם התעסוקתי, הורחבה במובן מסוים גם למועמדים לעבודה, אך בלבוש חדש. על פי תיקון לחוק, שנכנס לתוקף ב-2014, מעסיק חייב למסור למועמד שעבר הליכי מיון הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון בעניינו ועל אי קבלתו לעבודה. את הודעה זו ניתן למסור גם באמצעים אלקטרוניים, כגון הודעת דואר אלקטרוני, SMS  וכו'.

כדי שחובה זו תחול צריכים להתקיים כמה תנאים: על המועמד להשתתף בהליכי מיון הכוללים ראיון או בחינה; משך העבודה המוצעת צריך לעלות על 30 ימים; העבודה צריכה להיות שלא בענף ההסעדה; והיא צריכה להיות במקום עבודה שמעסיק יותר מ-25 עובדים.

סעיפים חשובים בהסכם

יודגש, כי מעסיק חייב למסור למועמד הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה, לפחות אחת לחודשיים מיום תחילת השתתפותו בהליכי המיון. הודעה על אי קבלתו של המועמד לעבודה, יש למסור תוך 14 יום לכל היותר, מהיום שבו אדם אחר התקבל למשרה המדוברת.

האם מאמר זה עזר לך?

ZAP משפטי
צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מאמרים נוספים
עמיר אושפיז - משרד עורכי דין

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה