נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

10 זכויות של נשים בהיריון

מהקלות בשעות העבודה ועד אפשרות להיעדר לצורך בדיקות: אם את בהיריון מגיעות לך לא מעט זכויות. אלו הבולטות שבהן

מאת: עו"ד עמיר אושפיז | | 4
10 זכויות של נשים בהיריון

1. ראיון עבודה: אסור להפלות אותך

אם את נמצאת בהיריון ומחפשת במקביל עבודה, זה לגיטימי לגמרי. אל תרגישי אשמה, ואל תתנצלי: את ממש לא חייבת להודיע על ההיריון למי שמראיין אותך. סיפרת שאת בהיריון, ומסיבה זו לא קיבלו אותך לעבודה? אם זו באמת הסיבה שעומדת מאחורי הדחייה, את רשאית להגיש תביעה נגד המעסיק הפוטנציאלי. העילה: אפליה, לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

לאורך כל ההיריון, שעות ההיעדרות המגיעות לכל עובדת בגלל בדיקות, משתנות לפי היקף משרתה (אשה העובדת יותר מ-4 שעות כל יום זכאית ל-40 שעות בסה"כ)

2. היעדרות בגלל בדיקות: המעסיק חייב לשלם שכר מלא

נעדרת מהעבודה בגלל בדיקות דם, בדיקת מי שפיר או צילומי אולטרסאונד? את זכאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור ההיעדרות. חשוב להדגיש: יש לשלם על ההיעדרות שכר רגיל, ואסור לקזז בעבורה ימי מחלה או חופשה. לאורך כל ההיריון, שעות ההיעדרות המגיעות לכל עובדת משתנות לפי היקף משרתה (אשה העובדת יותר מ-4 שעות כל יום זכאית ל-40 שעות בסה"כ). 

פיטורי עובדת בהיריון, שהשלימה שישה חודשי עבודה אצל המעסיק, אסורים בתכלית, וטעונים היתר של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה

3. פיטורים בתקופת ההיריון: איסור חמור, אלא אם יש היתר

אם המעסיק רומז לך כי את נמצאת "על הכוונת" למרות ההיריון שלך, את יכולה להירגע. פיטורי עובדת בהיריון, שהשלימה שישה חודשי עבודה אצל המעסיק, אסורים בתכלית, וטעונים היתר של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. גם עובדת בהיריון המועסקת פחות משישה חודשים לא ניתן לפטר לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אם הסיבה לפיטורים היא ההיריון. ככל שהפיטורים נעשים בסמוך לששת החודשים, בית הדין לעבודה לא יראה זאת בעין יפה. 

 על פי חוק עבודת נשים, עובדת צריכה להודיע למעסיק שלה על ההיריון שבו היא נמצאת עד החודש החמישי 

4. מועד הדיווח על ההיריון: עדיף מוקדם, אבל ניתן עד החודש החמישי 

מתי צריך לדווח על ההיריון? על פי חוק עבודת נשים, עובדת צריכה להודיע למעסיק שלה על ההיריון שבו היא נמצאת עד החודש החמישי (עם זאת, עובדות שחשופות לחומרים מסוכנים או למקור חום שעשוי להעלות את חום גופן, צריכות להודיע על כך תוך 10 ימים מהיום שבו נודע להן עליו). באופן כללי, מומלץ לדווח למעסיק על ההיריון בשלב מוקדם. הסיבה: דיווח כזה עשוי לפעול לטובת העובדת ולא בהכרח נגדה. אם המעסיק יידע כי העובדת בהריון, הוא לא יוכל לפגוע בה.

אסור להעסיק עובדות בהיריון מהחודש החמישי ואילך בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי 

5. מגבלות על העסקה בהיריון: לא בלילה ולא בשעות נוספות

קיימות מגבלות על האופן שבו ניתן להעסיק עובדות במהלך ההיריון. בין היתר, אסור להעסיק עובדות בהיריון מהחודש החמישי ואילך בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי (אלא אם העובדת הסכימה לכך בכתב וסיפקה אישור רפואי המתיר זאת). במקביל, חל איסור להעסיק עובדות בהיריון בעבודת לילה החל מהחודש החמישי, בתנאי שהודיעו בכתב שאינן מסכימות לכך. יש שורה של עבודות שבהן איסור זה איננו חל בהן, למשל בנמלי תעופה, בתחום העיתונות ועוד.

כדי לפגוע בהיקף משרה של עובדת בהריון - על המעסיק להגיש בקשה לממונה על חוק עבודת נשים (בדומה לבקשה המוגשת לקבלת היתר לפיטורי עובדת)

6. פגיעה בהיקף המשרה בהיריון: אסורה אלא אם יש היתר

בדומה לאיסור החל על פיטורי עובדת בהיריון, חל איסור מקביל על הפגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בהיריון. כדי לעשות זאת, על המעסיק להגיש בקשה לממונה על חוק עבודת נשים (בדומה לבקשה המוגשת לקבלת היתר לפיטורי עובדת). ההיתר יינתן רק אם הממונה ישתכנע כי הפגיעה איננה קשורה להיריון. מנגד, עובדות יכולות לבקש להפחית את היקף המשרה שלהן בשל מצבן הרפואי. בנוסף, ניתן לבצע הפחתת שכר לעובדות, מכוח הסכם קיבוצי.

על פי החוק, עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד שבעה ימים עקב ההיריון או הלידה של בת זוגו, ויכול לקזז את ימים אלה מימי המחלה שלו

7. היעדרות בן זוג לצורך הלידה: יכול לנצל עד 7 ימים על חשבון ימי מחלה

זקוקה לליווי של בן זוגך במהלך ההיריון לצורך ביצוע בדיקות או טיפולים הקשורים להיריון? מעוניינת שבן הזוג שלך יהיה נוכח בלידה ובימים שלאחריה, אבל חוששת מכך שעבודתו תיפגע? אין צורך לדאוג. על פי החוק, עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד שבעה ימים עקב ההיריון או הלידה של בת זוגו, ויכול לקזז את ימים אלה מימי המחלה שלו. בנוסף, כל עובד זכאי להיעדר מעבודתו עד שלושה ימים נוספים לאחר הלידה על חשבון החופשה השנתית שלו או כחופשה ללא תשלום.

עובדת המועסקת לפחות שנה במקום עבודתה, זכאית לחופשת לידה של שישה וחצי חודשים (26 שבועות), אך רק חלק מתקופה זו יהיה בתשלום

8. חופשת לידה: יותר מחצי שנה, אבל רק חלק בתשלום

עובדת המועסקת לפחות שנה במקום עבודתה, זכאית לחופשת לידה של שישה וחצי חודשים (26 שבועות), אך רק חלק מתקופה זו יהיה בתשלום. משך התקופה, שבה ישולמו דמי לידה, תלוי בפרק הזמן שבו שילמה העובדת ביטוח לאומי. דמי הלידה המקסימליים ישולמו לאורך 15 שבועות. עובדת המועסקת פחות משנה זכאית לחופשת לידה של כמעט 4 חודשים (15 שבועות).

כאשר עובדת חוזרת מחופשת הלידה, המעסיק מחויב להחזיר אותה לעבודתה באותם התנאים שבהם הועסקה קודם לכן, ולהעניק לה תקופת הסתגלות של 60 ימים

9. פיטורים אחרי חופשת הלידה: הגנה של 60 יום לעובדת

רגע הגילוי של ההריון...

כאשר עובדת חוזרת מחופשת הלידה, המעסיק מחויב להחזיר אותה לעבודתה באותם התנאים שבהם הועסקה קודם לכן, ולהעניק לה תקופת הסתגלות של 60 ימים. בפרק זמן זה המעסיק אינו יכול לפטר את העובדת, אלא אם הוא מבקש לכך היתר מהממונה על חוק עבודת נשים. מנגד, אם העובדת עצמה מעוניינת להתפטר כדי לטפל בילד שלה, והיא עושה זאת תוך תשעה חודשים מיום הלידה, ניתן לראות בה כאילו פוטרה, והיא תהיה זכאית לקבל פיצויי פיטורים. 

למעסיק אסור לנכות שעת הנקה משכר העובדת, והיא רשאית לנצל אותה לאו דווקא להנקה

10. שעת הנקה: ניתנת לעובדת במשך 4 חודשים לאחר חזרתה

חזרת לעבודה אחרי חופשת הלידה ואת מעוניינת להניק? לצורך כך, על המעסיק לאפשר לך להיעדר שעה בכל יום עבודה – במשך ארבעה חודשים. למעסיק אסור לנכות את שעה זו משכר העובדת, והיא רשאית לנצל אותה לאו דווקא להנקה. יצוין, כי על פי תיקון חדש לחוק גם אבות יכולים לחלוק את שעה זו ולנצלה בימים אחרים, וזאת בתנאי שהיולדת נתנה את הסכמתה לכך.

ליצירת קשר עם עו"ד עמיר אושפיז
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
זכויות נשים בהריון פיטורים בהריון חוק עבודת נשים
עו"ד עמיר אושפיז

קבע פגישה עם
עו"ד עמיר אושפיז

עו"ד עמיר אושפיז, מעניק ייעוץ וליווי משפטי בענייני פשיטת רגל, הוצאה לפועל ודיני עבודה. כל זאת תוך הפגנת כישורי ליטיגציה...

לפרופיל המלא