נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

נפצעת בתאונת עבודה? ששת כללי הזהב שימנעו פגיעה בזכויותיך

טרם הגשת התביעה לביטוח לאומי למיצוי זכויותיך, עליך להקפיד על מספר כללים שיבטיחו שלא תקופח

מאת: עו"ד אלי דמרי| | 4
נפצעת בתאונת עבודה? ששת כללי הזהב שימנעו פגיעה בזכויותיך

במקרים רבים עובדים שנפגעו בתאונת עבודה מגיעים לקבל ייעוץ משפטי מאוחר מדי, אחרי שהתביעה שלהם נדחתה, או שהם חשים שזכויותיהם קופחו וזכאותם לא מוצתה. הגורם המרכזי לכך נעוץ בהנחה שגויה שכיחה: העובדים מניחים שההתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי איננה "ביג דיל"; ושאם ייגשו לרופא, ימלאו טפסים מתאימים ויצרפו מסמכים, הם יקבלו בקלות כל מה שמגיע להם. טעות נפוצה היא "לסמוך על המעסיק" שיגיש את התביעה עבורך.

המציאות בשטח שונה לגמרי; ועובד שמגלה את האמת מאוחר מדי צפוי להתאכזב ולהפסיד לא מעט.

אז רגע לפני, אפילו בטרם הפנייה לעזרה רפואית, וודאי טרם פנייה למעסיק והגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי, אתם חייבים לקבל ייעוץ משפטי מקצועי; או, לכל הפחות להקפיד על ששת כללי הזהב הבאים:

כל פעולה שמבוצעת, כל מילה שנרשמת וכל צעד שתנקוט טרם הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי עשויים להיות בעלי חשיבות מכרעת

כלל ראשון - סוף מעשה במחשבה תחילה

כאשר מדובר בתביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי על רקע תאונת עבודה, ישנה חשיבות עצומה לאופן בו הדברים ייעשו מלכתחילה. כל פעולה שמבוצעת, כל מילה שנרשמת וכל צעד שתנקוט טרם הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי עשויים להיות בעלי חשיבות מכרעת. שגיאה בפעולות מקדמיות, פעולות ראשוניות, עוד טרם התקשרות עם המוסד לביטוח לאומי, וודאי לאחריה, עשויה להיות הרת גורל. 

נפגעי עבודה רבים למדו על בשרם מאוחר מדי שטעו כשפעלו מהר מדי, כשחוסר הידע שלהם או העצות השגויות שקיבלו ואימצו פגעו בהם וגרמו נזק בלתי הפיך, שפעמים רבות איננו בר תיקון. נפגעי עבודה רבים מוותרים על ייעוץ משפטי, או מקבלים ייעוץ משפטי שגוי ומוטעה מעורך דין לא מספיק מנוסה ועושים טעויות שעולות להם ביוקר.

ככל שתפנים ותבין את חשיבות ההתנהלות הראשונית שלך, כך תצמצם את מספר המלכודות בהן אתה עשוי "ליפול" כנפגע עבודה. לעובדים חייבת להיות מודעות והבנה שהמוסד לביטוח לאומי לא ממהר להעניק זכויות מכוח הכרת נפגע כ"נפגע עבודה" והוא לא מחפש "לחלק כסף". הליך מיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי וכל עניין הבירור וההכרה בך כנפגע עבודה אינם פשוטים כפי שהם נראים. 

כדי לעמוד באתגר ולהגיע לתוצאה רצויה, שהיא מיצוי מקסימלי של כל הזכויות המגיעות לך כנפגע עבודה, חשוב שתפעל לאחר גיבוש אסטרטגיה מתאימה ובאור המדיניות הרצויה, שתיקבע לאחר בחינה מקצועית יסודית של נסיבות העניין על ידי עורך דין בקיא בתחום. נקיטת הליך מדויק, צופה פני עתיד ומחושב הוא ההליך היחיד שיניב תוצאות רצויות. 

באבחנה הרפואית חייבים להיות מדווחים כל הפרטים הרלוונטיים, כשמילה מסוימת, השמטת עובדות, היעדר פירוט וכדומה, עשויים לגרור למסקנות מוטעות של המוסד לביטוח לאומי ולהביא לשלילת זכויות של נפגע העבודה

כלל שני - אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

במקרים רבים המוסד לביטוח לאומי לא מכיר באירוע מסוים כתאונת עבודה בגלל "גול עצמי" של נפגע העבודה. הכוונה היא לתיאור הדברים הנרשמים על ידי הגורם הרפואי שמעניק לו טיפול אחרי תאונת העבודה. באבחנה הרפואית חייבים להיות מדווחים כל הפרטים הרלוונטיים, כשמילה מסוימת, השמטת עובדות, היעדר פירוט וכדומה, עשויים לגרור למסקנות מוטעות של המוסד לביטוח לאומי ולהביא לשלילת זכויות של נפגע העבודה. כדי למנוע מצב בלתי רצוי זה עליך כנפגע עבודה לדאוג שהתעודה הרפואית תישא מאפיינים חשובים ותכלול עובדות מהותיות.

כנפגע עבודה עליך לוודא שהרופא הבין שמדובר בתאונת עבודה ועליך אף לוודא שהוא מציין עובדה זו. חשוב מאד לציין שמדובר באירוע שנגרם במהלך העבודה ובעקבותיה

youtube video

מה חשוב לפרט בפני הרופא המעניק לי טיפול לאחר תאונת עבודה?

ראשית, ציון והדגשת העובדה שנפצעת בעבודה. עובד שמגיע לטיפול רפואי כשהוא מתפקד ובהכרה, חזקה עליו שיתאר את השתלשלות הדברים באופן אמין ומפורט, מבלי שישמיט עובדות חשובות, ותוך שהוא מבסס, כבר בשלב האבחנה הרפואית, את הקשר בין העבודה למאורע שהוביל למצבו. כנפגע עבודה עליך לוודא שהרופא הבין שמדובר בתאונת עבודה ועליך אף לוודא שהוא מציין עובדה זו. חשוב מאד לציין שמדובר באירוע שנגרם במהלך העבודה ובעקבותיה.

כשמדובר במקרים עם נסיבות מובהקות, למשל, עובד שנפל מסולם במחסן במקום העבודה, אז אפיון התאונה כתאונת עבודה פשוט יותר. אולם, במקרים אחרים, בהם ישנן נסיבות יותר מורכבות, צריך לדאוג להבהיר את הקשר לעבודה עוד בשלב קבלת הטיפול הרפואי. כך, למשל, עובד שקיבל התקף לב: הוכחת הקשר הסיבתי בין העבודה לאירוע הלבבי מורכבת ומאתגרת יותר. אולם, אם העובד כבר מראש יספר לרופא, וזה יציין את הנסיבות ויעלה אותן על הכתב, יהיה קל יותר להמשיך בהוכחת הקשר הסיבתי הנטען. כנפגע עבודה במצב זה עליך לספר על מאורע חריג שארע והיה הטריגר לאירוע הלבבי: לחץ חריג, מריבה עם הבוס, פרויקט חשוב, מאמץ מיוחד שנדרש ממך ביום התאונה וכדומה. 

בצאתך מהמרפאה, ודא מול הרופא כי אכן כתב את הדברים הרלוונטיים באופן הנדרש וכפי שנאמרו מפיך ולא כפי שהוא ראה לנכון לרושמם. 

שנית, מילוי טפסים מתאימים: הרופא המעניק טיפול לנפגע עבודה חייב לפרט את אבחנותיו על גבי טופס מתאים ולא לתת לעובד תעודת מחלה "רגילה". האישור הרפואי לנפגע עבודה חייב לשאת כותרת מתאימה של "תעודה רפואית לנפגע בעבודה".

יש לפנות לרופא בהקדם ולתאר לו את כל התסמינים והתחושות, מבלי לדלג על דבר; ואם תחושות כלשהן מתפתחות עם הזמן, יש לגשת מיד לרופא ולדווח עליהן, תוך הבלטת הקשר בין התחושות "החדשות" לתאונה

כלל שלישי - פנה לטיפול רפואי בהקדם ופרט בדקדוק רב את תחושותיך

חלק מהפציעות והנזקים שייגרמו לך עשויים להתהוות גם בחלוף זמן מה מהתאונה; ונפגעי עבודה רבים מחבלים בסיכוייהם לקבל הכרה ופיצוי בגין מכלול הנזקים שנגרמו להם בשל עובדה זו. זאת, למשל, כאשר תתמהמה זמן רב מדי עם הפנייה לקבלת טיפול רפואי באופן שישלול ממך את זכויותיך. ישנם מצבים רפואיים המחייבים קבלת טיפול רפואי מיידי תוך פרק זמן קצר, כתנאי להכרה בהם כפציעות עבודה. כך, למשל, מי שסובל מבקע מפשעתי, חייב לגשת לקבלת טיפול רפואי בחלון הזמן המוקצב של 72 שעות לאחר האירוע מחולל הנזק. התמהמהות תמנע ממנו את ההכרה במקרה כתאונת עבודה.

בנוסף לכך, חלק מהנזקים מתהווים לאחר מספר ימים, למשל כאבי גב וכאבי צוואר שמתפתחים רק יומיים – שלושה לאחר האירוע שגרם להם; ובמקביל ישנם כאבים קשים יותר מאחרים. עובדות אלה גורמות לנפגעי עבודה רבים לא לדווח על מה שפחות כואב או על מה שהתפתח מאוחר יותר; ובמצב דברים זה נפגע העבודה ש"שתק" ולא דיווח על הכאבים הפחות בוערים, או על הנזק המאוחר יותר, לא יוכל לקבל פיצוי בגין מלוא הנזק ממנו הוא סובל. לא פעם כאב קטן ושולי מתפתח לבעיה גדולה וחמורה בגינה לא תוכל לתבוע פיצוי מהטעם שלא פרטת בזמן על הכאב ולא פעלת במועד כדי לקשר אותו לתאונה. פער הזמנים בין הדיווח על הבעיה לבין התאונה עשוי להיות משמעותי ולשלול הכרה בך כנפגע עבודה. 

לפיכך, בשורה התחתונה: כדי להימנע ממצב דברים זה עליך לפנות לרופא בהקדם ולתאר לו את כל התסמינים והתחושות, מבלי לדלג על דבר; ואם תחושות כלשהן מתפתחות עם הזמן, יש לגשת מיד לרופא ולדווח עליהן, תוך הבלטת הקשר בין התחושות "החדשות" לתאונה. 

סובל מכאב - מדובר בתאונת עבודה

כלל רביעי - תיאור זהיר של עובדות המקרה

בעת מילוי הטפסים המוגשים לביטוח לאומי, נדרש ממך לפעול בזהירות יתרה ולשים לב לאופן תיאור המאורעות הרלוונטיים. כך, למשל, אדם שיצא מהעבודה ונסע הביתה ובדרך עבר תאונת דרכים: אם יציין כי היה בדרכו לרופא שיניים, עצם הסטייה מהמסלול עשויה לשלול את ההכרה בתאונה כתאונת עבודה, גם אם הלכה למעשה הוא הלך הביתה ואז לרופא השיניים, עצם האמירה בלי תשומת לב, מתוך השגור במוחו של הנפגע, כי הוא צריך ללכת לרופא שיניים, עשויה בהחלט להביא לדחיית התביעה. 

חשוב לאסוף פרטים של עדים, עם שמות ופרטי התקשרות, כדי שיוכלו בבוא העת לחזק את גרסתך

כלל חמישי - איסוף פרטי עדים

כלל זהב חשוב נוסף הוא לאסוף פרטים של עדים, עם שמות ופרטי התקשרות, כדי שיוכלו בבוא העת לחזק את גרסתך. 

חשוב מאוד לשמור כל מסמך רפואי וכל קבלה בגין הוצאות הקשורות להתמודדות שלך עם תאונת העבודה והשלכותיה

כלל שישי - תיעוד

שמור כל מסמך רפואי וכל קבלה בגין הוצאות הקשורות להתמודדות שלך עם תאונת העבודה והשלכותיה.

לסיכום, כדי למצות את מלוא הזכויות המגיעות לך עקב פציעתך בתאונת עבודה, עליך לקבל ייעוץ משפטי מוקדם ככל הניתן; ולפעול בהתאם להנחיות של עורך דין מנוסה ובקיא, שינחה אותך כיצד להתנהל מול מכלול הגורמים הרלוונטיים, באופן שישרת את המטרה החשובה של מיצוי זכויותיך מול המוסד לביטוח לאומי ולא פחות חשוב, יבנה עבורך את התוכנית האסטרטגית הנכונה לניהול ההליך עד תומו. 

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
המוסד לביטוח לאומי תאונת עבודה

קבע פגישה עם