נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

קטינים תחת חקירה: מה מותר, ומה אסור

איסור על חקירה בלילה, זכות לנוכחות של אדם קרוב בחקירה, ומעצר רק כמוצא אחרון: קטינים, זומנתם לחקירה? אלה הזכויות שלכם

מאת: עו"ד בוריס שרמן | | 4
קטינים תחת חקירה: מה מותר, ומה אסור

קטינים הם "חומר נוח לחקירה". קל להוליך אותם שולל, וקל לעשות עליהם מניפולציות. אבל חקירה פלילית עלולה גם לגרום להם לנזק של ממש. 

אלה רק חלק מהסיבות העומדות מאחורי רפורמה משמעותית, שנערכה בשנים האחרונות בכל הנוגע לזכויות של קטינים בהליכי חקירה ומעצר. תיקון מס' 14 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) שהתקבל בכנסת בשנת 2008 חולל מהפיכה משמעותית בנושא.

כיצד יש לחקור קטינים, מתי ניתן לעצור אותם, ולמי חייבים להודיע על כך - אלו חלק מההוראות החשובות שכולל התיקון, ואשר נבקש לסקור להלן. בתי המשפט רואים בחומרה את ההפרה של זכויות אלה, ומכאן החשיבות להכירן ולעמוד על מימושן.

מתחת לגיל 12 אין לקטין אחריות פלילית. לא חוקרים אותו, לא ניתן לשלוח אותו למעצר, והוא לא מובא לבית משפט

1. גיל 12 הוא גיל המינימום לאחריות פלילית של קטינים

קודם כל, הערה: מתחת לגיל 12 אין לקטין אחריות פלילית. לא חוקרים אותו, לא ניתן לשלוח אותו למעצר, והוא לא מובא לבית משפט. 

אם קטין מתחת לגיל 12 מבצע עבירה פלילית המעידה על מסוכנות לעצמו או לזולת, יכול לחול בעניינו חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960. עניינו יועבר לפקיד סעד. הקטין לא יהיה נתון לחקירה פלילית, ולא יירשם לחובתו רישום פלילי או משטרתי, גם אם הוא יבצע מעשה חמור שיגבש עבירה.

לגבי קטינים, נקבע בתיקון לחוק כי ההורה או האדם הקרוב האחר רשאים לשבת לצד הקטין בחדר החקירות ממש

youtube video

2. לקטין זכות לנוכחות של קרוב משפחה בחקירה

במסגרת התיקון שעבר בשנת 2008 נקבעה לקטינים זכות חשובה לנוכחות של הורה או אדם קרוב אחר במהלך החקירה. 

זוהי זכות יוצאת דופן, שאינה קיימת לבגירים. הכלל בישראל הוא שזולת הנחקר לא יהיה נוכח בחדר החקירות אף אדם מטעמו - לא עו"ד, לא חבר, ולא בן משפחה. ואילו לגבי הקטין נקבע בתיקון מס' 14 כי ההורה או האדם הקרוב האחר רשאים לשבת לצד הקטין בחדר החקירות ממש. ההנחה היא שנוכחותו של אדם קרוב תצמצם ככל הניתן את הפגיעה בשלומם, בריאותם והתפתחותם של קטינים הנתונים תחת חקירה.

חשיבות נוספת של הזכות היא בכך, שהחקירה הופכת להיות שקופה יותר. בעבר הלא רחוק עלו תלונות רבות על אלימות, פיזית ומילולית, שהופעלה מצד החוקרים. כיום, לאחר התיקון, תופעה פסולה זו פחתה עד מאד.

על פי החוק, יש להודיע על חקירה או מעצר של קטין החשוד בביצוע עבירה להורה שלו, ואם לא ניתן לאתרו, יש להודיע על כך לקרוב משפחה אחר מעל גיל 18 או לאדם בוגר אחר המוכר לקטין

3. לקטין זכות שיודיעו על חקירה או מעצר לקרוב משפחה

על פי החוק, יש להודיע על חקירה או מעצר של קטין החשוד בביצוע עבירה להורה שלו, ואם לא ניתן לאתרו, יש להודיע על כך לקרוב משפחה אחר מעל גיל 18 או לאדם בוגר אחר המוכר לקטין, ובלבד שנשמעה עמדת הקטין לעניין זהותו של אותו אדם.

בנסיבות חריגות, ניתן לחקור קטין גם בלי להודיע על כך להורה או לקרוב אחר. זאת, אם קיים חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין, יש חשש לשיבוש הליכי חקירה כתוצאה ממסירת ההודעה, או שהקטין חשוד בעבירות ביטחוניות.

אסור לחקור קטין עד גיל 14 משעה 20:00 בערב ועד 7:00 בבוקר

4. אסור לערוך לקטין חקירה בשעות הלילה

התיקון לחוק הנוער אסר לחקור קטינים בלילה. אסור לחקור קטין עד גיל 14 משעה 20:00 בערב ועד 7:00 בבוקר. לגבי קטין מגיל 14 נקבע כי חקירתו אסורה משעה 22:00 בלילה עד 7:00 בבוקר.

על פי החוק, יש למסור לקטין החשוד בפלילים הסבר לגבי זכויותיו בחקירה בשפה המובנת לקטינים. לעניין זה, יש להתחשב בגיל הקטין ובמידת בגרותו

5. צריך למסור לקטין הסבר לגבי זכויותיו בשפה מובנת

על פי החוק, יש למסור לקטין החשוד בפלילים הסבר לגבי זכויותיו בחקירה בשפה המובנת לקטינים. לעניין זה, יש להתחשב בגיל הקטין ובמידת בגרותו. מדובר בהסדר ייחודי לקטינים: לאזהרה הנמסרת לבגירים קיים נוסח אחיד, אותו נדרש החוקר להקריא לחשוד. 

דרך המלך ביחס לקטינים חשודים תהיה חלופת מעצר, והחלטה לשלוח קטין למעצר תתקבל על ידי בית המשפט בלב כבד ובמקרים נדירים

6. מעצר של קטין יבוצע רק כמוצא אחרון

אחד הסעיפים החשובים ביותר במסגרת התיקון הוא סעיף 10א הקובע, כי מעצר קטין תמיד יהיה מוצא אחרון. על פי הסעיף, "לא יוחלט על מעצרו של קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו תהיה פחותה יותר".

המשמעות: דרך המלך ביחס לקטינים חשודים תהיה חלופת מעצר, והחלטה לשלוח קטין למעצר תתקבל על ידי בית המשפט בלב כבד ובמקרים נדירים, רק כאשר הקטין חשוד למשל בעבירה חמורה במיוחד, כאשר קיים חשש אמיתי ומשמעותי לשיבוש הליכי חקירה מצדו, או כאשר לא קיימת שום חלופה למעצר.

הסעיף קובע כי מעצרו של קטין, ככל שזה נדרש, יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר הדרוש, וכי בקבלת החלטה על מעצרו יילקחו בחשבון גילו והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל התפתחותו. המחוקק מניח, כי כל מעצר פוגי בקטין, וככל שהקטין צעיר יותר בגילו כך הפגיעה היא חמורה יותר. 

באופן עקרוני החוק מאפשר להאריך את מעצרו של קטין לצורכי חקירה לפרק זמן של עד עשרה ימים בכל פעם, ובלבד שסך כל ימי המעצר לצורכי החקירה של קטין לא יעלו על 20

7. הורה של קטין חייב להיות נוכח בהארכת מעצרו

זכות נוספת שהחוק קובע לקטינים היא, כי במהלך הארכת מעצרם הראשונה יהיה נוכח אחד מהוריהם. זכות זו היא כה חשובה עד שנקבע כי אם הורי הקטין לא יהיו נוכחים בהארכת מעצרו, לא ניתן יהיה להאריך את מעצרו ביותר מ-24 שעות. הוראה זו לא תלויה בחומרת העבירה, ולעיתים, במקרים של עבירות חמורות וחקירות מסובכות, מקשה מאד על המשטרה ביממות הראשונות והקריטיות של חקירת אירוע חמור. לכן למשטרה עד כדי כך חשוב שלא להכשיל את עצמה עד שהיא שולחת לעיתים ניידת כדי להביא את הורי הקטין לדיון הארכת המעצר בבית המשפט. 

יצוין, כי באופן עקרוני החוק מאפשר להאריך את מעצרו של קטין לצורכי חקירה לפרק זמן של עד עשרה ימים בכל פעם, ובלבד שסך כל ימי המעצר לצורכי החקירה של קטין לא יעלו על 20. הוראה זו אף היא מקלה עם הקטינים לעומת הבגירים, לגביהם רשאי בית המשפט להאריך מעצר לפרק זמן של עד 15 ימים, ומותר להחזיקם במעצר לצורכי חקירה עד 30 ימים. עם זאת, כאמור, בתי המשפט מעדיפים להימנע ככל האפשר מלעצור קטינים, ורואים במעצר מוצא אחרון.

כדי להורות על מעצר קטין עד תום הליכים, בית המשפט חייב לקבל בעניינו תסקיר מטעם שירות המבחן. תנאי זה הוא ייחודי לקטינים

8. במעצר עד תום ההליכים של קטין נדרש תסקיר של שירות המבחן

תיקון מס' 14 קבע, כי כדי להורות על מעצר קטין עד תום הליכים, בית המשפט חייב לקבל בעניינו תסקיר מטעם שירות המבחן. תנאי זה הוא ייחודי לקטינים ומתווסף לשלושת התנאים האחרים שצריכים להתקיים בכל מקרה של מעצר עד תום הליכים: קיומן של ראיות לכאורה נגד העצור, עילת מעצר נגדו, והעדרה של חלופת מעצר הולמת.

עניין זה, של קבלת תסקיר מעצר, איננו וולונטרי. גם במקרים קשים וחמורים ביותר, בהם ברור לשופט כי שום חלופה לא תסייע – למשל קיימות ראיות בעוצמה מאד גבוהה לביצוע עבירה חמורה ביותר, מסוכנות העצור זועקת לשמיים ואין שום חלופה באופק – חייב להתקבל תסקיר כתנאי למעצר הקטין עד תום ההליכים.

גם כאן אנו רואים ביטוי לאותה גישה מצמצמת של המחוקק כלפי מעצרם של קטינים. המחוקק "לא סומך" על השופט ולכן מוסיף מסננת נוספת, של שירות המבחן, כדי למנוע אפשרות של מעצר לא הכרחי.

קצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה רשאי לאשר שלילה של זכות מזכויות הקטינים מסיבות שונות

9. האם זכויות הקטינים בחקירה מוחלטות?

לא. מדובר בזכויות יחסיות. קצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה רשאי לאשר שלילה של זכות מזכויות אלה מסיבות שונות. ההחלטה של קצין המשטרה שלא להעניק לקטין מקצת מהזכויות האמורות צריכה להיות מנומקת ולהינתן בכתב. 

דו"ח של מבקר המדינה שפורסם לאחרונה מצא, כי המשטרה עושה שימוש תדיר, ומדאיג ביותר, בחריג המאפשר לה לסטות מהוראות החוק ביחס לזכויות קטינים

10. איך מיישמת המשטרה את הוראות החוק?

באופן חלקי למדי. דו"ח של מבקר המדינה שפורסם לאחרונה מצא, כי המשטרה עושה שימוש תדיר, ומדאיג ביותר, בחריג המאפשר לה לסטות מהוראות החוק ביחס לזכויות קטינים. על פי הדו"ח, סטייה זו מתרחשת בשני שליש (!) מהמקרים, כלומר ברובם הגדול, והחריג הפך לכלל הלכה למעשה.

ניכר, כי קיים פער גדול בין האופן שבו תופסת המשטרה את הוראות החוק לבין האופן שבו תופסים את הוראותיו בתי המשפט, שלא מהססים לשחרר קטינים ממעצר במקרים שבהם מופרים זכויותיהם על ידי המשטרה, ואפילו לזכותם מהאשמה בשל הפגיעה בזכויותיהם החוקיות.

הפרת זכויות קטין: קטין שנחשד במעשה סדום הובא למחרת לבית המשפט להארכת מעצרו. השופט סירב להאריך את המעצר והורה לשחרר את הקטין לחלופת מעצר, בין היתר על רקע הפרת זכויותיו

קטינים בהליכי חקירה ומעצר - יישום הוראות החוק

קטין בן קרוב ל-18 נחשד בסחר בסמים במספר מקרים - הקטין הופעל כבלדר סמים ונעצר יחד עם המפעיל הבגיר שלו. נקבע כי מעצר בית בביתו ובפיקוח אמו לא יהווה חלופה הולמת, כיוון שהאם לא מסוגלת "להשתלט" עליו. עדיין, בית המשפט שלח את הקטין למעצר בית, תוך שקבע כי הנזק שייגרם לקטין מהמעצר מצדיק נטילת סיכון.

קטין כבן 15 שנחשד במעשה סדום - באותו מקרה הופרו זכויותיו של הקטין באופן שיטתי: הקטין נחקר בשעות הלילה, ולאמו לא ניתנה תחילה האפשרות להיות איתו בחקירה. לחלק מההפרות לא היה אישור של קצין, ולחלק אחר ניתן אישור טלפוני ללא תיעוד נדרש.
למחרת הקטין הובא לבית המשפט להארכת מעצרו. השופט סירב להאריך את המעצר והורה לשחרר את הקטין לחלופת מעצר, בין היתר על רקע הפרת זכויותיו.

נער בן 16 שנחשד בביצוע עבירות מין חמורות בנערה הסובלת מפיגור - למרות שהפרקליטות הגישה בעניין הקטין הצהרת תובע על הכוונה להגיש נגדו כתב אישום, קיבל בית המשפט את טענת הסניגור לפיה ניתן להפיג את מסוכנותו באמצעות חלופת מעצר. הקטין שוחרר למעצר בית. ערר שהגישה המשטרה על החלטה זו – נדחה על ידי בית המשפט המחוזי.

יצוין, כי בהמשך נערך לקטין שימוע במהלכו הצליח הסניגור, באופן נדיר, לשכנע את הפרקליטות לסגור את התיק מחוסר ראיות – זאת לאחר שהפרקליטות כבר הצהירה בבית המשפט כי ישנן ראיות המספיקות להרשעה.

המשטרה עצרה - מה ניתן לעשות?

נער בן 15 שנחשד בפריצה למספר מכוניות ואוטובוסים שחנו בשכונת מגוריו - קטין ללא עבר פלילי שפרץ במהלך אותו לילה למספר רב של אוטובוסים, מוניות וכלי רכב פרטיים. הוא שבר חלונות וגנב מהרכבים רכוש. בית המשפט שחרר את הקטין למעצר בית. בין היתר נקבע, כי מסוכנות כלפי רכוש פחותה ממסוכנות כלפי גוף.

עצה לקטינים - עמדו על זכויותיכם. היזהרו מתרגילי חקירה, ואל תודו בדבר שלא עשיתם

קטינים, נחשדתם בביצוע עבירות פליליות? לסיכום, הנה כמה טיפים שיסייעו לכם:

ראשית, חשבו לפני כל דבר שאתם עושים. אל תיכנעו לאדי אלכוהול, וגם לא ללחץ חברתי. רוב ההסתבכויות הפליליות מתחילות בכך.

שנית, אל תתביישו. הסתבכתם? ספרו להורים. יש לכם זכות שאחד מהם יהיה נוכח בחקירה, אל תוותרו עליה. חוקרים נוטים להתנהג אחרת כשאדם נוסף פרט לחשוד נוכח בחדר.

שלישית, עמדו על זכויותיכם. היזהרו מתרגילי חקירה, ואל תודו בדבר שלא עשיתם. 

רביעית, אל תוותרו על ייעוץ משפטי. עורך דין מנוסה יפנה את תשומת לבכם לנקודות שעשויות להיות קריטיות בחקירה. הוא ידאג לוודא שהזכויות שלכם נשמרות לאורך כל הדרך.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חקירה משטרתית הארכת מעצר מעצר קטינים
עו"ד בוריס שרמן

קבע פגישה עם
עו"ד בוריס שרמן

עו"ד בוריס שרמן עומד בראש משרד עורכי דין פרטי בחיפה, שמתמחה בתחום הפלילי על כל היבטיו, לרבות ייצוג קטינים שחשודים...

לפרופיל המלא