נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

צו השעה: כתיבת צוואה באופן מתוכנן היטב מראש

במקרים רבים כתיבת צוואה כשהיא מנוסחת היטב מבחינה משפטית, מונעת סכסוכי ירושה ומחלוקות בקרב בני המשפחה, אחרי מות המוריש. כל הפרטים, בכתבה

מאת: עו"ד ונוטריון שי כהן | | 4
צו השעה: כתיבת צוואה באופן מתוכנן היטב מראש

עם פטירתו של אדם, עוברים זכויותיו ונכסים ליורשיו.

לעתים, מתעוררות מחלוקות בין דורשי הירושה - והן עוברות לבירור בערכאות משפטיות. מדובר במצב משפטי שכיח. כדי להימנע מכך, רצוי להכין צוואה מבעוד מועד ולוודא כי לא נשארו בה קצוות פתוחים, או ניסוח שעלול להתפרש ביותר מצורה אחת.

קיימת חשיבות רבה לכך שהמוריש יתייעץ בטרם יערוך את צוואתו עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה, שיש לו ניסיון עשיר, ככל האפשר, בניהול משפטי ירושה, כדי שתכנון הירושה ואופן ניסוח הצוואה - ייעשו באופן מקצועי ועל ידי בעל ניסיון, בבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה".

סעיף 22 לחוק הירושה קובע כי יש אפשרות למוריש להכין את צוואתו בפני גורמים משפטיים שהחוק מגדיר אותם כ- "רשות". למשל: נוטריון, בית משפט, בתי הדין הרבניים, שופט או רשם של בימ"ש או רשם לענייני ירושה

אילו סוגי צוואות קיימים?

חוק הירושה מגדיר ארבעה סוגי צוואה, בעלת תוקף משפטי:

צוואה בכתב יד: סעיף 19 לחוק הירושה קובע, כי המוריש יוכל לנסח צוואה בכתב ידו - ולקבוע בה את אופן חלוקת רכושו, לאחר מותו. לפי החוק. על הצוואה להיות כתובה במלואה בכתב ידו של המוריש עצמו. על המוריש לכתוב בכתב ידו בצוואה גם את תאריך הצוואה. על הצוואה להיחתם במעמד עריכתה על ידי המוריש עצמו.

צוואה בפני עדים: לפי סעיף 20 לחוק הירושה, המוריש יכול לערוך צוואה ולחתום עליה בנוכחות אנשים אחרים, שישמשו כעדים לקיום הצוואה. בצוואה מסוג זה אין חובה שהיא תיכתב בכתב ידו של המוריש, ודי שתהיה חתומה על ידי המוריש, ובתנאי שחתם עליה בפני שני עדים, הכשרים לשמש כעדים לצוואה אשר חתמו בעצמם על גבי הצוואה ואישרו כי המוריש חתם עליה בפניהם והודיע להם כי זאת היא צוואתו האחרונה. כתיבת צוואה מסוג זה הינה הדרך השכיחה ביותר לעריכת צוואה בישראל. קיימת חשיבות לתכנון מהלך הירושה ולרישומו וניסוחו באופן ברור חד ומקצועי כדי להבטיח את הגשמת רצונו של המוריש. עריכת צוואה בפני ובעזרת עורך דין, המתמחה בתחום זה, עשויה להבטיח כי הצוואה תיעשה באופן העונה לדרישות החוק ובאופן שיש לצוואה תוקף משפטי מחייב, בהתאם לדרישות הקיימות בחוק. 

צוואה בעל פה: סעיף 23 לחוק הירושה מכיר בקיומה של צוואה בעל פה. המדובר בצוואה שתקפה מבחינה משפטית רק במקרים יוצאי דופן וחריגים. למשל: אם המוריש מצוי על ערש דווי - ומתקשה בכתיבת הצוואה. במקרים כאלה, יוכל המוריש להקריא את צוואתו בפני עדים (שני עדים) דוברי שפתו. העדים יעלו את דבריו במלואם על הכתב, בתוספת תאריך רישום הצוואה ופירוט הנסיבות שמצדיקות ומאפשרות לתת תוקף משפטי לצוואה מסוג זה. העדים ימסרו את הצוואה לידיו של הרשם לענייני ירושה, בסמוך ככל האפשר למועד עריכתה. יש לציין כי אם המוריש לא נפטר לאחר חודש מיום הקראת הצוואה, היא בטלה - ויש להכין צוואה חדשה.

צוואה בפני רשות: סעיף 22 לחוק הירושה קובע כי יש אפשרות למוריש להכין את צוואתו בפני גורמים משפטיים שהחוק מגדיר אותם כ- "רשות". למשל: נוטריון, בית משפט, בתי הדין הרבניים, שופט או רשם של בימ"ש או רשם לענייני ירושה. הגורם המאשר את הצוואה מקריא את הצוואה בפני המצווה ובשפתו. בשלב זה ועם קבלת הסכמתו של המוריש למה שהוקרא לו, מאשר ה-"רשות" בחתימתו וחותמתו את הצוואה.

תוכן הצוואה חסוי. כל עוד המצווה חי אין לאף אחד זכות לעיין בה, או לקבל כל מידע לגביה. 

לאחר פטירת המוריש, על שאריו לפנות לרשם לענייני ירושה, באזור המגורים בו התגורר הנפטר או לבית הדין הרבני שבאותו האזור - ולהגיש בקשה לצו קיום צוואה

youtube video

כיצד ניתן לממש את הצוואה?

לאחר פטירת המוריש, על שאריו לפנות לרשם לענייני ירושה, באזור המגורים בו התגורר הנפטר או לבית הדין הרבני שבאותו האזור - ולהגיש בקשה לצו קיום צוואה.

צוואה תהיה תקפה רק אם הוכח כי רצונו החופשי של המצווה נשמר וכי הצוואה נערכה על ידו בלבד תוך שהוא צלול ומבין את תוכן הצוואה. מטרת חוק הירושה: לוודא כי כתיבת צוואה נעשתה מתוך רצון חופשי, ללא כל השפעה ולחצים חיצוניים. במקרים בהם נעשתה צוואה תחת השפעות חיצוניות אסורות או אפילו בנוכחות אחד הנהנים בצוואה, הצוואה - בטלה. 

ניסוח לקוי ובלתי מקצועי עלול לגרום לבעיות בקיום הצוואה, עד כדי פסילתה או להגדיל את הסיכוי של טוענים אחרים לירושה - לתקוף את הצוואה ולפסול אותה, כולה או חלקה

מדוע כה חשוב לדקדק בניסוח הצוואה?

כפי שצוין לעיל, צוואה שלא נוסחה כראוי עלולה להיות בלתי תקפה, כך שניתן לבטלה או למנוע הכרה בה כצוואה תקפה. ככל שתהיה מנוסחת באופן נכון מקצועי ומדויק יותר, ללא פרצות שונות - כך יהיה קל יותר למנוע סכסוכים והליכים משפטיים או פסילה של הצוואה.

מומלץ, אפוא, לערוך את כתיבת הצוואה בסיועו של עורך דין, המתמחה בדיני ירושה ובעל ניסיון בניהול משפטי ירושה.

ניסוח לקוי ובלתי מקצועי עלול לגרום לבעיות בקיום הצוואה, עד כדי פסילתה או להגדיל את הסיכוי של טוענים אחרים לירושה - לתקוף את הצוואה ולפסול אותה, כולה או חלקה.

מומלץ, כי לאחר שאדם מקבל החלטה על רצונו לערוך צוואה - יקיים פגישת התייעצות מקדימה עם עורך דין מומחה בתחום כדי שעורך הדין יסייע לו לערוך צוואה: עורך דין מקצועי יידע לשאול את השאלות הנכונות ולתרגם את רצונו של המוריש לצוואה מנוסחת היטב.

עורך דין מקצועי ומנוסה יוכל לרתום את ניסיונו וידיעותיו המקצועיות על בסיס פסקי דין  קודמים שניתנו בענייני צוואות וירושות לצורך ניסוח כתיבת צוואה. הבנה מקצועית של עורך דין להשפעה שיש לאופן ניסוח הצוואה על היכולת לקיימה בפועל - עושה את כל ההבדל בין צוואה שתהיה תקפה מבחינה משפטית לבין צוואה הפרוצה לתקיפה משפטית וניתנת לביטול או לכזו שאיננה ברורה ואיננה ניתנת לביצוע בהתאם לרצונו של המוריש.

במקרים בהם יש למצווה רכוש (ניירות ערך, נכסי נדל"ן וכו') - מומלץ להתייעץ גם עם רו"ח, שיחווה את דעתו, בנוגע לדרכים הטובות ביותר לחלוקת הנכסים, במיוחד כאשר מדובר במיסוי על נכסי נדל"ן

האם יש צורך גם ברואה חשבון? או רק בעו"ד?

במקרים בהם יש למצווה רכוש (ניירות ערך, נכסי נדל"ן וכו') - מומלץ להתייעץ גם עם רו"ח, שיחווה את דעתו, בנוגע לדרכים הטובות ביותר לחלוקת הנכסים, במיוחד כאשר מדובר במיסוי על נכסי נדל"ן. פעמים רבות, המצווה לא נותן את הדעת על היבט זה. בסופו של דבר  היורשים יצטרכו להתמודד עם מיסים גבוהים, בגין הנכסים שיועברו בירושה, דבר שניתן למנוע מראש בעזרת תכנון מס לגיטימי בידי עורך דין מקצועי.

ליצירת קשר עם עו"ד ונוטריון שי כהן
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הירושה עריכת צוואה צוואה בכתב-יד
עו"ד ונוטריון שי כהן

קבע פגישה עם
עו"ד ונוטריון שי כהן

עו"ד ונוטריון שי כהן. וותק 26 שנים. ייעוץ וליווי לעסקים ולחברות, ליטיגציה, צוואות, ובוררויות משפטיות-כלכליות

לפרופיל המלא