נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

התקבלה עתירה ובוטלה החלטה של ועדת המכרזים

בית המשפט המחוזי קיבל את עתירת א.א. עינת מסעדות בע"מ קפה קפה ישראל בע"מ להפעלת בית קפה בשדה התעופה דב הוז, וקבע כי ועדת המכרזים לא פרשה נכון את כתב הערבות

מאת: מערכת משפטי| | 2
התקבלה עתירה ובוטלה החלטה של ועדת המכרזים

רשות שדות התעופה בישראל פרסמה מכרז פומבי שעניינו ניהול, תפעול וקיום בית קפה בשדה התעופה דב הוז שבצפון תל אביב יפו. הצעתן של העותרות (א.א. עינת מסעדות בע"מ וקפה קפה ישראל בע"מ) במכרז זה נפסלה בשל פגם בערבות הבנקאית שצורפה להצעה. 

השאלה שעמדה בפני בית המשפט המחוזי בת"א היתה, האם ניתן להכשיר את ההצעה חרף הפגם. בעלת המכרז וקפה קפה שהוכרזה כזוכה בו לאחר הפסילה האמורה, השיבו על השאלה בשלילה. עמדת העותרות היא, כי בהתחשב בהבהרה שנמסרה על ידי הבנק-מוציא הערבות, הפגם הנדון הוא בגדר החריג שנקבע בפסיקה, ואין הכרח לפסול את ההצעה בגינו.

התערבות בהחלטת ועדת המכרזים
בית-המשפט החליט להתערב בהחלטת ועדת מכרזים של רשות שדות התעופה, וקבע כי יש להכריז על הצעתן א.א. עינת מסעדות ו-קפה קפה ישראל כזוכה במכרז לניהול בית קפה בשדה התעופה דב הוז שבצפון תל-אביב. 

בכך ביטל השופט גדעון גינת את החלטתה של ועדת המכרזים שפסלה את הצעת קפה קפה וקבעה כזוכה את קקאו סנטר ניהול בתי קפה.

מחלוקת בעניין הערבות
ועדת המכרזים פסלה את הצעת קפה קפה מכיוון שבערבות הבנקאית שהוגשה צוין כמועד הוצאת הערבות יום 29 בדצמבר 2012, ומועד זה היה מאוחר ממועד פקיעת הערבות, בחודש יולי 2012. 
בגוף המסמך נאמר, כי הערבות תיכנס לתוקפה בתאריך הנקוב בראש המסמך, ותפקע בחודש יולי 2012.  רשות שדות התעופה וקקאו סנטר טענו, כי למעשה הוגש מסמך חסר משמעות שלא היה תקף אף פעם כערבות בנקאית, וכי על המציעות לשאת בתוצאות אם לא הקפידו על הגהה נאותה של הערבות קודם להגשת הצעתן.

ביהמ"ש: פרשנות ועדת המכרזים לא ראוייה
השופט גינת ציין בפסק דינו,  כי פרשנותה של ועדת המכרזים את כתב הערבות אינה ראויה. ההנחה צריכה להיות, הבהיר, כי הבנק לא התכוון לערוך מסמך חסר תוקף, ושאין נוהגם של הבנקים בישראל להוציא ערבויות בנקאיות עתידיות. 
מכיוון שכך, היה על ועדת המכרזים, לפי פסק-הדין, לקרוא את הערבות עם מכתב בנק הפועלים (שהוגש לרש"ת ביום בו ניתנה ההודעה על הפסילה) לפיו נפלה טעות בהקלדת המסמך והתאריך בו הוצאה הערבות הוא 29 בפברואר 2012 (הקלדנית הדפיסה: "12" במקום "2"). יש לפרש כתב ערבות המוצא על-ידי בנק בדרך מקובלת לגבי מסמך מסוגו בחיי המסחר.  "פרשנותן של המשיבות בענייננו עומדת בניגוד לדרך בה הייתה הערבות מתפרשת בחיי היום יום, ולכן אינה יכולה להתקבל", סיכם השופט.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(עת"מ 43242-03-12 א.א. עינת, קפה קפה נ' רשות שדות התעופה בישראל , קקאו סנטר )

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מערכת משפטי

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא