נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

זכויות ילדים: הפרעות קשב בבית הספר

מי זכאי לאבחון? אילו התאמות ניתן לקבל בבחינות הבגרות? האם למורה מותר לספק ריטלין לתלמיד? ילדכם סובל מהפרעת קשב: כך תסייעו לו

מאת: עו"ד אודט מורדוך | | 4
זכויות ילדים: הפרעות קשב בבית הספר

חוסר שקט וחוסר יכולת להשלים משימות לכאורה הם רק חלק מהתופעות המאפיינות ליקויי למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז. תלמידים הסובלים מהפרעות אלה מתקשים בהכנת  שיעורי בית, עשויים לקבל  ציונים נמוכים בבית הספר ואף יכולים לסבול  מסטיגמה חברתית. 

עם זאת, כל אלה אינם גזירת גורל: ניתן לאבחן הפרעות קשב וריכוז, לטפל בהן ואף לקבל התאמות שיעזרו לילדיכם במערכת החינוך  ואף לאחריה, ויאפשרו לתלמיד להפגין את יכולותיו האמיתיות בבית הספר ולמצות את מלוא הפוטנציאל שלו.
בשורות הבאות, נבקש להציג מספר זכויות משמעותיות המגיעות לתלמידים, המאובחנים כבעלי לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז. קראו אותן היטב: הן יכולות להפוך את חיי ילדיכם לטובים בהרבה, לתרום לתחושת המסוגלות שלהם ולחלץ אותם ממצבי מצוקה וסבל. 

 בחוזר מנכ"ל עוגנה המחויבות של בית הספר באיתור ואבחון תלמידים, הסובלים מהפרעות קשב וריכוז

1. לכל תלמיד מגיע למצות את הפוטנציאל שלו

חוזר מנכ"ל משרד החינוך מדצמבר 2003 עסק בהרחבה בנושא וקבע הנחות יסוד דרמטיות, ששינו את תפיסת הנושא על ידי מערכת החינוך. כך, למשל, נקבע כי "כל תלמיד זכאי לשוויון הזדמנויות במיצוי הפוטנציאל הלימודי הטמון בו". עוד נקבע כי "לקות למידה לא מעידה על רמה אינטלקטואלית נמוכה". בחוזר עוגנה המחויבות של בית הספר באיתור ואבחון תלמידים, הסובלים מהפרעות קשב וריכוז, מחויבות שבמסמך ההתאמות החדש משנת 2014 הורחבה כך שעל מורים ליתן תשומת לב ולגלות עירנות לאופן הלמידה של התלמיד ואף לתת לתלמידים בעלי לקות למידה והפרעות קשב וריכוז חלופות הוראה מותאמות. 

בחוזר וכן במסמך ההתאמות החדש משנת 2014 נאמר, כי למחנך הכיתה/למורה יש תפקיד מפתח באיתור ומעקב אחר התלמיד במגוון מצבי למידה ומשימות הקשורות במהלך הלימודים כדי לנסות לאתר הפרעות אלה מבעוד מועד

2. למורים ולמחנכים יש תפקיד מפתח באיתור הפרעות

בחוזר מחודש דצמבר 2003, צוין כי דו"ח שפורסם מספר שנים קודם לכן העריך שכ-10% מהתלמידים במערכת החינוך סובלים מלקויות למידה בדרגות שונות. על רקע היקפה הנרחב של התופעה, מקדיש החוזר פרק נרחב לצורך באיתור ואבחון תלמידים, בעלי לקויות למידה. בחוזר הנ"ל וכן במסמך ההתאמות החדש משנת 2014 נאמר כי למחנך הכיתה/למורה יש תפקיד מפתח באיתור ומעקב אחר התלמיד במגוון מצבי למידה ומשימות הקשורות במהלך הלימודים כדי לנסות לאתר הפרעות אלה מבעוד מועד. מעקב שכזה יאפשר לשלוח את התלמיד לאבחון ויאפשר לתת לו את ההתאמות הנדרשות בדרכי ההוראה וההיבחנות. 

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ילדים עד גיל 18 זכאים לאבחון מלא של ADHD, על פי קריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבריאות

3. לילדים מגיל 3 עד 6 מגיע אבחון בקופת חולים

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ילדים עד גיל 18 זכאים לאבחון מלא של ADHD, על פי קריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבריאות. יצוין כי מדובר באבחון רפואי-התפתחותי, שנועד לקביעת טיפול מקיף במקרים קשים - ולא כדי לבחון את התאמת הילד למוסד חינוכי. אבחון כזה ניתן לקבל על ידי קופות החולים, עבור ילדים מגיל 3 עד 6, על בסיס הסכם עם משרד החינוך.

מדי שנה משרד החינוך מממן אבחונים לתלמידים מכיתות ט'-י' ממשפחות מצוקה

4. ניתן לקבל מימון לביצוע אבחון לתלמידי ט'-י'

מדי שנה משרד החינוך מממן אבחונים לתלמידים מכיתות ט'-י' ממשפחות מצוקה. הזכאות למימון נקבעת על ידי ועדה מחוזית של משרד החינוך, על פי המלצות של בית הספר. הורה שמעוניין לזכות במימון כזה, יכול לפנות לבית הספר כדי לבחון את זכאותו; המוסד החינוכי יגיש בשמו בקשה בנושא. יש לשים לב כי התקציב למימון האבחונים מוגבל ל-1,500 תלמידים.

כדי שמורה יוכל לתת טיפול לילד טיפול תרופתי כדוגמת ריטלין, עליכם לספק למוסד החינוכי את כל האישורים הרפואיים הדרושים וכן את הסכמתכם בכתב, אחרת ידי הצוות החינוכי כבולות

5. זקוקים לריטלין? ידיו של המורה כבולות

הילד שלכם זקוק לטיפול תרופתי בריטלין או קונצרטה, גם בשעות שבהן הוא נמצא בבית הספר - ולא רק אחר הצהריים? כדי שמורה יוכל לתת טיפול תרופתי שכזה, עליכם לספק למוסד החינוכי את כל האישורים הרפואיים הדרושים וכן את הסכמתכם בכתב, אחרת ידי הצוות החינוכי כבולות. על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, מחודש ספטמבר 2011, חל על מורים איסור מוחלט לתת לתלמידים תרופות כגון ריטלין, ללא מסמך רפואי ואישור הורים כאמור. 

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך מחודש ספטמבר 2011, אסור למורה לדרוש מתלמיד ליטול תרופה או להתנות המשך לימודים בקבלת טיפול תרופתי

6. דורשים מבנכם ליטול תרופה? אסור לעשות כך

הבן שלכם איננו מרוכז בשיעור ו/או גורם להפרעה בכיתה? על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך מחודש ספטמבר 2011, אסור למורה לדרוש מתלמיד ליטול תרופה או להתנות המשך לימודים בקבלת טיפול תרופתי. 

במקרים קשים במיוחד של הפרעות קשב, ילדכם עשוי להיות זכאי לגמלה מהביטוח הלאומי

7. הילד סובל מ-ADHD חמור? ייתכן שמגיעה לו גמלה

במקרים קשים במיוחד של הפרעות קשב, ילדכם עשוי להיות זכאי לגמלה מהביטוח הלאומי. על פי תקנות הביטוח הלאומי, ילד שרופא מטעם הביטוח הלאומי קבע כי הוא זקוק לטיפול תרופתי קבוע וניתנה לגביו המלצה שלפיה הוא זקוק להשגחה - עשוי לקבל גמלת נכות בשיעור עד 50%. לאחר הגשת תביעה בעניין, ייערך דיון בפני ועדה רפואית, שעל החלטתה ניתן לערער לוועדת ערר.

ההתאמות בדרכי הוראה עוסקות בשימוש בכלים המסייעים לתלמיד בעל לקות למידה לרכוש ידע, מיומנויות והרגלי למידה יעילים במהלך הלימודים

8. התאמות לתלמידים: מהארכת זמן ועד צמצום היקף החומר

התאמות הן שינויים במתכונת ההוראה ו/או במתכונת ההיבחנות, המיועדות לעקוף את הליקוי באופן שיאפשר לתלמיד לרכוש ידע ומיומנויות ולבטא בבחינות את הידע שרכש.   

ההתאמות בדרכי הוראה עוסקות בשימוש בכלים המסייעים לתלמיד בעל לקות למידה לרכוש ידע, מיומנויות והרגלי למידה יעילים במהלך הלימודים (לדוגמה: אסטרטגיות למידה, הטרמה, לימוד אישי ועוד).  

התאמות בדרכי ההיבחנות הן שינויים בתנאי המבחן, אשר ניתנות אך ורק בזמן מבחן ורק במקרים בהם צורת ההיבחנות מושפעת על ידי הלקות באופן שפוגע ביכולתו של התלמיד לבטא בבחינה את הידע שיש לו בתחום בו הוא נבחן (לדוגמה: תוספת זמן, היבחנות באמצעות מחשב, הקראה ועוד).  

על פי עמדת האגף ללקויות למידה והפרעות קשב של משרד החינוך מחודש נובמבר 2014, "הגנת יתר מחלישה את התלמיד, מחזקת בו את החשד שהוא חסר יכולת ופוגעת בתחושת המסוגלות הכללית שלו"

9. התאמות לתלמידים בבחינות הבגרות - רק לאלו שעומדים בקריטריונים של משרד החינוך

על פי עמדת האגף ללקויות למידה והפרעות קשב של משרד החינוך מחודש נובמבר 2014, "הגנת יתר מחלישה את התלמיד, מחזקת בו את החשד שהוא חסר יכולת ופוגעת בתחושת המסוגלות הכללית שלו". משכך, גישת האגף היא שהיקף נרחב של התאמות בדרכי היבחנות ופטור מביצוע מטלות הנדרשות מכלל התלמידים בכיתה, מונע מהתלמיד את ההתנסויות שהן תנאי ללמידה, מזיק להתפתחותו ופוגע ביכולתו ללמוד ולהתקדם בעתיד כמבוגר.

על בסיס האמור ועל בסיס זכאותם של תלמידים עם הפרעות קשב וריכוז וליקויי למידה לשוויון הזדמנויות במיצוי הפוטנציאל הלימודי שלהם, הם יהיו זכאים להתאמות בבחינות הבגרות אך במידה שתתאים לכלל המערכת והגורמים. על פי מסמך התאמות חדש משנת 2014, ההתאמות בבחינות הבגרות יעברו דרך ועדה בית ספרית שתוכל לתת התאמות רק עד להיקף של 10% מתלמידי השכבה וכל מכסה שמעבר לכך, צריכה להיות מאושרת על ידי ועדה מחוזית מתאימה.  

10. ניתן לקבל התאמות גם בפסיכומטרי ואפילו בתיאוריה ללימודי נהיגה

חושבים שההתאמות מסתיימות בבית הספר? טעות. גם בהמשך הדרך, תוכלו לקבל התאמות. בין היתר, ניתן לקבל התאמות במבחנים הפסיכוטכניים בלשכות הגיוס של צה"ל, בבחינות התיאוריה של משרד הרישוי ואפילו בבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין ורואי החשבון. 

הילד משחק בספינר

11. ילדכם סובל מלקות למידה חמורה? ייתכן שאתם זכאים להקלות מס

הורים לילדים הסובלים מלקויות למידה חמורות (ובין היתר הופנו עקב כך לבית ספר לחינוך מיוחד) - עשויים להיות זכאים להקלות מס. זכאות זו כוללת 2 נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה.

 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק חינוך מיוחד זכויות התלמיד
עו"ד אודט מורדוך

קבע פגישה עם
עו"ד אודט מורדוך

עו"ד ומגשרת אודט מורדוך מעניקה ייעוץ משפטי מקצועי ושירותי ליטיגציה במגוון תחומים, כגון: דיני חינוך ועובדי הוראה, דיני ירושה והסכמי...

לפרופיל המלא