נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

נזקי גוף אחרי תאונה: כיצד מחושב הפיצוי?

חישוב הפיצוי המגיע לאדם בגין נזקי גוף לאחר תאונה מהווה סוגיה מורכבת ורבת פנים. יש לבחון כל מקרה לגופו, באמצעות עקרונות חישוב סבוכים

מאת: עו"ד רון אלטרמן | | 4
נזקי גוף אחרי תאונה: כיצד מחושב הפיצוי?

העיקרון המרכזי בחישוב הפיצוי, במקרה של נזקי גוף הוא עיקרון השבת המצב לקדמותו. משמעות העיקרון: חישוב הנזק נעשה מתוך מחשבה מה היה קורה מבחינה כלכלית לניזוק, אילו היה ממשיך בשגרת יומו ביום התאונה, לא היה נפגע ומסלול חייו לא היה מוסט, בעקבות אותה פגיעה.

ברור כי לא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור ולמנוע את התאונה - אך ניתן לערוך אומדן כלכלי של הצרכים השונים - כספיים ואחרים - שיאפשרו לניזוק לחזור למצב הכלכלי שהיה צפוי להימצא בו, אלמלא אירעה התאונה.

הפרמטרים המרכזיים (אך לא הבלעדיים) המשמשים בחישוב אומדן נזק, לצורך פיצוי - הינם גיל הנפגע, הנכות שנגרמה לו עקב התאונה ושכרו לפני התאונה

מהם הקריטריונים לחישוב האומדן?

הפרמטרים המרכזיים (אך לא הבלעדיים) המשמשים בחישוב אומדן נזק, לצורך פיצוי - הינם גיל הנפגע, הנכות שנגרמה לו עקב התאונה ושכרו לפני התאונה. מכאן, עולה בבירור שככל שהנפגע צעיר יותר - יהיה עליו לחיות זמן רב יותר עם המגבלות שיצרה התאונה. לכן, סכום הפיצוי יהיה גבוה יותר בהשוואה לפגיעה דומה לנפגע בגיל מבוגר. 

בנוסף, גובה ההשתכרות לפני התאונה ופוטנציאל ההשתכרות אחריה - מהווים שיקול מרכזי. כך, מי ששכרו היה נמוך טרם התאונה או שכושר ההשתכרות הפוטנציאלי שלו אלמלא התאונה היה נמוך – צפוי  לקבל פיצוי יותר נמוך, יחסית למי ששכרו היה יותר גבוה; או שפוטנציאל ההשתכרות העתידי שלו שנפגע הוא גבוה יותר.

פרמטר הפגיעה בשכר יחושב לרוב  בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית, כאשר ניתן לסטות מהנכות הרפואית למטה ולמעלה בהתאם לעוצמת ההשפעה ביחס לנפגע הספציפי; או  בהתאם לאובדן השכר בפועל שהנכות גורמת לנפגע. בכל מקרה, ככל שהנכות גבוהה יותר - כך הפיצוי יהיה גבוה יותר; וככל שסוג הנכות משמעותי יותר, ביחס לעיסוק של הנפגע - הפיצוי יהיה גבוה יותר.

פסנתרן וירטואוז, למשל, שנפצע באצבעו ולא יכול לחזור לעסוק במקצועו, יקבל פיצוי גבוה יותר בהשוואה לשומר בחניון, מורה בבית ספר או סוכן בורסה

האם ייתכן פיצוי שונה עבור אותו סוג נכות?

בוודאי. ניקח לדוגמה שני אנשים, שנפגעו באצבעם ונקבע להם אחוז נכות קטן יחסית (5%). האחד הוא פסנתרן וירטואוז - והוא אינו יכול לחזור לעסוק במקצועו. לכן, הוא יקבל פיצוי גבוה יותר בהשוואה לשומר בחניון, מורה בבית ספר או סוכן בורסה - שעבורם פגיעה כזו משמעותית הרבה פחות, ביחס ליכולת להתפרנס ממשלח ידם.

מקובל לחלק את הפיצוי לתחומים (פרקים), הנקראים "אבות נזק". בכל אב נזק, נעשה חישוב כספי נפרד. סך הפיצוי הוא סך הסכומים בכל אבות הנזק הרלבנטיים לפגיעה

כיצד מחושב סכום הפיצוי? 

מקובל לחלק את הפיצוי לתחומים (פרקים), הנקראים "אבות נזק". בכל אב נזק, נעשה חישוב כספי נפרד. סך הפיצוי הוא סך הסכומים בכל אבות הנזק הרלבנטיים לפגיעה. חשוב לדעת ולהכיר את עקרונות חישוב הפיצוי, מאחר שלעתים יציג עורך הדין בפני הנפגע המיוצג על ידו את כלל הסכום. יש לקחת בחשבון שבית המשפט עשוי שלא לאשר את כל מרכיבי הנזק, אלא רק חלק מהם ובכל אב נזק לא את כל הסכום הנתבע.

חישוב הפסד שכר לעבר לוקח בחשבון גם הפסד שכר בפועל וכל נזק כלכלי אחר, מסיום תקופת המחלה ועד מועד החישוב - כתוצאה משינויים במשרה, שנגרמו עקב התאונה

מהם אבות הנזק המשמשים לחישוב?

אב הנזק העיקרי בחישוב הפיצוי הכספי הוא הפסד השכר. מדובר בהפסד השכר בעבר, שנגרע מהנפגע עקב התאונה; וגם בהפסד השכר הצפוי בעתיד בשל המגבלות מהתאונה. 

בהפסד השכר בעבר - ייערך חישוב של משכורות והכנסות, שלא שולמו לנפגע בשל התאונה (החל ממועד הפגיעה ועד למועד החישוב). יילקחו בחשבון גובה המשכורת טרם התאונה; ותוספות לשכר טרם התאונה (אם היו צפויות תוספות).

באב נזק זה, נלקחת בחשבון גם תקופת המחלה שנקבעה על ידי רופא המשפחה, הביטוח הלאומי או מומחה רפואי. בהקשר זה, יש לזכור כי בית המשפט עלול לא לקבל תקופות מחלה ממושכות ובלתי סבירות, ביחס לחומרת הפגיעה (ואז לא לזכות בפיצוי בגין חלק מימי המחלה).

חישוב הפסד שכר לעבר לוקח בחשבון גם הפסד שכר בפועל וכל נזק כלכלי אחר, מסיום תקופת המחלה ועד מועד החישוב - כתוצאה משינויים במשרה, שנגרמו עקב התאונה. כך, למשל: עובד שחזר לעבודה, אבל חזר להיקף של חצי משרה בלבד בשל מגבלותיו או שינה תפקיד, יוכל לתבוע את ההפרשים  אותם הוא מפסיד.

חישוב הפסד השכר העתידי מנסה לצפות כיצד תשפיע הנכות שנקבעה לנפגע, על הכנסותיו בעתיד

כיצד מחושב הפסד שכר עתידי?

חישוב הפסד השכר העתידי מנסה לצפות כיצד תשפיע הנכות שנקבעה לנפגע, על הכנסותיו בעתיד. מדובר בחישוב תיאורטי, שהרי אפילו נפגע קשה יכול לבסוף להרוויח יותר ממה שהרוויח טרם התאונה, אבל גם ההשערה בעניין זה מבוססת על הנחות מקובלות שמסייעות בעריכת החישוב. כך, למשל: אפשר לקחת כהפסד עתידי את ההפסד הנוכחי, בעת החישוב של הנפגע (שנאלץ לדוגמה לחזור לעבוד בחצי משרה בלבד) - וללמוד מכך כי גם בעתיד, הוא ימשיך להפסיד מדי חודש, כפי שהוא מפסיד בהווה, בשל חלקיות המשרה.

דרך נוספת לחישוב הפסד שכר עתידי היא להתייחס לאחוז הנכות שנקבע, כמדד להפסד. כך, מי שיש לו 10% נכות צפוי להפסיד 10% משכרו, גם במשך כל תקופת עבודתו בעתיד. זהו הפיצוי שיידרש עבורו, במסגרת אב נזק זה. אפשר לקחת את הנכות הרפואית כבסיס ולקבוע שיעור כפול ממנה במצב שבו הנכות מפריעה מאוד בסוג העבודה של הנפגע. 

מאחר שמדובר בפגיעה פוטנציאלית בשכר, הנפגע יוכל להיעזר בנתונים על עובדים דומים שמרוויחים יותר לעומתו; או על הסכם עבודה שיש בו משום אפשרות לקידום ושיפור עתידי בשכר, שנמנעים ממנו בשל אחוזי הנכות.

אב נזק מרכזי נוסף, הקשור אף הוא להפסד השכר, אך מחושב בנפרד - הוא הפסד פנסיה. הפחתה בשכר בעקבות התאונה, מביאה גם להפסד בשיעורי הפנסיה

אילו אבות נזק נוספים קיימים, לצורך חישוב הפיצוי?

אב נזק מרכזי נוסף, הקשור אף הוא להפסד השכר, אך מחושב בנפרד - הוא הפסד פנסיה. הפחתה בשכר בעקבות התאונה, מביאה גם להפסד בשיעורי הפנסיה (ההפרשה לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים תהיה נמוכה יותר בשל התאונה והשכר שפחת; והגמלה, בסופו של דבר, תהיה נמוכה יותר - לעומת מה שהיה צפוי לנפגע  אלמלא נפגע בתאונה). 

אב נזק אחר שיש לקחת בחשבון: הוצאות שהוציא הנפגע, בשל הצורך להשתתף בעלות הטיפול הרפואי, הנסיעות לטיפול ותרופות שונות להן נזקק. במקרים המתאימים, החישוב יכלול הוצאות מסוג זה, הצפויות גם בעתיד. כך, למשל: נסיעות לטיפולי פיזיותרפיה הצפויים בעתיד הן הוצאות בנות פיצוי, המחושבות במסגרת אב הנזק המדובר.

אב נזק אחר, המחושב בנפרד - הוא הניידות. במסגרת אב נזק זה, מפוצה הנפגע - בעיקר הנפגע שנפגע בגפיו התחתונות - בשל העובדה שהוא נזקק לנסיעות רבות יותר (על ההוצאות הכרוכות בהן) משהיה נזקק להן אלמלא התאונה

מהי ניידות, וכיצד היא מחושבת?

אב נזק אחר, המחושב בנפרד - הוא הניידות. במסגרת אב נזק זה, מפוצה הנפגע - בעיקר הנפגע שנפגע בגפיו התחתונות - בשל העובדה שהוא נזקק לנסיעות רבות יותר (על ההוצאות הכרוכות בהן) משהיה נזקק להן אלמלא התאונה. לעתים גם מדובר בצורך ברכב גדול ויקר יותר, מזה שהיה לנפגע בעבר - ורכב המותאם לאחסון אביזרים אורתופדיים שונים.

אב נזק - עזרים וטיפולים רפואיים: יש להוכיח במקרה זה כי הנפגע זקוק לעזרים וטיפולים, שאינם ניתנים במסגרת סל הבריאות מטעם קופות החולים

כיצד מחושב אב הנזק של עזרים וטיפולים רפואיים?

אב נזק נוסף קשור בעזרים וטיפולים רפואיים עתידיים, שהנפגע צפוי להזדקק להם, עקב התאונה. יש להוכיח במקרה זה כי הנפגע זקוק לעזרים וטיפולים, שאינם ניתנים במסגרת סל הבריאות מטעם קופות החולים. 

כך, למשל: יש פרוטזות וכיסאות גלגלים שונים, שאינם מכוסים במסגרת הרפואה הציבורית. אם הנפגע זכאי לאביזרים אלה, הפיצוי יתחשב בכך (כמו גם בבלאי עתידי; ובצורך להחליף את האביזרים מעת לעת). 

נזק לא ממוני, שתי שיטות חישוב: 1. בעקבות תאונת דרכים - נקבעת לפי פונקציה מתמטית קבועה. הפיצוי הוא אחיד ותלוי בנכות, בגיל ובימי אשפוז. 2. במקרה של תאונות שאינן תאונות דרכים - חישוב הנזק נעשה על פי הפסיקה במקרים דומים, כבסיס להתייחסות

כיצד מחושב נזק בלתי ממוני?

אב הנזק האחרון שנסקור שונה מאלה שקדמו לו ונקרא נזק בלתי ממוני (נזק בשל הכאב והסבל שנגרמו לנפגע בעקבות התאונה; ובשל הסבל החברתי והאישי הצפויים לו בעתיד, בשל נכותו). במקרים כאלה, אין פרמטרים לחישוב מדויק ואי אפשר לנקוט בעיקרון "השבת המצב לקדמותו". 

לצורך חישוב נזק זה, ננקטות שתי שיטות. השיטה הראשונה - בעקבות תאונת דרכים - נקבעת לפי פונקציה מתמטית קבועה. הפיצוי הוא אחיד ותלוי בנכות, בגיל ובימי אשפוז. השיטה השנייה - במקרה של תאונות שאינן תאונות דרכים - חישוב הנזק נעשה על פי הפסיקה במקרים דומים, כבסיס להתייחסות.

נפל ונפגע - ממי יקבל פיצוי?

לסיכום: חשוב לשים לב שלאחר חישוב הפיצוי, ברוב המקרים יש להפחית ממנו את תגמולי הביטוח הלאומי ששולמו עקב התאונה. כדי לדעת לאמוד את הנזק בצורה נכונה, למקסם את הפיצוי המגיע ביחס לכל פגיעה, ובכדי שלא לנהל הליך ארוך וממושך בציפייה לקבל פיצוי שאינו ריאלי לפגיעה חשוב להגיש את התביעה על ידי  עורך דין בקי בתחום, שיוכל לאתר את אבות הנזק הרלוונטיים - ולמצות עבור הנפגע את מקסימום הפיצוי האפשרי. והעיקר שנהיה בריאים. 

* סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אחוזי נכות חישוב פיצויים תאונות הפסד שכר
עו"ד רון אלטרמן

קבע פגישה עם
עו"ד רון אלטרמן

עו"ד אלטרמן בעל רישיון לעריכת דין משנת 1968 ורישיון נוטריון משנת 1988. לעו"ד אלטרמן ותק של עשרות שנים בתחום הנזיקין...

לפרופיל המלא