משפטי– זאפ
משפטיפליליםעבירה פליליתחקירה בעבירות מין: מה לעשות?

חקירה בעבירות מין: מה לעשות?

זומנתם לחקירה משטרתית בעקבות תלונה על עבירת מין נגדכם? גם אם אתם בטוחים לגמרי בחפותכם - מומלץ להתכונן לחקירה בהדרכת עורך דין

30.07.18
תאריך עדכון: 30.07.18
6 דק'
חקירה בעבירות מין: מה לעשות?

חשודים בעבירה כלשהי? בין אם אתם חפים מפשע, אינכם בטוחים בחפותכם או שברור לכם כי ביצעתם את העבירה הפלילית - יש לזכור שאמנם את אשמתכם או חפותכם יש לברר בבית המשפט אך לגרסתכם בחקירה הראשונה במשטרה ניתן משקל רב בהליך המשפטי. לכן, יש חשיבות רבה בהגעה לחקירה במשטרה כשאתם מוכנים לכך (אין זה משנה מהי העבירה בנוגע אליה אתם נחקרים). 

הגרסה שתמסרו בחקירה תשמש מאוחר יותר הן את התביעה והן את ההגנה במשפטכם; הדברים שנאמרו בחקירה ישמשו ראיה מרכזית. גם אם תחליטו לשמור על שתיקה בחקירה, הדבר ישפיע על ההגנה במשפט. 

שימו לב: בין היתר, מטרתכם היא כי הגרסה שתציגו - לא תשמש את התביעה וכי לא תפלילו את עצמכם. הדבר נכון שבעתיים במקרים בהם מדובר בתלונה על עבירות מין (פעמים רבות בית המשפט נדרש להכריע בין הגרסה שלכם לבין גרסת המתלוננת). 

הדברים שתאמרו בחקירה והאופן בו תאמרו את הדברים - בהחלט עשויים להוות שיקול משמעותי עבור בית המשפט, ביחס לאמינות הגרסה שלכם, כאשר ביהמ"ש נדרש להכריע בין גרסתכם לבין גרסת המתלוננת

מדוע כה חשוב להתכונן לחקירה גם אם אני בטוח בחפותי?

יש לדעת כי גם אם אתם בטוחים בחפותכם - מאחר שמדובר בגרסה מול גרסה - לעיתים האופן שבו אתם מציגים את גרסתכם עלול לשמש בהמשך את התביעה. 

הדברים שתאמרו בחקירה והאופן בו תאמרו את הדברים - בהחלט עשויים להוות שיקול משמעותי עבור בית המשפט, ביחס לאמינות הגרסה שלכם, כאשר ביהמ"ש נדרש להכריע בין גרסתכם לבין גרסת המתלוננת. 

זאת ועוד: מטבע הדברים, אדם שנמצא בחקירה פלילית בפעם הראשונה - חושש מהחקירה ונמצא בלחץ לקראת החקירה. הלחץ גדול אף יותר בעבירות מין, שיש עליהן אות קלון חברתי, הענישה הצפויה מחמירה ומוטלות מגבלות קשות הפוגעות בשגרת החיים, גם לאחר ריצוי העונש במלואו. 

כך, החשש והלחץ גורמים לנחקרים לומר דברים שבהמשך ייעשה בהם שימוש, כדי לקעקע את אמינותם, וכדי להצביע על הודאה בעבירה, ולו חלקית. במצב שכזה, הדברים שיאמר הנחקר גורמים לו יותר נזק מתועלת בעת ניהול המשפט. יש נחקרים המגיעים לחקירה חסרי ביטחון - ונענים לספקות המועלים על ידי חוקרי המשטרה. ספקות כאלה, אם ישנם - צריכים להתברר בבית המשפט (ולא להתברר בחקירה המשטרתית). יתרה מכך: החשש והלחץ גורמים לחוסר ביטחון ולעתים אף להכחשה מיותרת ושגויה של הנסיבות או חלקן. 

שימו לב: ככל שהשקר יותר בולט וחזק - כך יגבר הקושי של בית המשפט לקבל את גרסתכם בהמשך

הכחשה של הנסיבות או חלקן? מדוע שאני אשקר אם אני בטוח בחפותי?

נניח שאדם פגש מישהי באפליקציית היכרויות: הם נפגשו, קיימו יחסי מין - ולאחר מכן הוגשה על ידה תלונה נגדו, בטענה כי ביצע בה עבירת מין

אדם כזה עלול לרצות לנסות להרחיק את עצמו מכל חשד ולשקר בחקירה. ייתכן שאינו רוצה שהדבר ייוודע ברבים, מאחר שהוא נשוי, או מתבייש בשימוש באפליקציית הכרות או שהוא חושש לשמו הטוב (אם עצם הגשת התלונה ייוודע ברבים). ייתכן גם שיחשוב, בטעות, שהכי נכון עבורו להרחיק את עצמו ככל שניתן מהאירוע.

שימו לב: ככל שהשקר יותר בולט וחזק - כך יגבר הקושי של בית המשפט לקבל את גרסתכם בהמשך (אפילו אם הגרסה אמיתית).

די לעבירות מין

מה כדאי לקחת בחשבון כשמתכוננים לחקירה?

ראשית, אדם אינו יודע תמיד מה מותר ומה אסור על פי חוק. הכוונה אינה למעשים פליליים שברור שהם אסורים (כגון: אונס או תקיפה מינית). כך, למשל: ישנם מקרים פחות מובהקים (פערי גיל - שחלקם מותרים וחלקם אסורים; סוגיות של הסכמה ואי הסכמה - של מי שנמצאים תחת השפעה של סמים או אלכוהול). לגבי מצבים אלה, החוק והפסיקה קובעים דברים שאינם ידועים לכל הציבור. כידוע, אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש.

התייעצות עם עורך דין תוכל להבהיר לכם מראש, לפני החקירה, מה מצבכם ביחס לסוגיות הנחקרות; ותאפשר לכם לספק את גרסתכם בחקירה המשטרתית, בהתאם. 

מטרתכם בחקירה הראשונה לסייע לחוקרים לאתר כל מידע וראייה, העשויים לתמוך בגרסתכם, ולנקות אתכם מהחשד

האם כדאי לשתף את החוקרים בראיות שונות שיש לי?

בהחלט. מטרתכם בחקירה הראשונה לסייע לחוקרים לאתר כל מידע וראייה, העשויים לתמוך בגרסתכם, ולנקות אתכם מהחשד. לכן, ככלל אל תסתירו את הקשר - אלא הציגו ראיות התומכות בגרסתכם שמדובר ביחסי מין בהסכמה (המחיר של קעקוע האמינות שלכם גבוה בהרבה מאשר הפגיעה האפשרית בשמכם). 

כך, למשל: הציגו בחקירה הודעות SMS ששלחה לכם המתלוננת, המעידות על האופי הרומנטי או המיני של הקשר שלכם; הציגו כל התכתבות או קשר מתועד ביניכם, שיעיד על אופי הקשר. 

בעבירות שבהן ההכרעה היא בין גרסת החשוד לגרסת המתלוננת, אחד הדברים החשובים הוא לצמצם את אזורי המחלוקת שבין הגרסאות, ולהתמקד ביסוד ההסכמה

מה כדאי להצניע במהלך החקירה?

בעבירות שבהן ההכרעה היא בין גרסת החשוד לגרסת המתלוננת, אחד הדברים החשובים הוא לצמצם את אזורי המחלוקת שבין הגרסאות, ולהתמקד ביסוד ההסכמה. 

ברמה המשפטית, עניין ההסכמה והמודעות להסכמה חשובים. לכן, כדאי שלא להראות פקפוק או להעלות השערות בנוגע למתן ההסכמה לקיום היחסים ולמודעות להסכמה. אם יש פקפוק בנוגע לכך, על הפקפוק להתברר בבית המשפט. 

כך, למשל: הגיל המותר לקיום יחסי מין מלאים הוא מעל 16 שנים. אם הודיתם בחקירה שידעתם שגיל המתלוננת הוא מתחת לגיל המותר, הרי שהודיתם בביצוע העבירה. גם אם היחסים היו בהסכמתה המלאה של המתלוננת. 

התייחסות מוגזמת למצב שכרותה של המתלוננת יזיק לכם, שכן הדבר יכול לעורר טענה בנוגע לחוסר יכולתה לתת הסכמתה ליחסי המין, בשל השפעת האלכוהול

האם לספר בחקירה על שימוש באלכוהול או סמים?

התייחסות מוגזמת למצב שכרותה של המתלוננת יזיק לכם, שכן הדבר יכול לעורר טענה בנוגע לחוסר יכולתה לתת הסכמתה ליחסי המין, בשל השפעת האלכוהול. לכן מוטב להימנע מביטויים כמו "היא היתה מסטולה לגמרי", שנחקר עשוי לומר מתוך מחשבה תמימה שהיות המתלוננת כה שיכורה יפגע אנושות במהימנות תלונתה. 

עורך דין הבקי בתחום הפלילי יידע להצביע על נקודות משמעותיות שאותן מבררים בבית המשפט, וחשוב להתייחס אליהן בחקירה; דברים שכדאי להדגיש בעת מסירת הגרסה

מדוע חשוב להיעזר בהדרכה של עורך דין כשמתכוננים לחקירה בעבירות מין?

עורך דין המתמחה בתחום יוכל לייעץ לכם מה לעשות ולא לעשות בחקירה, מה כדאי להדגיש ומה כדאי להצניע, כדי לחזק את גרסתכם. עורך דין הבקי בתחום הפלילי יידע להצביע על נקודות משמעותיות שאותן מבררים בבית המשפט, וחשוב להתייחס אליהן בחקירה; דברים שכדאי להדגיש בעת מסירת הגרסה; ונקודות חולשה עיקריות, שכדאי לדון בהן במשפט (אך לא בחקירת המשטרה).

* עו"ד גיא עין צבי הוא סניגור פלילי העוסק בפשיעה חמורה ומתמחה בייצוג עברייני מין. 

** האמור בכתבה זו אינו במקום ייעוץ משפטי, וכל מקרה יש לבחון לגופו. מי שמסתמך על המאמר במקום ייעוץ לפני החקירה עושה זאת על אחריותו בלבד

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום