משפטי– זאפ
משפטידיני נזיקין ופיצוייםתאונות דרכיםפיצוי נזיקין בגין מות הנפגע - מדריך

פיצוי נזיקין בגין מות הנפגע - מדריך

הנורא מכל קרה, ואדם קרוב לכם נפטר בעקבות רשלנות של צד שלישי, תאונת דרכים או תאונת עבודה? כדאי שתדעו כי דיני הנזיקין מתייצבים לצד התלויים במנוח ויורשיו

05.08.18
תאריך עדכון: 05.08.18
8 דק'
פיצוי נזיקין בגין מות הנפגע  - מדריך

לעתים מתרחשים מקרים טראגיים, שבהם אדם מוצא את מותו כתוצאה מאירוע נזיקי, שנגרם בשל רשלנות והתנהגות בלתי סבירה של אדם אחר, מוסד ציבורי או פרטי או בתאונה. 
כך, למשל: תאונת דרכים, טיפול רפואי רשלני, תאונת עבודה, תאונה בשל תשתיות ציבוריות או פרטיות לקויות, תאונה במהלך נופש או מוות בעקבות תקיפה אלימה. 

במקרה של מוות בעקבות תאונה, כל מי שהיו תלויים במנוח לפרנסתם וקיומם, המוגדרים על פי רוב כילדיו והאלמן/ה, זכאים לפיצוי על האובדן שחוו עם מותו

מי זכאי לפיצוי בעקבות מוות בתאונה נזיקית?

במקרים אלה - כל מי שהיו תלויים במנוח לפרנסתם וקיומם, המוגדרים על פי רוב כילדיו והאלמן/ה, זכאים לפיצוי על האובדן שחוו עם מותו. יחד עם התלויים, גם ליורשיו החוקיים של המנוח - על פי צוואה או על פי דיני ירושה - יש זכות לפיצוי. 

בחלק מגדול מהמקרים, התלויים והיורשים הם אותם אנשים. עם זאת, לא בהכרח מדובר באותם אנשים. כך, למשל: צאצא (ילדו של המנוח) בגיר הוא יורש - שכבר אינו תלוי במנוח.

קשה לחשב פיצוי לניזוק שעבר תאונה, אך נשאר בחיים. קיימים מספר אבות נזק, לפיהם מחושב הפיצוי 

כיצד מחושב הפיצוי?

ראשית, נציין כי קשה לחשב פיצוי לניזוק שעבר תאונה, אך נשאר בחיים (קשה לדעת מה יילד יום בעניינו, בעקבות הפגיעה). 

לעומת זאת, הפיצוי של ניזוק מת קל יותר לחישוב (אין כל שאלה בדבר העתיד: למרבה הצער, ברור שהמנוח לא יוכל להשתקם או לחזור לפעילות מלאה או חלקית כמו הניזוק החי). 

יחד עם זאת, הטיפול בתיק כזה כלל אינו קל: מדובר בחיים שנגדעו ובמשפחה שנותרה ללא אדם יקר; למעשה, הפיצוי מחייב לשים "תג מחיר" על חיים של אדם וחישוב כלכלי של תרומתו למשפחתו לפני מותו. קיימים מספר אבות נזק, לפיהם מחושב הפיצוי (על פי רוב, קיימות נוסחאות ברורות יחסית לחישוב הפיצוי).

אבות הנזק המקובלים בחישוב הפיצוי במקרה זה: נזק לא ממוני, אובדן הכנסת המנוח, אובדן שירותי המנוח והוצאות שנגרמו למשפחה בעקבות המוות

מהם אבות הנזק לפיהם מחושב הפיצוי של העיזבון של מי שמת בעקבות אירוע נזיקי?

חישוב הפיצוי מתחלק לאבות נזק שונים, המהווים את רכיבי פיצוי. הסכום הנתבע בבית המשפט הוא חישוב כולל של כל אבות הנזק, אך בכל אחד מהם פוסק בית המשפט בנפרד. ייתכן שהפיצוי בפועל יהיה רק על חלק מאבות הנזק (ולא על כולם). 

אבות הנזק המקובלים בחישוב הפיצוי במקרה זה: נזק לא ממוני, אובדן הכנסת המנוח, אובדן שירותי המנוח והוצאות שנגרמו למשפחה בעקבות המוות.

הנזק הלא ממוני הנו רכיב המפצה את התא המשפחתי שסבל אובדן, עבור החיים שהסתיימו בטרם עת

מהו נזק הלא ממוני?

הנזק הלא ממוני הנו רכיב המפצה את התא המשפחתי שסבל אובדן, עבור החיים שהסתיימו בטרם עת. בעת חישוב הנזק הלא ממוני, מביאים בחשבון גם את סבלו של המנוח ברגע הפטירה ואת אובדן הנאות החיים שנגרם לו, בשל מותו בטרם עת. 

בכל הקשור לסבלו של המנוח, ברור כי נסיבות אכזריות יותר או כואבות יותר (כגון: תהליך שנמשך זמן לעומת מוות מיידי בחטף) עשויות להגדיל את גובה הפיצוי. חישוב אובדן הנאות החיים מתייחס לעובדה שהמנוח  לא יוכל לראות יותר את משפחתו, לבלות וליהנות. גם לכך יש לתת ביטוי כספי. 

גובה הנזק הלא ממוני קשור באופן הדוק לגילו של המנוח. ככל שמת בגיל צעיר יותר - כך גובר הסיכוי שהפיצוי הלא ממוני עבור מותו יהיה גבוה יותר. כך, למשל: ילד שנהרג בטרם עת - סביר להניח שחישוב הנזק הלא ממוני של אובדן הנאות החיים שלו, יהיה גבוה יותר מהחישוב אצל קשיש (שרוב חייו והנאותיו כבר מאחוריו, ויש המביאים בחשבון גם את מצב בריאותי הלקוי ממילא בשל גיל מבוגר).

החישוב של הפיצוי באב נזק זה נעשה על בסיס מקרים דומים בפסיקה ונתון לשיקול דעת של בית המשפט. יחד עם זאת,  על פי קביעת המחוקק, בתאונות דרכים ישנו סכום קבוע בגין רכיב פיצוי זה, העומד כיום על כ-43,000 שקלים 

כיצד מחושב הנזק הלא ממוני?

החישוב של הפיצוי באב נזק זה נעשה על בסיס מקרים דומים בפסיקה ונתון לשיקול דעת של בית המשפט. יחד עם זאת, יש לדעת כי על פי קביעת המחוקק, בתאונות דרכים ישנו סכום קבוע בגין רכיב פיצוי זה, העומד כיום על כ-43,000 שקל. בתיקים שאינם תאונות דרכים, הסכומים הנפסקים עבור אב נזק זה גבוהים לפחות פי 10 מסכום זה ולפעמים גם פי 20. 

הפסד הכנסות המנוח - חישוב זה מפצה את התלויים גם בגין הפסד ההכנסות הצפוי בתקופת הפנסיה של המנוח ואובדן תרומתה ותרומת קצבת הזקנה וכן קצבאות אחרות לתא המשפחתי

מהו הפסד הכנסות המנוח?

בבואו לחשב את הפסד הכנסות המנוח לתא המשפחתי, בית המשפט מניח שתי הנחות מרכזיות. ההנחה הראשונה היא כי שכרו של המנוח מעבודתו לא ישולם יותר לתא המשפחתי לאחר מותו - וכי למשפחה מגיע פיצוי, בגין אובדן ההכנסות. ההנחה השנייה היא כי יש לקזז מהערכת אובדן ההכנסות לתא המשפחתי את ההוצאות שנדרשו למנוח, בעודו בחיים - מזון, נסיעות, ביגוד והוצאות אחרות שנזקק להן (ולא יוציא יותר בעתיד). 

חישוב זה מפצה את התלויים גם בגין הפסד ההכנסות הצפוי בתקופת הפנסיה של המנוח ואובדן תרומתה ותרומת קצבת הזקנה וכן קצבאות אחרות לתא המשפחתי.

במסגרת אב נזק זה, היורשים של המנוח זכאים לפיצוי נוסף, מעבר לפיצוי לו זכאים התלויים. הפיצוי הנוסף מגלם חישוב של הכספים והרכוש שהמנוח יכול היה לחסוך ולצבור, אלמלא מותו, ואז להוריש את אלו ליורשיו.

'שיטת הידות'- נוסחה זו מחשבת את אובדן ההכנסות, בקיזוז חלקו היחסי של המנוח בהוצאות של התא המשפחתי מיום מותו

כיצד מחושב גובה הפיצוי עבור אובדן ההכנסות לתא המשפחתי?

כדי להימנע ממחלוקות, נקבעו בחוק שתי נוסחאות מתמטיות. השיטה מכונה 'שיטת הידות'- נוסחה זו מחשבת את אובדן ההכנסות, בקיזוז חלקו היחסי של המנוח בהוצאות של התא המשפחתי מיום מותו. 

הנוסחה השנייה מבקשת לחשב את האובדן שנגרם לתא המשפחתי עקב יכולתו האפשרית של המנוח לחסוך בעתיד, אלמלא מותו בתאונה. גם כאן נקבעה שיטה מתמטית לחישוב רכיב החיסכון הפוטנציאלי. כך, למשל: בעניינו של רווק ללא ילדים - רכיב החיסכון הינו 30% מההכנסות ורכוש המנוח בעת מותו. 

מכאן ואילך, נמדדים אחוזי החיסכון שהפסידו היורשים לפי מבנה התא המשפחתי. ככל שהתא גדול יותר, כך יכולת החיסכון קטנה שהרי תא משפחתי שבו בעל ואשה יכול לחסוך יותר מאשר כזה שנדרש לפרנס ולקיים גם 4 ילדים (אך בכל מקרה, לא ייתכן שחישוב פיצוי זה יעלה על גובה הכנסותיו  של המנוח בניכוי חלקו בצריכה). 

אובדן שירותי המנוח - בחישוב אב נזק זה, יבחן בית המשפט את מספר הילדים שיש בתא המשפחתי; ככל שהילדים גדולים יותר - כך ההנחה היא כי פוחת הצורך בעזרת המנוח לתא המשפחתי

מהו פיצוי בגין אובדן שירותי המנוח?

אב נזק נוסף בחישוב הפיצוי עבור מותו של אדם בתאונה נזיקית הינו אובדן שירותי המנוח. כמו כל אדם, המנוח (בחייו) סייע לתא המשפחתי: הוא הסיע את הילדים לחוג, סייע להם בשיעורי הבית, סייע בכביסה, בבישול, החלפת מנורה וכו'. 

עם מותו, כל המטלות הללו מועברות לבני משפחה אחרים בבית. לעתים יידרש לתא המשפחתי אדם חיצוני, שיבצע את כל המטלות האלה במקומו (בשכר).  

בחישוב אב נזק זה, יבחן בית המשפט את מספר הילדים שיש בתא המשפחתי; ככל שהילדים גדולים יותר - כך ההנחה היא כי פוחת הצורך בעזרת המנוח לתא המשפחתי. בהתאם, אובדן שירותי המנוח בשל מותו מורגש פחות. 

ישנם מקרים בהם המנוח תמך תמיכה משמעותית בבן או בת זוג חולה (מוגבל בעצמו). גם דבר זה יבוא לידי ביטוי בפיצוי מוגדל, לעומת מצב שבו בן הזוג שנותר בחיים עצמאי (ולא נדרש לעזרה חיצונית משמעותית). 

אב הנזק הרביעי והאחרון מחשב את הפיצוי המגיע למשפחת המנוח בגין כל הוצאות הקבורה שלו (כולל הנחת מצבה על קברו). על פי רוב, אב נזק זה לא יכלול פיצוי עבור הוצאות האבל ומנהגי אבלות. 

מותו של אדם מזכה את התלויים בו בקצבאות מהביטוח הלאומי - קצבת שארים או קצבת תלויים, הניתנת כאשר המוות אירע בתאונת עבודה. קצבאות אלה מנוכות ומופחתות מהפיצוי הכולל, על פי כל אבות הנזק

האם מתחשבים בקצבאות השארים או התלויים שמשלם הביטוח הלאומי?

מותו של אדם מזכה את התלויים בו בקצבאות מהביטוח הלאומי - קצבת שארים או קצבת תלויים, הניתנת כאשר המוות אירע בתאונת עבודה. קצבאות אלה מנוכות ומופחתות מהפיצוי הכולל, על פי כל אבות הנזק. רק ההפרש ישולם למשפחה על ידי הגורם המזיק או חברת הביטוח שלו (אם היה מבוטח). מאידך לא מנכים מהפיצוי תגמולים שמשולמים מאת ביטוחי חיים, ביטוחי מנהלים וברוב המקרים (אך לא כולם) גם מקרן הפנסיה.

פיצוי בעקבות התאונה
 

לסיכום: פטירה של אדם בנסיבות של רשלנות, תאונת דרכים, תאונת עבודה - כואבת מאוד לתלויים בו וליורשיו. פיצוי אמנם אינו יכול לכסות על הריק והאובדן שהשאיר המנוח לאחר מותו - אך בהחלט יכול לאפשר את השיקום הכלכלי של התא המשפחתי והעמדת התא המשפחתי באותו מצב כלכלי שהיה עומד בו, אלמלא המוות. כמובן, נאחל בריאות ואריכות ימים לכולם, וכי לא נדע תאונות ואירועים טרגיים, המביאים לפגיעה בגוף או למוות.

* עו"ד רון אלטרמן (משרד עו"ד ונוטריון - מיכאל אלטרמן) מתמחה בדיני נזיקין.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

אלטרמן מיכאל - משרד עורכי דין

אלטרמן מיכאל - משרד עורכי דין

עו"ד אלטרמן בעל רישיון לעריכת דין משנת 1968 ורישיון נוטריון משנת 1988. לעו"ד אלטרמן ותק של עשרות שנים בתחום הנזיקין, בניהול תביעות מול חברות ביטוח ובהופעות בתביעות בבתי המשפט. עו"ד אלטרמן חבר פורום הנזיקין בלשכת עורכי הדין. למשרד יותר מ-52 שנות ניסיון בתביעות נזקי גוף מכל הסוגים: תאונות דרכים, תאונות עבודה, מחלות מקצוע, תביעות רשלנות רפואית, תביעות נגד עיריות ורשויות מקומיות (מכשולי מדרכות, כבישים ועוד), תביעות תאונות תלמידים המשרד מתמחה בייצוג מול המוסד לביטוח לאומי ומול הוועדות הרפואיות הפועלות בו במגוון תחומים: תביעות תאונות עבודה, מחלות מקצוע, נכות כללית, ילד נכה המשרד פועל בבית הדין לעבודה בתביעות ובערעורים כנגד המוסד לביטוח לאומי. המשרד מתמחה בתביעות לפי פוליסות ביטוח: תביעות ביטוחי חיים ומנהלים (אי כושר עבודה או נכות) תביעות ביטוחי בריאות ביטוחי רכב כאשר חברת הביטוח מסרבת לשלם (גניבה או נזק לרכוש) תביעות ביטוחי דירות, בתים ועסקים (נזקי פריצה או נזק לרכוש) המשרד עוסק בהסכמי מכר דירות, בתים וחנויות מיד שנייה וברישום זכויות (טאבו, מנהל מקרקעי ישראל וחברות משכנות). בנוסף, המשרד מספק את כל השירותים הנוטריוניים ועוסק בהכנת צוואות, הוצאת צווי ירושה וצווי קיום צוואה, ייפויי כוח מתמשך.

אובדן כושר עבודה, רשלנות רפואית, רשלנות רפואית, ביטוח לאומי, תביעות בבית משפט, תביעות חברות ביטוח, נזיקין ותאונות, נוטריון, מקרקעין ונדל"ן, משרד הבטחון ונכי צה"ל, תביעות כספיות, תאונות אישיות, מחלות קשות, סיעוד, טיפול מול משרד הבריאות, פנסיה נכות, פנסיה רפואית, ביטוח לאומי, תביעות כנגד משרד הבטחון, תביעות ביטוח, נזקי גוף, תאונות עבודה, תאונות דרכים, צוואה נוטריונית, תצהיר נוטריוני, ייפוי כוח, תרגום נוטריוני, הסכמי מכר, חוזי שכירות, ייפוי כח מתמשך, ייפוי כח, ירושות וצוואות, ילד נכה, גמלת זקנה, פטור ממס הכנסה, מוגבלים בניידות, נפגעי תאונות, נכות כללית, נפגעי עבודה, רשלנות רפואית בשיניים, רשלנות רפואית בבתי חולים, רשלנות רפואית בקופת חולים, אובדן כושר עבודה

האם מאמר זה עזר לך?

צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
אלטרמן מיכאל - משרד עורכי דין

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה