נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

רישיונכם נפסל בגלל צבירת נקודות? יש מה לעשות!

מהי המשמעות של צבירת נקודות וכיצד ניתן להפחית ואף לבטל את פסילת הרישיון בגינן?

מאת: עו"ד אמנון בן נעים | | 3
רישיונכם נפסל בגלל צבירת נקודות? יש מה לעשות!

בניסיון לצמצם ככל האפשר את מספר תאונות הדרכים מונהגת בישראל "שיטת ניקוד לעבירות תעבורה", המעוגנת בסעיף 69 א' לפקודת התעבורה (נוסח חדש, תשכ"א-1961) ובחלק ז' לתקנות התעבורה (תשכ"א-1961) ושבמסגרתה מדורגות העבירות השונות ביחס לחומרתן. 
ע"פ שיטה זו, בכל פעם שנהג עובר על אחת מעבירות התעבורה המנוקדות, נצברות לחובתו (בנוסף לדו"ח) גם הנקודות בגינה וכאשר מספר הנקודות שנצברו לאותו נהג עובר את סף המינימום המוגדר – רשאי משרד הרישוי להטיל עליו "אמצעי תיקון" שונים ואף לפסול את רישיונו לתקופה של שלושה או תשעה חודשים. 

בשל ההשלכות של צבירת הנקודות ובהתחשב בעובדה שלא פעם נעשות טעויות ע"י המערכת הממוחשבת של משרד הרישוי - בכל מקרה של קבלת דו"ח שבצידו ניקוד, מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום ולבדוק האם ניתן לתקן את סעיף האישום לסעיף מקל יותר שאינו מחייב בנקודות, למחוק את הניקוד, או אף לבטל את העונש. 

הדירוג נע בין עבירות קלות מאוד (שאין ניקוד בצידן), עבירות קלות יחסית (שהניקוד בגינן הוא 2 נקודות) ועד לעבירות חמורות (שהניקוד בגינן הוא 10 נקודות)

youtube video

כמה נקודות נרשמות בגין כל עבירת תעבורה?

עבירות התנועה והניקוד בגין כ"א מהן, מוגדרים בתוספת השישית לתקנות ומפורטים גם באתר משרד התחבורה, כאשר הדירוג נע בין עבירות קלות מאוד (שאין ניקוד בצידן), עבירות קלות יחסית (שהניקוד בגינן הוא 2 נקודות) ועד לעבירות חמורות (שהניקוד בגינן הוא 10 נקודות). 

עבירות ללא ניקוד: עבירות חנייה, נהיגה ללא ביטוח, בלימת פתע ועוד

דוגמאות לעבירות ללא ניקוד:

• עבירות חנייה

• נהיגה ללא מסמכים

• סירוב למסור פרטים ו/או מסמכים לשוטר

• נהיגה ללא ביטוח

• בלימת פתע

• אי האטה (לפני מסילה/ליד רכב המסיע ילדים וכו')

על נסיעה בלי הפעלת אורות כנדרש, תקבלו שתי נקודות

דוגמאות לעבירות שבגינן 2 נקודות:

• נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה

• נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

• אי לבישת אפוד זוהר

אם לא תחגרו חגורת בטיחות (כאשר אתם הנוסעים ולא הנהגים) או תעקפו שלא מצד שמאל, תקבלו 4 נקודות

דוגמאות לעבירות שבגינן 4 נקודות:

• נוסע (שאינו הנהג) שאינו חגור בחגורת בטיחות

• אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חצייה בבטחה

• עקיפה שלא מצד שמאל

• נהיגה ברכב שבו לא מנותקת בזמן הנסיעה תצוגה הנראית לנהג

• נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה

• אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

אם אתם הנהגים ונהוגים ללא חגורת בטיחות, תקבלו 6 נקודות. כך גם אם תנהגו שלא בימין הדרך

דוגמאות לעבירות שבגינן 6 נקודות:

• נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף

• נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי

• נהיגה שלא בימין הדרך

• נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות

• אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני

נהג חדש צעיר שינהג ללא מלווה, יקבל 8 נקודות. כך גם מי שינהג תוך שימוש בטלפון בלי דיבורית

דוגמאות לעבירות שבגינן 8 נקודות:

• נהיגת נהג חדש צעיר בלא מלווה

• נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד

• נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית

• הסעת ילד שאינו רתום במושב בטיחות

• נהיגה במהירות של 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית, או 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה

סירוב לבדיקת שכרות, גרימת מוות ברשלנות, נהיגה תחת השפעת אלכוהול - עבירות בגינן תקבלו 10 נקודות

דוגמאות לעבירות שבגינן 10 נקודות:

• גרימת מוות ברשלנות

• סירוב לבדיקת שכרות

• נהיגה במהירות של 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית, או 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית

• עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף

נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים

• נסיעה ברמזור באור אדום

• נהיגת רכב בזמן פסילה

בתקנות מפורטים אמצעי תיקון מדורגים, בהם יחוייב הנהג בהתאם למספר הנקודות שנצברו לחובתו

משמעות צבירת הנקודות

במטרה להזהיר את הנהגים ולסייע להם לתקן את הרגלי הנהיגה שלהם, ננקבו בתקנות (סעיפים 549-548) "אמצעי תיקון" מדורגים, שבהם יחוייב הנהג בהתאם למספר הנקודות שנצברו לחובתו: 

• 12 עד 22 נקודות - קורס בסיסי לנהיגה נכונה 

• 24 עד 34 נקודות - קורס ייעודי לנהיגה נכונה (בנוסף לקורס הבסיסי)

• 36 נקודות או יותר - פסילת רישיון נהיגה למשך שלושה חודשים ומבחן עיוני (תיאוריה)

• 72 נקודות או יותר, או צבירה של 36 נקודות נוספות (בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן נפסל רישיונו לשלושה חודשים) - פסילת רישיון נהיגה למשך תשעה חודשים, בדיקות במרב"ד, מבחן עיוני ומבחן מעשי (טסט).

בעיקרון, הנקודות שנצברו תהיינה תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה

תוקף הנקודות ומחיקתן

ע"פ התקנות, הנקודות שנצברו תהיינה תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה, אלא אם הצטברו לחובתו של הנהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים ואז תוקפן יהיה ארבע שנים מיום ביצוע העבירה, ובכל מקרה הנקודות יימחקו רק לאחר שהנהג ביצע את אמצעי התיקון שהוטל עליו. 

ניתן למחוק נקודות במספר דרכים: ערעור על הדו"ח, הסבת הדו"ח, ביטול או הקלה של אמצעי התיקון ועוד

האם וכיצד ניתן למחוק נקודות?

ישנן מספר דרכים שבהן ניתן לנקוט כדי להימנע מצבירת נקודות שעלולה לגרור סנקציות עתידיות, ובהן:

ערעור על הדו"ח - הגשת בקשה להישפט ולערער על העבירה שבגינה נרשם הדו"ח ו/או על העונש שניתן בגינה. במקרה כזה, במידה שביהמ"ש יקבל את הטענה ויחליט לבטל את הדו"ח, הרי שיבוטלו גם הנקודות הנלוות אליו. 

הסבת הדו"ח - במידה שמקבל הדו"ח הוא לא זה שביצע את העבירה (למשל בדו"ח שהופק ע"י מצלמות מהירות), יכול הנהג לפנות לביהמ"ש לענייני תעבורה ולבקש להסב את הדו"ח על שמו של הנהג שביצע את העבירה.

הפחתת חומרת העבירה - בשל העובדה שישנן עבירות דומות שחלות עליהן מספר נקודות שונה, ניתן להיעזר בעו"ד כדי לטעון שהעבירה שבוצעה היא הפחותה מבין השתיים ובכך לחסוך נקודות יקרות.

הקלות מיוחדות - במקרים מיוחדים (למשל, במקרה בו נרשמות לחובת הנהג נקודות ימים ספורים בלבד לפני שהנקודות הקודמות שנצברו לו אמורות היו להמחק), ניתן לבקש להתחשב במצב המיוחד. 

ביטול או הקלה של אמצעי התיקון - במקרים חריגים (למשל, במקרה של נהג נכה או בעל מגבלה רפואית קשה שמצריכה ניידות גבוהה שלו או של הנהג שהינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה), ניתן לבקש להקל או אף לבטל את אמצעי התיקון שהוטל לרבות תקופת פסילה.

נהיגה ברמזור אדום? זהירות, תקבלו נקודות!

לסיכום, קבלת דו"ח בגין עבירת תעבורה אינה מסתכמת בקנס כספי ולרוב, יש בגינה גם צבירת נקודות. 

לכן ובשל ההגבלות והסנקציות הנגזרות מצבירת נקודות, מומלץ מאוד לפנות לעו"ד המתמחה בתחום - לא רק במקרה שבו כבר הוטלו אמצעי תיקון, אלא מיד עם קבלתן, ובאמצעותו לנסות לבטל או למחוק את הנקודות ו/או את אמצעי התיקון.  

 

* עו"ד אמנון בן נעים עוסק בתחום הפלילי ובדיני תעבורה.

** השתתפה בהכנת הכתבה: יערית טרבלסי, כתבת זאפ משפטי

ליצירת קשר עם עו"ד אמנון בן נעים
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פסילת רישיון פקודת התעבורה שיטת הניקוד
עו"ד אמנון בן נעים

קבע פגישה עם
עו"ד אמנון בן נעים

אמנון בן נעים משרד עורכי דין בחדרה, עוסק בכל ההיבטים הנוגעים הן לתחום המשפט הפלילי והן בתחום התעבורה.

לפרופיל המלא