נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

צו הרחבה : זכויות נשכחות - תביעות גדולות

חיוני להכיר: צווי הרחבה חלים כמעט בכל תחום ומקנים לעובדים זכויות יתר, בנוסף לאמור בחוק. מעסיקים שיתעלמו מצווי הרחבה עלולים להיות חשופים לתביעות ענק

מאת: עו"ד גדי פכטר | | 4
צו הרחבה : זכויות נשכחות - תביעות גדולות

הדברים עלולים להישמע מעט "רחוקים", אבל חשוב לדעת כי אין עוד הרבה מושגים בדיני עבודה, שרלוונטיים באופן משמעותי לעובדים, כמו צו הרחבה. לאחר שקבוצת עובדים חותמת על הסכם קיבוצי עם המעסיק שלה, יש לשר הכלכלה סמכות לחתום על צו שמרחיב את ההסכם על כל ציבור העובדים באותו ענף - "צו הרחבה".

המשמעות של הרחבה זו היא מתן זכויות יתר לכל העובדים באותו ענף, מעבר לזכויות בחוק. כלומר: בעקבות החתימה של השר על הצו, ניתנות זכויות אלה לא רק לעובדים החתומים על ההסכם, אלא גם לעובדים אחרים באותו ענף, שאין להם ארגון עובדים השומר על זכויותיהם.

בישראל נחתמו אינספור הסכמים קיבוציים; עשרות מתוכם הורחבו וחלים בעקבות ההרחבה על מאות אלפי עובדים. כך, למשל: קיים צו הרחבה בענף ההובלה וההיסעים, שמעניק, בין היתר, קרן השתלמות לנהגי הסעות; קיים צו הרחבה בענף הדפוס, שמקנה משכורת 13 לעובדי דפוס; קיים צו הרחבה לעובדי חקלאות (גינון) המעניק דמי כלכלה ומענק שנתי וקיימות עוד דוגמאות רבות. 

צו ההרחבה חל רק על מעסיק שעיקר עיסוקו הוא בתחום שצו ההרחבה חל עליו. כך, למשל: צו ההרחבה בענף ההובלה לא יחול על נהג משאית בחברה שעיקר עיסוקה ייצור משקאות

האם צו ההרחבה חל על כל מעסיק הפועל בתחום מסוים?

לא. הצו חל רק על מעסיק שעיקר עיסוקו הוא בתחום שצו ההרחבה חל עליו. כך, למשל: צו ההרחבה בענף ההובלה לא יחול על נהג משאית בחברה שעיקר עיסוקה ייצור משקאות (ולא הובלות). 
דוגמה נוספת: צו ההרחבה בענף הניקיון לא יחול על אדם פרטי שמעסיק עוזר בית, מאחר שעיקר העיסוק שלו אינו העסקת מנקות.

ישנם צווי הרחבה שחלים גם על עובדים שאין עיקר עיסוקו של המעביד כהגדרת צו ההרחבה. לדוגמא: על פי פרשנות של צו ההרחבה בענף המוסכים, הצו חל על כל מי שעובד במוסך, ללא קשר לשאלה מהו תחום עיסוקו

ומה באשר לעובדים? האם צו הרחבה בענף מסוים חל על כולם?

כן, כך עולה מפסיקת בתי הדין לעבודה. יתרה מכך, ישנם צווי הרחבה שחלים גם על עובדים שאין עיקר עיסוקו של המעביד כהגדרת צו ההרחבה. לדוגמא: על פי פרשנות של צו ההרחבה בענף המוסכים, הצו חל על כל מי שעובד במוסך, ללא קשר לשאלה מהו תחום עיסוקו. כפועל יוצא מכך, צו ההרחבה יחול גם על מזכירות ורואי חשבון העובדים במוסך, ולא רק על מוסכניקים המטפלים בכלי רכב בפועל. 

מעסיק שאינו יודע איזה צו הרחבה חל עליו חשוף לתביעות בהיקף כספי גדול, על אי תשלום זכויות המגיעות לעובדים

מהי החשיבות של צווי ההרחבה? למי חשוב להכיר אותם לעומק?

היכרות מעמיקה עם צווי ההרחבה חשובה גם לעובדים וגם למעסיקים. מעסיק שאינו יודע איזה צו הרחבה חל עליו חשוף לתביעות בהיקף כספי גדול, על אי תשלום זכויות המגיעות לעובדים. מנגד, עובדים עלולים לאבד זכויות משמעותיות המגיעות להם.
כך, לדוגמה: עובד שהועסק במשך חמש שנים בענף הדפוס והמעסיק לא החיל עליו את צו ההרחבה בענף - יאבד חמש משכורות לפחות. עובדים בענף האירועים, שצו ההרחבה לא הוחל עליהם, יאבדו תשלומים בהיקף משמעותי על שעות נוספות בעבודת לילה. 

עובדים בענף ההובלה וההסעות עלולים לאבד כספים רבים לתשלום קרן השתלמות, אש"ל וכד'.

בין היתר, צווי הרחבה עשויים להקנות לעובדים זכאות להפרשות סוציאליות מוגדלות, העשויות להצטבר לסכומים משמעותיים לאורך שנים.

כל עובד יכול לאתר את צווי ההרחבה שחלים עליו באתר של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים באינטרנט

היכן עובד יכול לבדוק אם חל עליו צו הרחבה בענף מסוים?

כל עובד יכול לאתר את צווי ההרחבה שחלים עליו באתר של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים באינטרנט. עם זאת, כדי להבין את הצווים בצורה מלאה יש להידרש לפרשנות שניתנה להם בפסיקת בתי הדין לעבודה. לצורך כך, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בנושא.
מומלץ למעסיקים המעוניינים להעסיק עובדים להיוועץ בעורך דין, כדי לדעת מהן הזכויות של העובדים שלהם, על פי צו ההרחבה הרלוונטי. במקביל, מומלץ גם לעובדים להיוועץ בנושא עם עורך דין.

באופן עקרוני, כל הזכויות הסוציאליות, כולל שכר, מתיישנות לאחר 7 שנים, למעט חופשה. לפיכך, יש לבחון את הזכויות המהותיות המגיעות לעובד על פי צו ההרחבה

מהי ההתיישנות לזכויות המופיעות בצווי הרחבה?

לעניין זה, אין הוראה מיוחדת הנוגעת לתשלום זכויות המופיעות בצווי הרחבה. באופן עקרוני, כל הזכויות הסוציאליות, כולל שכר, מתיישנות לאחר 7 שנים, למעט חופשה. לפיכך, יש לבחון את הזכויות המהותיות המגיעות לעובד על פי צו ההרחבה.

מקרה שקרה: מלצרית סיימה את העסקתה במקום לאחר חמש שנות עבודה ודרשה את זכויותיה מכוח צו ההרחבה שחל עליה. בין היתר, זכויות אלה כללו תשלום עבור שעות נוספות, לאחר 6 שעות עבודה, במסגרת עבודת לילה. בסופו של דבר, קיבלה העובדת פיצוי בסך כ-39 אלף שקלים

דוגמאות לתיקים שבהם נדונו זכויות - מכוח צווי הרחבה 

בתי הדין לעבודה דנים כדבר שבשגרה בזכויות שעובדים טוענים להן, מכוח צווי הרחבה. להלן מספר דוגמאות מתיקים, שבהם משרד הח"מ ייצג עובדים - 

עובד מוסך שפרש לאחר 27 שנים: מוסכניק פרש מעבודתו בגיל 67. במסגרת התביעה שהוגשה בעניין העובד, נטען כי מגיעים לו פיצויים בהיקף כ-160 אלף שקלים, על רקע הפרות שונות של צו ההרחבה בענף המוסכים אשר חל עליו. בין היתר, נטען כי לא שולמו לו תוספת ותק, הפרשי שעות נוספות על יום עבודה של 8 שעות ועוד. התיק תלוי ועומד. 

מלצרית באולם אירועים שפוטרה מעבודתה: העובדת סיימה את העסקתה במקום לאחר חמש שנות עבודה ודרשה את זכויותיה מכוח צו ההרחבה שחל עליה. בין היתר, זכויות אלה כללו תשלום עבור שעות נוספות, לאחר 6 שעות עבודה, במסגרת עבודת לילה. בסופו של דבר, קיבלה העובדת פיצוי בסך כ-39 אלף שקלים.

נהג משאית שהעסקתו הופסקה בנסיבות חמורות: מקרה שנגע לעובד בענף ההובלה, שהיה מעורב בקטטה - ולכן פוטר. העובד תבע זכויות יתר שהגיעו לו מכוח צו ההרחבה בענף ההובלה (ובכלל זה הפרשות שונות לקרן השתלמות ומשכורות שלא שולמו לו). בסך הכל, קיבל העובד פיצוי בסך 84 אלף שקלים, על הפרה של זכויות שונות מכוח צו ההרחבה שחל עליו. 

גנן שפוטר מעבודתו: עובד בחברת גינון נוף, שעבודתו הופסקה ללא שימוע. הגנן תבע מעל 100 אלף שקלים, על הפרת צו ההרחבה שחל עליו. בין היתר, הצו כלל הוראות שהתירו לגנן לעבוד בקיץ 7 שעות ביום בלבד. הגנן טען כי עבד שעות רבות מעבר לכך, ולכן דרש לשלם לו שעות נוספות בהיקף משמעותי, על פי צו ההרחבה.

החלטת בית המשפט

לסיכום: לעובדים ולמעסיקים חשוב להכיר לעומק את צווי ההרחבה החלים עליהם. לעובדים חיוני לשלוט בחומר, כדי לא לוותר על זכויות המגיעות להם; ולמעבידים חשוב להכיר את הנושא, כדי לא להיות חשופים לתביעות גדולות מצד עובדים. בשל מורכבות הנושא, מומלץ שלא להסתפק בקריאה שטחית של צו ההרחבה הרלוונטי, אלא להיוועץ בעורך דין מיומן ובעל ניסיון הבקי בנושא. 

ליצירת קשר עם עו"ד פכטר גדי
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוקי עבודה פיטורים צו הרחבה
עו"ד גדי פכטר

קבע פגישה עם
עו"ד גדי פכטר

עו"ד פכטר עומד בראש משרד עורך הדין גדי פכטר ושות', שפועל כבר למעלה מ- 10 שנים במגוון היבטים של תחום...

לפרופיל המלא