zap group mishpati logo

תביעה בגין הטרדה מינית - המדריך המקוצר

מהי הטרדה מינית ומהן האפשרויות המשפטיות העומדת בפני המוטרדת?

02.07.12
תאריך עדכון: 30.03.24
3 דק'
תביעה בגין הטרדה מינית - המדריך המקוצר

במאמר זה, נסקור בצורה מקיפה אך תמציתית את סוגיית ההטרדה/ פגיעה מינית ואת הסעדים שניתן לתבוע בגין מעשים אלה.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לדיון בפורום פיצויים בגין הטרדה/תקיפה מינית

מהי הטרדה מינית (לפי החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח- 1998)?

1. סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

2. מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

6. הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ז), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות. (המשך פסקאות א- ז בחוק למניעת הטרדה מינית מתייחסות ליחסי מרות שונים כגון: קטין או חסר ישע, מטופל במסגרת טיפולית, יחסי עבודה, תלמידים וכו').

מה האפשרויות המשפטיות העומדות בפני מי שהוטרדה מינית?

בפני מי שהוטרדה או נפגעה מינית עומדת האפשרות לבחור להגיש תלונה במשטרה (הליך פלילי) ו/או לתבוע את הפוגע בבית משפט לצורך קבלת פיצויים במסגרת הליך אזרחי.

בפני הנפגעת האפשרות לבחור באיזה הליך לנקוט, והיא אינה מוגבלת להליך מסוים. הפרקטיקה מלמדת כי יש נפגעות המעדיפות להגיש תלונה למשטרה ורק לאחר שהפוגע מורשע (אם אכן יורשע) יעדיפו להגיש תביעה אזרחית במסגרת הליך מיוחד הנקרא "תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים".

לעומת זאת, ישנן נפגעות שאינן מגישות תלונה למשטרה על מנת שלא לחשוף עצמן לחקירה על כל המשתמע מכך ומעדיפות להגיש תביעה לבית המשפט לצורך קבלת פיצויים בגין נזקים (בעיקר נפשיים) שנגרמו להן.

במישור האזרחי, הנפגעת מינית רשאית לתבוע שני סוגי פיצויים: האחד, פיצויים ללא הוכחת נזק בסך של 50,000 ₪ (כיום משוערך לכ- 70,000 ₪) בגין כל הטרדה ו/או כל מעשה בנפרד. השני, פיצויים בגין נזקים גופניים/ נפשיים, כאשר פיצוי זה אינו מוגבל לסכום מסוים והינו תוצאה של אחוזי נכות שייקבע לנפגעת ע"י מומחה רפואי.

פיצויים בגין הטרדה/ פגיעה מינית - דוגמאות מהפסיקה

הפיצויים הנפסקים במסגרת תביעות הטרדה/ פגיעה מינית הינן שונים ומגוונים ומשתנים בהתאם לאופי הפגיעה וחומרתה.
להלן מספר דוגמאות לגבי גובה הפיצויים שנפסקו בערכאות השונות:

*ע"ב 1597/02 פלונית נ' אלמוני- נפסק פיצוי בסך של 50,000 ₪ לעובדת שהמעביד נהג לגלוש במחשב שלה לאתרי סקס.

*ע"ע 697/09 פלונית נ' אלמוני- נפסק פיצוי בסך של 110,000 ₪ לאחות שהוטרדה מינית בעבודתה.

*ת"א 39228-06 אימלדה מנונגדו נ' שמואל בן אמיתי- נפסק פיצוי בסך של 300,000 ₪ בגין מעשה אונס.

*לאחרונה ניתן פסק דין בפרשה המפורסמת של ארז אפרתי, מאבטח הרמטכ"ל.  במסגרת פסק הדין שנתן תוקף להסכם פשרה, נקבע כי ארז אפרתי ישלם לנפגעת סך של 1.6 מליון ₪. יצוין, כי סכום זה חריג בהיקפו בגין המעשים המתוארים בפרשה וככל הנראה משקף מגמה של בית המשפט להחמיר עם הפוגעים מינית באמצעים כלכליים.

עוד בנושא:

הטרדה מינית בעבודה - שאלות גולשים ותשובות מומחי הפורום

הוצאת צו מניעה במקרה של הטרדה מאיימת

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים