נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

תשלום תכוף - לנפגעים בתאונת דרכים, הסבר מקיף על תשלום תכוף

המטרה של הבקשה לתשלום תכוף היא השגת תשלום מהיר לנפגע עוד לפני הגשת התביעה. זהו פתרון ביניים מצוין לצרכים המיידים העולים אחרי התאונה. לפניכם - כל מה שחשוב לדעת על תשלום תכוף

מאת: עו"ד מרק לייזרוביץ | | 4
תשלום תכוף - לנפגעים בתאונת דרכים, הסבר מקיף על תשלום תכוף

נפגעים קשים בתאונות דרכים שלא נפגעו במסגרת תאונת עבודה זקוקים לעיתים לתשלום מיידי לצרכים מיידיים הנובעים מפגיעתם, כמו צרכי ריפוי, סיעוד (עזרה בבית וכד') או מחייה.

כאשר המדובר בתאונת עבודה, יקבל הנפגע בדרך-כלל תשלום בצורת דמי פגיעה, המקבילים פחות או יותר לגובה השתכרותו נטו לפני התאונה, ולכן יהיה בכך בדרך כלל כדי לספק את צרכיו המיידים לאחר התאונה.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום נזקי גוף ופיצויים


עם זאת, אין מניעה בחוק שגם נפגע בתאונת עבודה יגיש בקשה לתשלום תכוף בגין הוצאות ריפויו או סיעודו.
הליך זה הוא ייחודי לנפגעי תאונות דרכים, ולכן אם לא נפגעת בתאונת דרכים לא קמה זכאות להגיש בקשה ממין זה.

המטרה של הבקשה לתשלום תכוף היא השגת תשלום מהיר לנפגע עוד לפני הגשת התביעה. כלומר: אין צורך בהגשת תביעה לבית המשפט לבקשת תשלום תכוף

המטרה: השגת תשלום מהיר

המטרה של הבקשה לתשלום תכוף היא השגת תשלום מהיר לנפגע עוד לפני הגשת התביעה. כלומר: אין צורך בהגשת תביעה לבית המשפט לבקשת תשלום תכוף.

חשוב להדגיש, שכל תשלום המתקבל כתשלום תכוף מקוזז בסופו של הליך מהפיצוי המתקבל.

ההליך הוא כזה, שבתוך 60 ימים מהדרישה לחברת הביטוח ניתן כבר להגיש בקשה לביהמ"ש, שבדרך כלל דן בבקשה במהירות רבה – כך שבתוך כ- 4 חודשים מרגע הפגיעה ניתן בדרך כלל כבר להיות עם תשלום כלשהו ביד.

לרוב חברות הביטוח מתייחסות ברצינות לדרישות לתשלום תכוף, ובמידה שאכן יש צורך כזה הן אכן נוהגות לשלמו לאחר תקופת זמן קצרה.

עם זאת, יש חשיבות מכרעת לביצוע ההליך הפרוצדוראלי כנדרש, שכן אחרת עלולה הבקשה להדחות רק על בסיס זה. על המבקש לשלוח "דרישה לתשלום תכוף" (ערוכה לפי טופס הקיים בחוק) לחברת הביטוח בדואר רשום, להמתין 60 יום ורק אז להגיש "בקשה לתשלום תכוף" לבית המשפט בצירוף עותק הדרישה. אי קיום הליך זה עלול להביא למחיקת הבקשה על הסף.

על מנת שניתן יהיה לקבל את התשלום התכוף המקסימאלי, חשוב לשמור ולהציג את ההוצאות שהוצאו לאחר התאונה. לכן חשוב מאוד לשמור על הקבלות, להביא תלושי שכר ואישורים על הוצאות. 

תשלום תכוף הוא פתרון ביניים מצוין לצרכים המיידים העולים אחרי התאונה, ולכן ניתן לקבל תשלום תכוף בתקופה של שנתיים לאחר התאונה

פתרון לצרכים המיידיים אחרי התאונה

תשלום תכוף הוא פתרון ביניים מצוין לצרכים המיידים העולים אחרי התאונה, ולכן ניתן לקבל תשלום תכוף בתקופה של שנתיים לאחר התאונה. כמובן שאם צרכי הריפוי, הסיעוד והמחייה ממשיכים לאחר מכן, ניתן לבקש מביהמ"ש בקשה מיוחדת לפסיקת תשלום תכוף לאחר חלוף השנתיים ובדר"כ כשקיימות נסיבות מיוחדות, ביהמ"ש ייעתר לבקשה.

ניתן כמובן להגיש יותר מבקשה אחת לתשלום תכוף לאורך חיי התיק. בדר"כ משולם תשלום תכוף לתקופה של חצי שנה. ניתן להגיש בקשה נוספת לתשלום תכוף קודם לכך אם חלו שינויים משמעותיים בנסיבות.

מטרת התשלום התכוף היא גם לספק את צרכי המחייה של בני המשפחה התלויים בנפגע התאונה. צרכי המחייה מוגדרים כצרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים

צרכי המחייה של בני המשפחה וצרכי הסיעוד של הנפגע

מטרת התשלום התכוף היא גם לספק את צרכי המחייה של בני המשפחה התלויים בנפגע התאונה. צרכי המחייה מוגדרים כצרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים. כלומר: אם הנפגע בתאונה היה המפרנס היחיד או העיקרי בבית ופרנסת המשפחה הייתה עליו, הרי שהוא זכאי לתשלום תכוף גם לצורך התמיכה במחיית משפחתו.

גם אם הנפגע מת בתאונת הדרכים, עדיין זכאים בן/בת זוגו, ילדיו והוריו התלויים בו לתשלום תכוף לצרכי מחייתם שלהם כמי שהיו תלויים במנוח לפרנסתם.

מטרה נוספת היא לספק את צרכי הסיעוד של הנפגע, כלומר: את ההזדקקות של הנפגע לשירותים המיועדים לסייע לו בפעולות יום-יום כמו לבישה, אכילה, שליטת בהפרשות, רחצה וניידות בבית או בהשגחה או בניהול משק הבית.

היתרון הגדול בתשלום התכוף הוא, שהוא נפסק גם אם קיימת בעיה בהכרה בתאונת כתאונת דרכים ו/או אם לא ברור אם אכן יש כיסוי ביטוחי. די בכך שהנפגע זכאי לכאורה לפיצוי לפי החוק. החוק הסדיר זאת כך, שבמידה שבסופו של יום ייקבע,  כי האירוע אינו תאונת דרכים הרי שחברת הביטוח תהיה זכאית לקבל את הכספים ששילמה מקרנית, וקרנית תוכל לתבוע אותם חזרה מהנפגע.

המטרה היא להעמיד את הנפגע במצב בו הפגיעה בו לא משתקת את חייו וחיי התלויים בו, ולא משנה אם הוצאותיו לפני התאונה לא היו סבירות

לחיות באותה רמת חיים כמו קודם

יתרון נוסף בתשלום התכוף הוא שהשיקול לעניין גובה פסיקת התשלום התכוף הוא שיקול של "עובר ושב", כלומר: רואים מה הייתה הכנסתו של הנפגע מכל מקורות ההכנסה שלו לפני התאונה, מה היו הוצאותיו, בודקים מה הכנסותיו לאחר התאונה (ובכלל זה הכנסות מקצבאות שונות הנובעות מהתאונה כמו קצבת נכות כללית למשל) ומהן הוצאותיו אחרי התאונה, ומפצים אותו בסך שיאפשר לו לחיות כפי שחי לפני התאונה, וזאת בניגוד לפסיקה בגובה הפיצויים עצמם, שהיא שונה לחלוטין ותלויה בגורמים אחרים.
 
המטרה היא להעמיד את הנפגע במצב בו הפגיעה בו לא משתקת את חייו וחיי התלויים בו, ולא משנה אם הוצאותיו לפני התאונה לא היו סבירות.
לאור מורכבות הפרוצדורה בבקשה ובשל הצורך לפעולה מהירה ומיידית, מומלץ שלא לפעול לבד בהגשת הבקשה ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום תאונות הדרכים.

מקרה שנדון בבית המשפט: השופט לא קיבל את מלוא דרישת התשלום התכוף של הצעיר, אלא קבע לו תשלום תכוף חודשי של 12,500 שקלים מחברת הביטוח, שיתווסף לתשלומים מביטוח לאומי וקופת החולים

דוגמה להליך שבו נדון תשלום תכוף

סוגיית התשלום התכוף נדונה, למשל, בהליך בעניינו של צעיר בן 22 שנפגע בתאונת דרכים באורח קשה, ובמשך מספר חודשים היה שרוי בתרדמת (בש"א 1222/00 המגן חברה לביטוח נ' עופר רגב בע"מ). 

המומחה שמונה מטעם בית המשפט בעניינו של אותו צעיר קבע, כי הוא נפגע קשות במוחו ובשתי רגליו ויישאר סיעודי לכל ימי חייו. הוא המליץ על מתן שורה של טיפולים לצעיר, וכפועל יוצא מכך נקבע לו תשלום תכוף חודשי של 25,000 שקל, שהופחת מאוחר יותר ל-17,500 שקל. 

זמן קצר לאחר מכן, התקיים בבית המשפט דיון בסוגיית התשלום התכוף. השופט הגיע למסקנה כי הצעיר מקבל מדי חודש מהביטוח הלאומי וקופת החולים סכום של 14,000 שקלים בחודש, ו"אם נוסיף לכך את התשלום התכוף של חברת הביטוח (הנתבעת) בסך 17,500 שקל נקבל ביחד סכום העולה על 30,000 שקל לחודש, דבר שאין לו אח ורע אפילו בתיקים מעין אלה".

ואולם, אביו של הצעיר הציג נתונים, שלפיהם הוצאותיו החודשיות מסתכמות בלמעלה מ-33 אלף שקלים, כאשר 24 אלף שקלים מתוכן הם עבור שירותי חברת סיעוד. משעניין זה הובהר, קבע השופט כי יש מקום לאפשר את המשך מימון הטיפולים, שאינם בגדר מותרות אלא נחוצים לתובע. עם זאת, השופט לא קיבל את מלוא דרישת התשלום התכוף של הצעיר, אלא קבע לו תשלום תכוף חודשי של 12,500 שקלים מחברת הביטוח, שיתווסף, כאמור, לתשלומים מביטוח לאומי וקופת החולים.

 

עוד בנושא:

7 עצות זהב לנפגע בתאונת דרכים

תאונת דרכים: שאלות ותשובות מומחה מהפורום

מדריך פיצויים בתאונת דרכים

תאונת דרכים: על זכויות הנפגעים

 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשלום תכוף
עו"ד מרק לייזרוביץ

קבע פגישה עם
עו"ד מרק לייזרוביץ

לייזרוביץ-ברק משרד עורכי דין ונוטריון, הממוקם במרכז העסקים של תל אביב, משרת לקוחות בכל הארץ ורואה לנגד עיניו טיפול פרטני...

לפרופיל המלא