נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

זכות העובד לפרטיות במקום העבודה

בית הדין קבע, כי משהוכח כי המצלמות לא הותקנו בחדרה האישי של התובעת, הרי שפרטיותה לא נפגעה

מאת: עו"ד אורית רוזן - אור| | 2
זכות העובד לפרטיות במקום העבודה

לאחרונה ניתן פסק דין העוסק בנסיבות התפטרות עובדת ממקום העבודה עקב התקנת מצלמות אבטחה במשרדי החברה המתעדות את עבודת העובדים במשרד, בכניסה למטבח והשירותים.

החברה טענה, כי התקינה את המצלמות בחלל המרכזי של המשרד מאחר שזו זכותה לבקר ולפקח על הנעשה במקום העבודה משיקולי ביטחון העובדים. כן נטען, שכל זה היה בידיעת העובדים.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום משאבי אנוש ושכר

למציאת עו"ד דיני עבודה באינדקס משפטי

זכות הקניין וחופש הקניין מעוגנים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ומאפשרים למעסיק לנהל את עסקו כרצונו כל עוד אין בכך משום פגיעה בחוק או בזכות לפרטיות המעוגנת בסעיף 7

לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הקובע:

" (א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
  (ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו"

ככלל, מתקיימת החובה לא לפגוע בפרטיותו של העובד במקום העבודה, ונבחנת נקודת האיזון בין זכות הקניין והפררוגטיבה הניהולית של המעסיק לבין הזכות לפרטיות של העובד.

נסיבות ההתפטרות של העובדת על רקע פגיעה בפרטיותה נבחנות ביחס לשאלה אם הן מהוות "נסיבות אחרות" שביחסי עבודה לפי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג – 1963 המזכות בפיצויי פיטורים.

סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 קובע, כי צילום אדם כשהוא ברשות היחיד מהווה פגיעה בפרטיותו. במקום העבודה המרחב האישי, כלומר:רשות היחיד, הינו דינמי ולכן קיימת החובה שלא לפגוע בפרטיותו של העובד גם במקום העבודה.

פרטיות העובדת לא נפגעה

בעניין שימוש במצלמות אבטחה במקומות העבודה נפסק, כי הפעלת מצלמות בחדרי העובדים מהווה פגיעה לא מידתית ולא סבירה בפרטיותם של העובדים, אך מפסק הדין עולה כי הצבת מצלמות באזורים ציבוריים במשרד בידיעת העובדים ובהסכמתם אינה בגדר סביבת עבודה פרטית ולכן פרטיותה של העובדת לא נפגעה ועל כן אין מדובר בנסיבות המזכות פיצויי פיטורים.

במקרה אחר נפסק, כי מטבח הנו מקום ציבורי ועל כן צילומים במצלמה נסתרת שהותקנה בו אינם מהווים פגיעה בפרטיות העובדים.

בכל מקרה בו מתעוררת הסוגיה יש לבחון האם הצילום נעשה בתום לב, האם נועד לשם הגנה על המעסיק ו/או על העובדים, האם נעשה על בסיס חובה חוקית מוסרית או מקצועית והאם הצילום פוגע בפרטיות.

החשוב מכל אלה הוא, שכל מעשה של התקנת מצלמות אבטחה במקום העבודה צריך להיות בידיעת העובדים שכן אם לא יידעו על כך יהיה זה בבחינת פגיעה בפרטיותם.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין- פסק דין

ראה: ס"ע (חיפה) 09- 09- 15540 זהבית מלול נ' רוני עמר שרותי הנהלת חשבונות בע"מ

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פגיעה בפרטיות סקירת פסקי דין זכויות עובדים

קבע פגישה עם