Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

על תאונת "פגע וברח"

מהי תאונת פגע וברח? ממי אפשר לתבוע פיצויים וכיצד?

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר |
27.04.10
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
על תאונת "פגע וברח"

תאונת פגע וברח היא תאונת דרכים, שבה לא ידועה זהות הרכב הפוגע, מכיון שהוא בורח מזירת התאונה מיד לאחריה, מבלי לתת עזרה לנפגעים או מבלי להשאיר את פרטיו.

במקרה כזה, יש להגיש את התביעה לפיצוי נגד קרנית-קרן מיוחדת שהוקמה ע"פ חוק כדי לפצות נפגע בתאונת דרכים, אשר זכאי לפיצוי ולא יכול לתבוע אותו מחברת ביטוח כלשהי בשל העדר פרטים אודות בעל הרכב הפוגע.

במסגרת התביעה, הנפגע יצטרך להוכיח, כי הוא אכן נפגע בתאונת דרכים מסוג פגע וברח, וכי לא היה יכול לאתר את פרטי הרכב שפגע בו וחברת הביטוח שממנה ניתן לתבוע פיצוי.
הדרך הטובה ביותר להוכיח, כי הנפגע היה מעורב בתאונת דרכים מסוג פגע וברח היא בעזרת עדי ראייה שהיו במקום. אם אין בנמצא כאלו, ניתן גם להוכיח באמצעות מסמכים רפואיים (פנייה לביה"ח מייד לאחר התאונה), דו"ח משטרה ועוד.

שקידה סבירה

ביהמ"ש קבע בעבר, כי כדי שנפגע בתאונת פגע וברח יהיה זכאי לפיצוי מקרנית, עליו להראות שהוא פעל "בשקידה סבירה" כדי לברר את זהות הנהג הפוגע, אך לא הצליח לעשות כן.

ביהמ"ש פרש לא אחת מהי אותה "שקידה סבירה", וקבע כי על ביהמ"ש לבחון את הסבריו של הנפגע לגבי אי סיבת ידיעתו את פרטי הנהג הפוגע. "בחינה זו, חייבת להביא בחשבון את אופיו של משטר האחריות ואת אופיה של תאונת הדרכים כארוע פתאומי וטראומתי", כך נקבע ברע"א 3909/08 קרן לפיצוי נפגע תאונות דרכים נ' שרה קורן.

כלומר: כאשר הנפגע מצביע על סיבה הגיונית וסבירה לכך, שלא הצליח לאתר את זהות הנהג הפוגע, הכף תיטה לטובת זכאותו לפיצויים מקרנית. כאשר ביהמ"ש בוחן האם הנפגע פעל ב"שקידה סבירה" הוא נותן משקל לנסיבות הסובייקטיביות של הנפגע, אשר עבר אירוע טראומתי.

התביעה שתוגש לביהמ"ש נגד חב' קרנית תתנהל כמו תביעה מול חברת ביטוח רגילה, כלומר: הנפגע יצטרך להוכיח את גובה הנזק שנגרם לו בעקבות אותה תאונת דרכים מסוג פגע וברח, והפיצוי שייפסק ייגזר בהתאם למצבו הרפואי.

טיפ לסיום: תאונת פגע וברח אינה תאונת דרכים רגילה, וכפי שראינו רמת ההוכחה הנדרשת מהנפגע בתאונה כזו אינה נמוכה. על כן, לא מומלץ לנפגע לנסות לטפל במקרה בעצמו, אלא לפנות לעו"ד מומחה בתחום, שכן אי הוכחת נסיבות התאונה עלולה להשאיר אותו ללא כל פיצוי.

עוד בנושא:

פגע וברח: נהג בורח יקבל עד 14 שנות מאסר

7 עצות זהב לנפגע בתאונת דרכים

תאונת דרכים: שאלות ותשובות מומחה מהפורום 

מדריך פיצויים בתאונת דרכים

 

עו"ד אורנית אבני-גורטלר בגוגל פלוס

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים