Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

איך אתם במערכות יחסים? על בירור יחסי עובד מעביד ומתכונת ההעסקה

אם אתם לא בטוחים מהי מתכונת ההעסקה שלכם, כדאי לבדוק האם מתקיימים יחסי עובד-מעביד

מאת: מערכת משפטי |
07.01.10
תאריך עדכון: 28.08.19
3 דק'
איך אתם במערכות יחסים? על בירור יחסי עובד מעביד ומתכונת ההעסקה

אם אתם לא בטוחים מהי מתכונת ההעסקה שלכם, כדאי לבדוק האם מתקיימים יחסי עובד-מעביד, או שמתכונת ההעסקה היא של קבלן עצמאי שנותן שירותים ומקבל תמורה עבור שירותיו. ההגדרה חשובה לצורך החלת זכויות עובדים וחובות מסוימות.

במקרה של מחלוקת, אם מדובר ביחסי עובד-מעביד, בית הדין לעבודה הוא הגוף שידון בנושא.

למציאת עו"ד בנושא זכויות עובדים באינדקס משפטי

עובד

אין בחוק הגדרה למיהו העובד. זאת מכיון שיחסי עבודה אינם דבר קבוע, והם תלויי נסיבות, זמן ומקום. כדי שיחולו על אדם חוקי עבודה מסוימים הוא צריך להיות מוגדר כעובד, ומכיון שאין בחוק הגדרה כזו, בתי המשפט (בתי הדין לעבודה וביהמ"ש העליון) נדרשים מעת לעת לפרש את המונח "עובד", ולקבוע האם במקרה שמובא בפניהם האדם נחשב כעובד, והאם התקיימו באותו מקרה יחסי עובד-מעביד.
ההגדרה של הצדדים לא קובעת את סוג היחסים. מה שקובע זו ההתנהגות, המהות של היחסים. לכן, ייתכן מקרה שבו אדם הגיש חשבוניות, אך בכל זאת הוא ייחשב כעובד ולא כקבלן עצמאי.

במהלך השנים נקבעו בפסיקה מבחנים שונים, שמטרתם לקבוע האם מדובר ביחסי עובד-מעביד.
המבחן העיקרי שמקובל היום הוא: "המבחן המעורב", אשר במרכזו מבחן ההשתלבות. בנוסף למבחן זה משמשים ככלי עזר המבחנים הבאים: מבחן הקשר האישי, מבחן המרות והפיקוח, צורת תשלום השכר והתנאים הסוציאליים.

בעבר המבחן העיקרי לבחינת השאלה האם התקיימו במקרה מסוים יחסי עובד-מעביד היה "מבחן ההשתלבות", אשר לו 2 פנים: פן חיובי ופן שלילי. ע"פ הפן החיובי- עובד הוא אדם שמשולב במפעל (במקום העבודה) שניתן להשתלב בו, והעובד אכן שולב בו. (לדוגמא: פקידה במשרד, מוכרת בחנות בגדים, ומנגד- סבתא שעושה בייביסיטר לנכדיה- אי אפשר לומר כי היא עובדת ב"עסק"/"מפעל", ועל כן אין יחסי עובד-מעביד). ע"פ הפן השלילי- אדם יחשב כעובד בתנאי שאין לו עסק עצמאי שמשרת את המעביד בתור גורם חיצוני.

כיום, המבחן המעורב הוא המבחן המקובל. ע"פ מבחן זה, מבחן ההשתלבות הוא מבחן מרכזי, אך לא יחיד. המבחן המעורב לוקח בחשבון גם את הנסיבות הספציפיות של המקרה, וקובע אם התקיימו יחסי עובד-מעביד.

מעביד

גם לשאלה מיהו מעביד לא תמיד ניתן לתת תשובה חד-משמעית (כאשר מעורבות חברות כח אדם, למשל, המספקות עובדים), ולכן פותחו בפסיקה מבחנים שונים, ביניהם: בידי מי נמצא הכוח לפטר עובדים, מי נותן חופשות לעובדים, מי מפקח על העבודה, מי קובע את תנאי עבודתו של העובד וכשרו וכד'.

חשיבות הגדרת היחסים

להגדרת יחסי העבודה ולשאלה האם התקיימו במקרה מסוים יחסי עובד-מעביד ישנה חשיבות רבה. לפעמים המעביד מנסה להתחמק מהחובות שלו ולטעון שהעובד הוא בעצם לא עובד שכיר, שמגיעות לו זכויות מסוימות בדיני עבודה. אם עובד לא יחשב ככזה הוא לא יקבל פיצויי פיטורים, שכר עבור שעות נוספות וכו'. המטרה היא להגן על העובד ועל מקרים בהם יחסי הכוחות לא שווים. אם המעביד מנסה להתחמק מחובותיו, הרי שבמקרה שבו ברור שמתכונת ההעסקה היא של עובד-מעביד, בית המשפט לא ייתן לו לעשות כן, ויחייב אותו למלא את חובותיו כלפי העובד.

עוד בנושא:

הסכם עבודה - מדריך מורחב

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום עבודה ופנסיה

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים