ימי מחלה - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • יעל

  נשלח ע"ייעל 20:15, 5 ביוני 2015

  האם זה לגיטימי לעכב קידום של עובד בשל מספר יחסית גבוה של ימי מחלה שנלקחו באותה השנה (שלא עברו את המכסה לה הוא זכאי בחוק)?

  השב
 • 07:50, 7 ביוני 2015

  יעל שלום, השיקולים של מעסיק לעכב קידום של עובד צריכים להיות ענייניים. ימי המחלה נועדו על מנת לאפשר תשלום לעובד חולה. קיימת אפשרות כי אי קידום עובד על רקע נטילת ימי מחלה על פי חוק, מהווה אפליה אסורה על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.