• לילך

  נשלח ע"ילילך 07:40, 15 ביוני 2015

  שלום ברצוני לדעת על מימוש הסכם לייצוג הולם של עובדים בעלי מוגבלויות.מה משמעות הסכם זה?מה בדיוק המעסיקים רוצים? תודה על אינפורמציה לילך

  השב
 • 08:03, 15 ביוני 2015

  שלום. המדובר בצו הרחבה משנת 2014 החל על חברות המעסיקות יותר מ- 100 עובדים. הצו החדש אינו מדבר על החובה להעסיק בעלי מוגבלויות, אלא רק על קידום הנושא, בין היתר באממצעות אפליה מתקנת, ועל-ידי מתן עדיפות לעובדים עם מוגבלות בקבלה לעבודה.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.