פיטורין בתום ימי מחלה - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • מיטל

  נשלח ע"ימיטל 10:40, 8 ביולי 2015

  שלום, ישנו עובד אשר מודע לכוונתנו לפטרו וכעת על מנת להמנע מלהגיע לשימוע מנצל את ימי המחלה הצבורים לו. האם ניתן לזמן אותו לשימוע מייד בתום ימי המחלה הצבורים?

  השב
 • 10:43, 8 ביולי 2015

  את הזימון לשימוע יש למסור כאשר יחזור לעבודה בתום ימי המחלה. יש לוודא כי ממציא אישור רופא על המחלה. כמו כן יש לקיים את השימוע בתום לב ולא לקבל החלטה על פיטורין בטרם קיום השימוע.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.