תשלום הבראה בזמן חופשת לידה - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • ליזה אלימלך

  נשלח ע"יליזה אלימלך 10:33, 27 ביולי 2015

  שלום רב,האם למעסיק יש אפשרות לשלם לעובדת דמי הבראה בזמן חופשת לידה.תודה מראש

  השב
 • 10:48, 27 ביולי 2015

  ככל שתשלום דמי ההבראה אמור להשתלם במועד זה, הרי שאין כל מניעה לשלמו מהלך חופשת לידה.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.