הגדרת משרה מלאה - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • יהודה

  נשלח ע"ייהודה 09:00, 8 בספטמבר 2015

  הגדרת משרה מלאה, האם משרה מלאה מוגדרת כ186 שעות? או לפי מס' ימי העבודה בחודש?

  השב
 • מנהל הפורום:ארז רוח משרד עו"ד

  עו"ד ארז רוח,מנהל הפורום

  10:18, 8 בספטמבר 2015

  משרה מלאה אינה נמדדת אך ורק בראייה חודשית.
  יום עבודה מלא הוא של 8 או 9 שעות עבודה (תלוי באם מדובר על 5 או 6 ימי עבודה בשבוע) ושבוע עבודה לא יעלה על 45 שעות עבודה וחודש עבודה במשרה מלאה הינו של 186 שעות עבודה.
  מעבר לכך יש לשלם שעות נוספות.
  מלבד זאת, ישנה משמעות גם לנוהג במקום העבודה הספציפי ולא רק לחוק.

  תגובה
 • 11:52, 8 בספטמבר 2015

  מה הכוונה במה שנהוג במקום העבודה?
  המעסיק יכול לטעון שאצלו נהוג שמשרה מלאה היא לפי 196, או לפי הימים שבהם עבדתי בפועל.

  תגובה
 • מנהל הפורום:ארז רוח משרד עו"ד

  עו"ד ארז רוח,מנהל הפורום

  12:14, 8 בספטמבר 2015

  מעסיק יכול רק להטיב עם עובד מעבר למחויב על-פי חוק, לא להרע את תנאיו.
  כך למשל, יש מקומות עבודה שבהם יש נוהג של שבוע עבודה שהוא של פחות מ- 45 שעות. לדוגמה 42 שעות שבועיות ומי שעובד 42 שעות במקום עבודה זה מוגדר כעובד במשרה מלאה אף שהיא בהיקף מצומצם יותר מהקבוע בחוק.

  תגובה
 • 13:02, 8 בספטמבר 2015

  45 שעות שבועיות שוות ערך ל 194.4 שעות חודשיות ( במידה ומכפילים ב4.32 שבועות, שזה הממוצע השנתי ).
  בפועל זה יוצא יותר ממשרה מלאה של 186 לפי ההגדרה החוקית.
  האם על המעסיק לשלם את השעות העודפות (כ-8) כשעות נוספות?
  והאם אני בסוף החודש עומד על 186 שעות , המעסיק יכול לקזז לי שכר\ימי חופשה על ההפרש?

  תגובה
 • מנהל הפורום:ארז רוח משרד עו"ד

  עו״ד ארז רוח,מנהל הפורום

  14:48, 8 בספטמבר 2015

  כל שעת עבודה מעבר ל-186 בחודש היא שעה נוספת שיש לשלם עליה בהתאם.
  באותה מידה, כל שעה מעבר ל-45 בשבוע (כמו גם מעל ל8 או 9 שעות עבודה ביום, תלוי במספר ימי העבודה בשבוע) מזכה בתשלום כשעה נוספת.
  החישוב שעשית אינו רלוונטי.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.