שימוע לעובד לפני פיטורין - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • משה

  נשלח ע"ימשה 15:11, 23 בפברואר 2016

  שלום אני מעוניין לפטר עובד שלי. האם אני חייב לעשות לו שימוע למרות שמדובר בעסק פרטי?

  השב
 • מנהל הפורום:ארז רוח משרד עו"ד

  עו"ד ארז רוח,מנהל הפורום

  10:23, 24 בפברואר 2016

  חובת עריכת השימוע לפני פיטורים חלה כיום על כלל המעסיקים ולרבות במגזר הפרטי.
  ככל שהינך שוקל לפטר את אחד מעובדיך, עליך לזמנו לשימוע בצורה מסודרת ובכתב ואף לציין בזימון את הסיבות שבגללן אתה שוקל לפטר את העובד.
  חשוב לתת לעובד התראה של מספר ימים לפני מועד השימוע על מנת שיוכל להתארגן ואף להתייעץ לפני השימוע.
  חשוב לערוך פרוטוקול לשימוע, שאליו רשאי העובד להגיע עם עו"ד, ולמסור עותק מהפרוטוקול לעובד.
  כמובן, שאם גם לאחר ששמעת את מה שהיה לעובד לומר בעניין ושקלת את דבריו בכובד ראש עדין הינך סבור שיש מקום לפטרו, באפשרותך לפטרו ועליך למסור לו גם מכתב פיטורים.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.