העסקה חוזרת - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • דוד

  נשלח ע"ידוד 11:37, 3 בדצמבר 2012

  לפני כ-5 חודשים עובד התפטר ואף שילמנו לו פיצויים. היום הוא מבקש לחזור ואנו מעוניינים להעסיקו שוב. מה זה אומר מבחינתנו?

  השב
 • 12:13, 3 בדצמבר 2012

  כדי הפיצויים יחשבו כפיצויי פיטורים ולא כמענק, חייבת להיות הפסקה של 6 חודשי עבודה, שאם לא כן, יש רצף העבודה והתשלום ששולם, לא יחשב ע"י שלטונות המס כפיצויי פיטורים פטורים. בנוסף, אם יש רצף בעבודה יחשב הותק שצבר קודם לעניין החופשה, ההבראה, הפנסיה השכר, פיצויי הפיטורים וכל יתר הזכויות . לכן, עליכם להמתין עד שיחלפו 6 חודשי הפסקה ואז לקבל את העובד כחדש.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.