פיטורין עובדת בהריון עקב צמצומים - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • לילך

  נשלח ע"ילילך 13:26, 12 במרץ 2013

  יש לי עובדת בהריון, שעובדת אצלי כבר כשנה ו-5 חודשים, איך אוכל לקבל אישור ממשרד התמ"ט לפטרה עקב שהעסק כולו עובר צמצום רציני, פיטורי שאר העובדים, וסיגרת חנות שבה הועסקה העובדת כמוכרת? העניין הוא מיידי ? איך עושים זאת כמה שיותר מהר?

  השב
 • 15:38, 12 במרץ 2013

  יש לפנות בכתב לממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת, לפרט את סיבת הפיטורים, לצרף מסמכים רלוונטיים לעניין הצמצומים ולמלא טפסים מתאימים (ניתן להלורידם באינטרנט באתר של התמ"ת) . את הבקשה עם הטפסים לשלוח לעובדת ולהחתים אותה שקבלה ואת אישור המסירה עם חתימתה יחד עם הבקשה והמסמכים יש לשלוח לממונה על חוק עבודת נשים בתמ"ת. לאחר שיקבלו את המסמכים יזמינו אותך לחקירה בתמ"ת וגם את העובדת ולאחר מכן תנתן התשובה

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.