שאלה לגבי זכויות - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • שרית

  נשלח ע"ישרית 08:37, 14 במרץ 2013

  שלום, כמה ימי חופשה מגיעים לעובד שעבר אצלנו שנה וחצי ונעדר הרבה ללא אישור לפעמים?

  השב
 • 07:47, 16 במרץ 2013

  לעובד ב-כל אחת מ-4 השנים הראשונות לעבודתו מגיעים 14 ימים קלנדריים כחופשה שנתית. אם עבד חלק משנה מגיע לו החלק יחסי. אם נעדר ללא אישור עליכם להפחית את התשלום עבור הימים שנעדר משכרו או לחשב לו על חשבון חופשה שנתית, בהסכמתו

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.