ימי מחלה - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • שלומי

  נשלח ע"ישלומי 07:44, 20 במרץ 2013

  כמה ימי מחלת ילד מגיעים לעובדת שיש לה וותק של שנתיים וחצי? האם ניתן להוריד לה מהמשכורת אם לא מגיעה הרבה כי הילדים חולים?

  השב
 • 14:12, 24 במרץ 2013

  בעקרון עובד צובר 1.5 ימי מחלה לחודש. מותר לה לנצל 8 ימים לשנה מימי המחלה שנצברו לה ע"ח מחלת ילד. אם ניצלה את ימי המחלה, אז ודאי שמותר למעסיק להוריד לה שכר בגין ימי המחלה.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.